• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija pradėjo veiklą 2020 metų rugsėjo 1 d., baigus pertvarkyti biudžetinę įstaigą Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos. Naujoji valstybės įmonė – strateginė šalies įmonė, valdanti valstybinės reikšmės kelius. Po pertvarkos Kelių direkcijos misija išlieka ta pati – kurti ir užtikrinti visuomenei saugų, patogų, draugišką aplinkai ir išmanų susisiekimą Lietuvos keliais.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė EBITDA:
  • 2022–2023 m. ≥ 2,3 mln. Eur,
  • 2024 m. ≥ 57 mln. Eur
 • Investicijų finansavimo struktūra:
  • 2022–2024 m. atliekamų investicijų dalis kitomis nei KPPP lėšomis (skolintomis, ES arba kitomis) finansuoti ≥ 30 proc.

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • KPP investavimo koeficientas, proc.:
  • 2022 m. > 97
  • 2023 m. > 98
  • 2024 m. > 99
 • Įmonės procesų dokumentavimo (optimizavimo) lygis (PDL, proc.):
  • 2022 m. > 25
  • 2023 m. > 45
  • 2024 m. >  60
 • Valstybinės reikšmės kelių su asfalto danga, kurių kelio dangos būklės indekso (DBI) reikšmė viršija leistinas ribas, dalis valstybinės reikšmės kelių su asfalto danga tinkle, proc.:
  • iki 2024 sumažinti iki max 33
 • Darbuotojų įsitraukimo rodiklis, proc.:
  • 2022 m. > 60
  • 2023 m. > 61
  • 2024 m. > 62

      2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


      2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021
Pardavimo pajamos 3 975 10 699
Pardavimo savikaina 3 776 10 301
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 199 398
Bendrojo pelno marža 5% 4%
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 199 398
Tipinės veiklos pelno marža 5% 4%
EBITDA 560 1 993
EBITDA marža 14% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 940 2 340
Grynojo pelno marža 24% 22%
2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 6 686 7 887
Pardavimo savikaina 4 979 5 827
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 707 2 060
Bendrojo pelno marža % %
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 707 2 060
Tipinės veiklos pelno marža % %
EBITDA 3 955 2 911
EBITDA marža 59% 37%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 909 1 865
Grynojo pelno marža 44% 24%

Balansas

2020 2021
Ilgalaikis turtas 3 230 581 3 425 988
Nematerialus turtas 3 142 3 476
Materialus turtas 3 227 439 3 422 512
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 47 480 51 086
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 892 395
Per vienerius metus gautinos sumos 38 427 30 604
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 161 20 087
TURTO IŠ VISO 3 278 740 3 477 902
Nuosavas kapitalas 2 693 140 2 606 740
Dotacijos, subsidijos 528 524 808 059
Įsipareigojimai 57 075 63 103
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 458 485
Ilgalaikiai įsipareigojimai 10 451 9 928
Trumpalaikiai įsipareigojimai 46 624 53 175
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 278 740 3 477 902
2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 3 312 419 3 406 520
Nematerialus turtas 3 450 2 860
Materialus turtas 3 308 969 3 403 660
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 94 031 67 937
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 117 492
Per vienerius metus gautinos sumos 86 497 58 078
Kitas trumpalaikis turtas 9 367
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 417
TURTO IŠ VISO 3 407 283 3 475 407
Nuosavas kapitalas 2 649 802 2 673 478
Dotacijos, subsidijos 654 562 720 661
Įsipareigojimai 102 918 79 481
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 10 213 9 719
Trumpalaikiai įsipareigojimai 92 705 69 762
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 407 283 3 475 407

Finansiniai rodikliai

2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,02 0,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,98 0,95
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 19%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 4%
Grynojo pelno marža 24% 22%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 154 2 104
Dividendai/grynasis pelnas 1,23 0,90
2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,01 0,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,99 0,97
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,01 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 59% 37%
Tipinės veiklos pelno marža % %
Grynojo pelno marža 44% 24%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Lietuvos automobilių kelių direkcija
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas188710638
 • SektoriusKita
 • VeiklaValstybinės reikšmės kelių atkūrimas, priežiūra ir plėtra
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
https://lakd.lt/
ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

277

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Remigijus LipkevičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2023/01/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vaidotas BalynasNepriklausomas narys, UAB „Gelex“ direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Agnė Amelija MikalonėSusisiekimo ministerijos vyriausioji patarėja
 • Rūta Butautaitė-PivoriūnienėNepriklausoma narė, UAB Nasdaq Vilnius Services jaunesnioji viceprezidentė
 • Saulius BarauskasNepriklausomas narys; UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ direktorius

Informacija aktuali: 2023/01/01