• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Lietuvos kinas“ įregistruota kaip valstybės įmonė 1990 metais. Bendrovė užsiima kino filmų ir vaizdajuosčių rodymu kino teatruose, kino filmų, vaizdajuosčių, autotransporto ir patalpų nuoma, kino filmų ir vaizdajuosčių subtitravimu, įgarsinimu ir restauravimu, kino filmų ir vaizdajuosčių saugojimu ir sandėliavimu ir kt.


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 267 287
Pardavimo savikaina 252 315
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 16 -28 0 0
Bendrojo pelno marža 6% -10% % %
Veiklos sąnaudos 94 101
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -78 -130 0 0
Tipinės veiklos pelno marža -29% -45% % %
EBITDA 24 -113 0 0
EBITDA marža 9% -39% % %
Grynasis pelnas (nuostoliai) 7 -129 0 0
Grynojo pelno marža 3% -45% % %
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 135 140 190
Pardavimo savikaina 126 142 172
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 9 -2 18 0
Bendrojo pelno marža 6% -1% 9% %
Veiklos sąnaudos 23 37 33 0
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -14 -39 -15 0
Tipinės veiklos pelno marža -11% -28% -8% %
EBITDA 3 -31 -7 0
EBITDA marža 2% -22% -4% %
Grynasis pelnas (nuostoliai) -5 -39 -15 0
Grynojo pelno marža -4% -28% -8% %

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 269 253 0 0
Nematerialus turtas
Materialus turtas 269 253
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 767 671 0 0
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 1
Per vienerius metus gautinos sumos 32 34
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 733 636
TURTO IŠ VISO 1 037 924 0 0
Nuosavas kapitalas 988 858 0 0
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 49 66 0 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 14 14
Trumpalaikiai įsipareigojimai 35 52
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 037 924 0 0
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 276 261 244 0
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 276 261 244
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 742 742 668 0
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 1
Per vienerius metus gautinos sumos 41 48 48
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 700 693 619
TURTO IŠ VISO 1 021 1 006 914 0
Nuosavas kapitalas 975 949 843 0
Dotacijos, subsidijos 0
Įsipareigojimai 45 57 71 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 14 15 21 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 31 42 51 0
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 021 1 006 914 0

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -13% 0% %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -14% 0% %
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -8% -15% % %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 21,68 13,03
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 21,62 13,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,26 0,31
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,99 1,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,27 0,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% -39% % %
Tipinės veiklos pelno marža -29% -45% % %
Grynojo pelno marža 3% -45% % %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -4% -3% -11% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -4% -3% -12% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -4% -2% %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 24,01 17,50 13,20
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 23,97 17,47 13,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,14 0,21
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,49 0,54 0,78
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,14 0,15 0,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% -22% -4% %
Tipinės veiklos pelno marža -11% -28% -8% %
Grynojo pelno marža -4% -28% -8% %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Lietuvos kinas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaKino filmų ir vaizdajuosčių saugojimas, transliavimas, nuoma ir susijusios paslaugos
  • Atskaitomybė
  • Valstybei priklausanti dalis0%
http://www.lietuvoskinas.lt/
ROE

0,0%

Vadovybė