• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Kiaulių veislininkystė“ įsteigta 2013 m. gruodžio 31 d., atskyrus ją nuo AB „Lietuvos veislininkystė“. Įmonė kontroliuoja veislinių kiaulių produktyvumą, veislinių kiaulių kontrolinį penėjimą, kontrolinį skerdimą ir skerdenų vertinimą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 945 904 469
Pardavimo savikaina 755 685 652
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 190 219 -183 0
Bendrojo pelno marža 20% 24% -39% %
Veiklos sąnaudos 177 182 180
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -32 -7 -408 0
Tipinės veiklos pelno marža -3% -1% -87% %
EBITDA 16 82 -300 0
EBITDA marža 2% 9% -64% %
Grynasis pelnas (nuostoliai) -34 35 -345 0
Grynojo pelno marža -4% 4% -74% %
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 232 1 200 1 153 0
Nematerialus turtas
Materialus turtas 1 229 1 196 1 150
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 3 4 4
Trumpalaikis turtas 242 293 252 0
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 176 277 208
Per vienerius metus gautinos sumos 63 15 8
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 1 37
TURTO IŠ VISO 1 474 1 494 1 406 0
Nuosavas kapitalas 1 111 1 146 801 0
Dotacijos, subsidijos 26 10
Įsipareigojimai 364 322 595 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 150 280
Trumpalaikiai įsipareigojimai 364 172 315
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 474 1 494 1 406 0
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% 2% -24% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% 3% -35% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -1% -38% %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,66 1,70 0,80
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,18 0,09 0,14
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,64 0,61 0,33
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,77 0,75 0,41
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,85 0,79 0,59
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% 9% -64% %
Tipinės veiklos pelno marža -3% -1% -87% %
Grynojo pelno marža -4% 4% -74% %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00
2019-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,66
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,63
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,75
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,84
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2%
Tipinės veiklos pelno marža -3%
Grynojo pelno marža -4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Kiaulių veislininkystė“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaKiaulininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis0%
http://kiauliuveislininkyste.lt/
ROE

0,0%