• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Lietuvos kinas“ įregistruota kaip valstybės įmonė 1990 metais. Bendrovė užsiima kino filmų ir vaizdajuosčių rodymu kino teatruose, kino filmų, vaizdajuosčių, autotransporto ir patalpų nuoma, kino filmų ir vaizdajuosčių subtitravimu, įgarsinimu ir restauravimu, kino filmų ir vaizdajuosčių saugojimu ir sandėliavimu ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 310 306 293 267
Pardavimo savikaina 204 185 247 252
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 106 121 46 16
Bendrojo pelno marža 34% 40% 16% 6%
Veiklos sąnaudos 81 83 66 94
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 25 38 -20 -78
Tipinės veiklos pelno marža 8% 12% -7% -29%
EBITDA 282 54 -4 24
EBITDA marža 91% 18% -1% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 256 32 -20 7
Grynojo pelno marža 83% 10% -7% 3%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 156 150 135 140
Pardavimo savikaina 100 119 126 142
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 56 31 9 -2
Bendrojo pelno marža % % 21% -1%
Veiklos sąnaudos 22 16 23 37
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 34 16 -14 -39
Tipinės veiklos pelno marža % % 11% -28%
EBITDA 23 -31
EBITDA marža % % 16% -22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 35 16 -9 -39
Grynojo pelno marža % % 11% -28%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 311 295 285 269
Nematerialus turtas
Materialus turtas 311 295 285 269
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 708 752 742 767
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 0 3 2
Per vienerius metus gautinos sumos 32 35 47 32
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 674 717 693 733
TURTO IŠ VISO 1 019 1 048 1 027 1 037
Nuosavas kapitalas 969 1 001 981 988
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 50 47 46 49
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 14 15 12 14
Trumpalaikiai įsipareigojimai 37 32 34 35
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 019 1 048 1 027 1 037
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 288 276 261
Nematerialus turtas
Materialus turtas 288 276 261
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 766 742 742
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 1 1
Per vienerius metus gautinos sumos 52 41 48
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 713 700 693
TURTO IŠ VISO 1 057 1 021 1 006
Nuosavas kapitalas 1 016 975 949
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 41 45 57
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 15 14 15
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 057 1 021 1 006

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 29% 3% -2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 30% 3% -2% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 54% 8% -4% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 19,39 23,27 21,88 21,68
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 19,34 23,26 21,81 21,62
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,35 0,30 0,28 0,26
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,88 1,01 1,01 0,97
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,37 0,31 0,30 0,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 91% 18% -1% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 12% -7% -29%
Grynojo pelno marža 83% 10% -7% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 29% % % -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 30% % % -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 54% -1% 3% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 19,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 19,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,35 0,28 0,13 0,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,88 1,04 0,48 0,52
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,37 0,29 0,14 0,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 91% % 16% -22%
Tipinės veiklos pelno marža 8% % 11% -28%
Grynojo pelno marža 83% % 11% -28%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Lietuvos kinas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120143996
  • SektoriusKita
  • VeiklaKino filmų ir vaizdajuosčių saugojimas, transliavimas, nuoma ir susijusios paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaKultūros ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.lietuvoskinas.lt/
ROE

0,7%

Darbuotojų skaičius

6

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arūnas StoškusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01