• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Kiaulių veislininkystė“ įsteigta 2013 m. gruodžio 31 d., atskyrus ją nuo AB „Lietuvos veislininkystė“. Įmonė kontroliuoja veislinių kiaulių produktyvumą, veislinių kiaulių kontrolinį penėjimą, kontrolinį skerdimą ir skerdenų vertinimą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 849 945 904 469
Pardavimo savikaina 756 755 685 652
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 92 190 219 -183
Bendrojo pelno marža 11% 20% 24% -39%
Veiklos sąnaudos 248 222 226 224
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -156 -32 -7 -408
Tipinės veiklos pelno marža -18% -3% -1% -87%
EBITDA -101 16 82 -300
EBITDA marža -12% 2% 9% -64%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -154 -34 35 -345
Grynojo pelno marža -18% -4% 4% -74%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 276 1 232 1 200 1 153
Nematerialus turtas
Materialus turtas 1 273 1 229 1 196 1 150
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 3 3 4 4
Trumpalaikis turtas 272 242 293 252
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 214 176 277 208
Per vienerius metus gautinos sumos 56 63 15 8
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 3 1 37
TURTO IŠ VISO 1 548 1 474 1 494 1 406
Nuosavas kapitalas 1 144 1 111 1 146 801
Dotacijos, subsidijos 26 10
Įsipareigojimai 404 364 322 595
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 150 280
Trumpalaikiai įsipareigojimai 404 364 172 315
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 548 1 474 1 494 1 406
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -10% -2% 2% -24%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -13% -3% 3% -35%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -27% -6% 5% -63%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,67 0,66 1,70 0,80
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,14 0,18 0,09 0,14
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,53 0,63 0,61 0,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,65 0,75 0,74 0,40
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,69 0,84 0,80 0,48
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -12% 2% 9% -64%
Tipinės veiklos pelno marža -18% -3% -1% -87%
Grynojo pelno marža -18% -4% 4% -74%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2019-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,66
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,63
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,75
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,84
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2%
Tipinės veiklos pelno marža -3%
Grynojo pelno marža -4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Kiaulių veislininkystė“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaKiaulininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis99%
http://kiauliuveislininkyste.lt/
ROE

-35,4%

Darbuotojų skaičius

24