• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Kiaulių veislininkystė“ įsteigta 2013 m. gruodžio 31 d., atskyrus ją nuo AB „Lietuvos veislininkystė“. Įmonė kontroliuoja veislinių kiaulių produktyvumą, veislinių kiaulių kontrolinį penėjimą, kontrolinį skerdimą ir skerdenų vertinimą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 1 620 1 290 849 945
Pardavimo savikaina 1 307 1 181 756 755
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 314 109 92 190
Bendrojo pelno marža 19% 8% 11% 20%
Veiklos sąnaudos 322 290 248 222
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -9 -181 -156 -32
Tipinės veiklos pelno marža -1% -14% -18% -3%
EBITDA 53 -124 -101 16
EBITDA marža 3% -10% -12% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 -181 -154 -34
Grynojo pelno marža 0% -14% -18% -4%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 777 458 424 491
Pardavimo savikaina 709 408 351 343
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 68 50 74 148
Bendrojo pelno marža 9% 11% 17% 30%
Veiklos sąnaudos 152 129 116 117
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -84 -79 -43 32
Tipinės veiklos pelno marža -11% -17% -10% 6%
EBITDA -56 -50 -17 49
EBITDA marža -7% -11% -4% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -42 25
Grynojo pelno marža -11% -17% -10% 5%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 1 385 1 329 1 276 1 232
Nematerialus turtas
Materialus turtas 1 380 1 326 1 273 1 229
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 5 3 3 3
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 311 305 272 242
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 227 246 214 176
Per vienerius metus gautinos sumos 80 58 56 63
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 2 2 3
TURTO IŠ VISO 1 699 1 635 1 548 1 474
Nuosavas kapitalas 1 479 1 298 1 144 1 111
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 220 337 404 364
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 220 337 404 364
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 699 1 635 1 548 1 474
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 1 357 1 302 1 251 1 212
Nematerialus turtas
Materialus turtas 1 353 1 299 1 248 1 206
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 3 6
Biologinis turtas 4 4
Trumpalaikis turtas 336 303 258 290
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 29 26 202 222
Per vienerius metus gautinos sumos 124 62 43 54
Kitas trumpalaikis turtas 181 196
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 19 13 13
TURTO IŠ VISO 1 693 1 605 1 510 1 502
Nuosavas kapitalas 1 396 1 221 1 103 1 135
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 3
Įsipareigojimai 297 384 408 364
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 297 384 408 364
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 693 1 605 1 510 1 502

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -11% -10% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -13% -13% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -27% -27% -6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,41 0,91 0,67 0,66
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,38 0,18 0,14 0,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,96 0,77 0,53 0,63
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,16 0,95 0,65 0,75
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,10 0,93 0,69 0,84
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% -10% -12% 2%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -14% -18% -3%
Grynojo pelno marža 0% -14% -18% -4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -11% -11% -8% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -13% -13% -10% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -27% -13% -8% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,91 0,79 0,63 0,80
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,18 0,72 0,14 0,19
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,77 0,28 0,27 0,33
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,95 0,34 0,33 0,40
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,93 0,35 0,37 0,44
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -10% -11% -4% 10%
Tipinės veiklos pelno marža -14% -17% -10% 6%
Grynojo pelno marža -14% -17% -10% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,0%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Kiaulių veislininkystė“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas303212036
  • SektoriusKita
  • VeiklaKiaulininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis99%
http://kiauliuveislininkyste.lt/
ROE

-3,0%

Darbuotojų skaičius

31

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys