• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Kiaulių veislininkystė“ įsteigta 2013 m. gruodžio 31 d., atskyrus ją nuo AB „Lietuvos veislininkystė“. Įmonė kontroliuoja veislinių kiaulių produktyvumą, veislinių kiaulių kontrolinį penėjimą, kontrolinį skerdimą ir skerdenų vertinimą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 904 469
Pardavimo savikaina 685 652
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 219 -183 0 0
Bendrojo pelno marža 24% -39% % %
Veiklos sąnaudos 182 180
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -7 -408 0 0
Tipinės veiklos pelno marža -1% -87% % %
EBITDA 82 -300 0 0
EBITDA marža 9% -64% % %
Grynasis pelnas (nuostoliai) 35 -345 0 0
Grynojo pelno marža 4% -74% % %
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 491
Pardavimo savikaina 343
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 148 0
Bendrojo pelno marža 30% % % %
Veiklos sąnaudos 94 0 0 0
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 32 0 0 0
Tipinės veiklos pelno marža 6% % % %
EBITDA 49 0 0 0
EBITDA marža 10% % % %
Grynasis pelnas (nuostoliai) 25 0 0 0
Grynojo pelno marža 5% % % %

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 1 200 1 153 0 0
Nematerialus turtas
Materialus turtas 1 196 1 150
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 4 4
Trumpalaikis turtas 293 252 0 0
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 277 208
Per vienerius metus gautinos sumos 15 8
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 37
TURTO IŠ VISO 1 494 1 406 0 0
Nuosavas kapitalas 1 146 801 0 0
Dotacijos, subsidijos 26 10
Įsipareigojimai 322 595 0 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 150 280
Trumpalaikiai įsipareigojimai 172 315
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 494 1 406 0 0
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 1 212 0
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 1 206
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 6
Trumpalaikis turtas 290 0
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 222
Per vienerius metus gautinos sumos 54
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 13
TURTO IŠ VISO 1 502 0
Nuosavas kapitalas 1 135 0
Dotacijos, subsidijos 3
Įsipareigojimai 364 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 364 0 0 0
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 502 0 0 0

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% -24% 0% %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% -35% 0% %
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -38% % %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,70 0,80
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,09 0,14
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,61 0,33
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,75 0,41
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,79 0,59
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% -64% % %
Tipinės veiklos pelno marža -1% -87% % %
Grynojo pelno marža 4% -74% % %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00
2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,80
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,19
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,33
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,41
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,43
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% %
Tipinės veiklos pelno marža 6% %
Grynojo pelno marža 5% %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Kiaulių veislininkystė“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaKiaulininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis0%
http://kiauliuveislininkyste.lt/
ROE

0,0%

Vadovybė