• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija pradėjo veiklą 2020 metų rugsėjo 1 d., baigus pertvarkyti biudžetinę įstaigą Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos. Naujoji valstybės įmonė – strateginė šalies įmonė, valdanti valstybinės reikšmės kelius. Po pertvarkos Kelių direkcijos misija išlieka ta pati – kurti ir užtikrinti visuomenei saugų, patogų, draugišką aplinkai ir išmanų susisiekimą Lietuvos keliais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020
Pardavimo pajamos 3 975
Pardavimo savikaina 3 776
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 199
Bendrojo pelno marža 5%
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 199
Tipinės veiklos pelno marža 5%
EBITDA 560
EBITDA marža 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 940
Grynojo pelno marža 24%
2021-06
Pardavimo pajamos 6 686
Pardavimo savikaina 4 979
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 707
Bendrojo pelno marža 26%
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 707
Tipinės veiklos pelno marža 26%
EBITDA 3 955
EBITDA marža 59%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 909
Grynojo pelno marža 44%

Balansas

2020
Ilgalaikis turtas 3 230 581
Nematerialus turtas 3 142
Materialus turtas 3 227 439
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 47 480
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 892
Per vienerius metus gautinos sumos 38 427
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 161
TURTO IŠ VISO 3 278 740
Nuosavas kapitalas 2 693 140
Dotacijos, subsidijos 528 524
Įsipareigojimai 57 075
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 10 451
Ilgalaikiai įsipareigojimai 10 451
Trumpalaikiai įsipareigojimai 46 624
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 278 740
2021-06
Ilgalaikis turtas 3 312 419
Nematerialus turtas 3 450
Materialus turtas 3 308 969
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 94 031
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 117
Per vienerius metus gautinos sumos 86 497
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 417
TURTO IŠ VISO 3 407 283
Nuosavas kapitalas 2 649 802
Dotacijos, subsidijos 654 562
Įsipareigojimai 102 918
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 10 213
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 407 283

Finansiniai rodikliai

2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,02
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,98
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14%
Tipinės veiklos pelno marža 5%
Grynojo pelno marža 24%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 154
Dividendai/grynasis pelnas 1,23
2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 59%
Tipinės veiklos pelno marža 26%
Grynojo pelno marža 44%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas188710638
 • SektoriusKita
 • VeiklaValstybinės reikšmės kelių atkūrimas, priežiūra ir plėtra
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
https://lakd.lrv.lt/lt/
Grąža valstybei

1,2 mln. eurų

ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

245

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Remigijus LipkevičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vaidotas BalynasNepriklausomas narys, UAB „Gelex“ direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Agnė Amelija MikalonėSusisiekimo ministerijos vyriausioji patarėja
 • Rūta JakubauskienėNepriklausoma narė, UAB „PRENTA" vykdančioji direktorė, UAB CRT Partner vykdančioji direktorė; AB „LTG Infra“ Strategijos ir valdymo vadovė
 • Rūta Butautaitė-PivoriūnienėNepriklausoma narė, UAB Nasdaq Vilnius Services jaunesnioji viceprezidentė
 • Saulius BarauskasNepriklausomas narys; UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ direktorius

Informacija aktuali: 2022/05/01