• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Lietuvos kinas“ įregistruota kaip valstybės įmonė 1990 metais. Bendrovė užsiima kino filmų ir vaizdajuosčių rodymu kino teatruose, kino filmų, vaizdajuosčių, autotransporto ir patalpų nuoma, kino filmų ir vaizdajuosčių subtitravimu, įgarsinimu ir restauravimu, kino filmų ir vaizdajuosčių saugojimu ir sandėliavimu ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 314 310 306 293
Pardavimo savikaina 192 204 185 247
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 122 106 121 46
Bendrojo pelno marža 39% 34% 40% 16%
Veiklos sąnaudos 79 81 83 66
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 43 25 38 -20
Tipinės veiklos pelno marža 14% 8% 12% -7%
EBITDA 62 282 54 -4
EBITDA marža 20% 91% 18% -1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 43 256 32 -20
Grynojo pelno marža 14% 83% 10% -7%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 151 156 150 135
Pardavimo savikaina 98 100 119 126
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 53 56 31 9
Bendrojo pelno marža 35% 36% 21% 6%
Veiklos sąnaudos 42 22 16 23
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 11 34 16 -14
Tipinės veiklos pelno marža 7% 22% 11% -11%
EBITDA 260 43 23 3
EBITDA marža 173% 27% 16% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 13 2 16 -5
Grynojo pelno marža 159% 21% 11% -4%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 389 311 295 285
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 389 311 295 285
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 359 708 752 742
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 2 0 3
Per vienerius metus gautinos sumos 31 32 35 47
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 326 674 717 693
TURTO IŠ VISO 748 1 019 1 048 1 027
Nuosavas kapitalas 714 969 1 001 981
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 34 50 47 46
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 18 14 15 12
Trumpalaikiai įsipareigojimai 16 37 32 34
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 748 1 019 1 048 1 027
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 319 305 288 276
Nematerialus turtas
Materialus turtas 319 305 288 276
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 677 737 766 742
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 2 2 1
Per vienerius metus gautinos sumos 45 45 52 41
Kitas trumpalaikis turtas 1 3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 630 687 713 700
TURTO IŠ VISO 996 1 042 1 057 1 021
Nuosavas kapitalas 966 1 004 1 016 975
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 30 38 41 45
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 6
Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 17 15 14
Trumpalaikiai įsipareigojimai 18 21 26 31
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 996 1 042 1 057 1 021

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 29% 3% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 30% 3% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 54% 8% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 22,41 19,39 23,27 21,95
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 22,37 19,34 23,26 21,87
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,43 0,35 0,30 0,28
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,79 0,88 1,01 1,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,45 0,37 0,31 0,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 91% 18% -1%
Tipinės veiklos pelno marža 14% 8% 12% -7%
Grynojo pelno marža 14% 83% 10% -7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 29% 5% 1% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 30% 5% 1% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 54% 7% 3% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 19,39 35,11 29,36 24,01
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 19,34 35,00 29,31 23,97
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,35 0,15 0,14 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,88 0,50 0,51 0,48
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,37 0,16 0,15 0,14
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 91% 27% 16% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 22% 11% -11%
Grynojo pelno marža 83% 21% 11% -4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Lietuvos kinas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120143996
  • SektoriusKita
  • VeiklaKino filmų ir vaizdajuosčių saugojimas, transliavimas, nuoma ir susijusios paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaKultūros ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.lietuvoskinas.lt/
ROE

-2,0%

Darbuotojų skaičius

7

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys