• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Lietuvos kinas“ įregistruota kaip valstybės įmonė 1990 metais. Bendrovė užsiima kino filmų ir vaizdajuosčių rodymu kino teatruose, kino filmų, vaizdajuosčių, autotransporto ir patalpų nuoma, kino filmų ir vaizdajuosčių subtitravimu, įgarsinimu ir restauravimu, kino filmų ir vaizdajuosčių saugojimu ir sandėliavimu ir kt.


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 306 293 267 287
Pardavimo savikaina 185 247 252 315
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 121 46 16 -28
Bendrojo pelno marža 40% 16% 6% -10%
Veiklos sąnaudos 83 66 94 101
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 38 -20 -78 -130
Tipinės veiklos pelno marža 12% -7% -29% -45%
EBITDA 54 -4 24 -113
EBITDA marža 18% -1% 9% -39%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 32 -20 7 -129
Grynojo pelno marža 10% -7% 3% -45%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 150 135 140 190
Pardavimo savikaina 119 126 142 172
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 31 9 -2 18
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 16 23 37 33
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 16 -14 -39 -15
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 23 3 -31 -7
EBITDA marža 16% 2% -22% -4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 16 -9 -39 -15
Grynojo pelno marža 11% -7% -28% -8%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 295 285 269 253
Nematerialus turtas
Materialus turtas 295 285 269 253
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 752 742 767 671
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 3 2 1
Per vienerius metus gautinos sumos 35 47 32 34
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 717 693 733 636
TURTO IŠ VISO 1 048 1 027 1 037 924
Nuosavas kapitalas 1 001 981 988 858
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 47 46 49 66
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 15 12 14 14
Trumpalaikiai įsipareigojimai 32 34 35 52
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 048 1 027 1 037 924
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 276 261 244
Nematerialus turtas
Materialus turtas 276 261 244
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 742 742 668
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 1
Per vienerius metus gautinos sumos 41 48 48
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 700 693 619
TURTO IŠ VISO 1 021 1 006 914
Nuosavas kapitalas 975 949 843
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 45 57 71
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 14 15 21
Trumpalaikiai įsipareigojimai 31 42 51
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 021 1 006 914

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% -2% 1% -13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% -2% 1% -14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% -4% 1% -30%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 23,27 21,88 21,68 13,03
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 23,26 21,81 21,62 13,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,30 0,28 0,26 0,29
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,01 1,01 0,97 1,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,31 0,30 0,27 0,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% -1% 9% -39%
Tipinės veiklos pelno marža 12% -7% -29% -45%
Grynojo pelno marža 10% -7% 3% -45%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% % -2% -11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% % -2% -12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -1% -8% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 21,88 24,01 17,50 13,20
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 21,81 23,97 17,47 13,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,28 0,26 0,14 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,01 0,97 0,52 0,75
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,30 0,28 0,15 0,21
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -1% 2% -22% -4%
Tipinės veiklos pelno marža -7% % % %
Grynojo pelno marža -7% -7% -28% -8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Lietuvos kinas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaKino filmų ir vaizdajuosčių saugojimas, transliavimas, nuoma ir susijusios paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaKultūros ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.lietuvoskinas.lt/
ROE

-14,0%

Darbuotojų skaičius

5