• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Lietuvos kinas“ įregistruota kaip valstybės įmonė 1990 metais. Bendrovė užsiima kino filmų ir vaizdajuosčių rodymu kino teatruose, kino filmų, vaizdajuosčių, autotransporto ir patalpų nuoma, kino filmų ir vaizdajuosčių subtitravimu, įgarsinimu ir restauravimu, kino filmų ir vaizdajuosčių saugojimu ir sandėliavimu ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 314 310 306 293
Pardavimo savikaina 192 204 185 247
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 122 106 121 46
Bendrojo pelno marža 39% 34% 40% 16%
Veiklos sąnaudos 79 81 83 66
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 43 25 38 -20
Tipinės veiklos pelno marža 14% 8% 12% -7%
EBITDA 62 282 54 -4
EBITDA marža 20% 91% 18% -1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 43 256 32 -20
Grynojo pelno marža 14% 83% 10% -7%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 160 151 159 156
Pardavimo savikaina 92 98 106 100
Bendrasis pelnas 69 53 53 56
Bendrojo pelno marža 43% 35% 33% 36%
Veiklos sąnaudos 43 42 39 22
Tipinės veiklos pelnas 26 11 14 34
Tipinės veiklos pelno marža 16% 7% 9% 22%
EBITDA 35 260 22 43
EBITDA marža 22% 173% 14% 27%
Grynasis pelnas 25 252 3 33
Grynojo pelno marža 15% 168% 2% 21%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 389 311 295 285
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 389 311 295 285
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 359 708 752 742
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 2 0 3
Per vienerius metus gautinos sumos 31 32 35 47
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 326 674 717 693
TURTO IŠ VISO 748 1 019 1 048 1 027
Nuosavas kapitalas 714 969 1 001 981
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 34 50 47 46
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 18 14 15 12
Trumpalaikiai įsipareigojimai 16 37 32 34
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 748 1 019 1 048 1 027
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 389 319 311 305
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 389 319 311 305
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 359 677 708 737
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 2 2
Per vienerius metus gautinos sumos 31 45 32 45
Kitas trumpalaikis turtas 0 1 0 3
Pinigai ir ekvivalentai 326 630 674 687
Turto iš viso 748 996 1 019 1 042
Nuosavas kapitalas 714 966 969 1 004
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 35 30 50 38
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 6
Ilgalaikiai įsipareigojimai 19 12 14 17
Trumpalaikiai įsipareigojimai 16 18 37 21
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 748 996 1 019 1 042

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 29% 3% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 30% 3% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 54% 8% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 22,41 19,39 23,27 21,95
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 22,37 19,34 23,26 21,87
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,43 0,35 0,30 0,28
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,79 0,88 1,01 1,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,45 0,37 0,31 0,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 91% 18% -1%
Tipinės veiklos pelno marža 14% 8% 12% -7%
Grynojo pelno marža 14% 83% 10% -7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 6% 32% 29% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 33% 30% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 33% 31% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 22,44 38,27 19,40 35,11
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 22,36 38,20 19,34 35,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,43 0,36 0,35 0,31
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,79 0,87 0,88 1,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,45 0,38 0,37 0,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 173% 14% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 16% 7% 9% 22%
Grynojo pelno marža 15% 168% 2% 21%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Lietuvos kinas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120143996
  • SektoriusKita
  • VeiklaKino filmų ir vaizdajuosčių saugojimas, transliavimas, nuoma ir susijusios paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaKultūros ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.lietuvoskinas.lt/
ROE

-2,0%

Darbuotojų skaičius

7

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arūnas StoškusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01