• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Kiaulių veislininkystė“ įsteigta 2013 m. gruodžio 31 d., atskyrus ją nuo AB „Lietuvos veislininkystė“. Įmonė kontroliuoja veislinių kiaulių produktyvumą, veislinių kiaulių kontrolinį penėjimą, kontrolinį skerdimą ir skerdenų vertinimą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 290 849 945 904
Pardavimo savikaina 1 181 756 755 685
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 109 92 190 219
Bendrojo pelno marža 8% 11% 20% 24%
Veiklos sąnaudos 290 248 222 226
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -181 -156 -32 -7
Tipinės veiklos pelno marža -14% -18% -3% -1%
EBITDA -124 -101 16 82
EBITDA marža -10% -12% 2% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -181 -154 -34 35
Grynojo pelno marža -14% -18% -4% 4%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 458 424 491 267
Pardavimo savikaina 408 351 343 274
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 50 74 148 -7
Bendrojo pelno marža % % 17% -3%
Veiklos sąnaudos 129 116 117 119
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -79 -43 32 -126
Tipinės veiklos pelno marža % % -10% -47%
EBITDA -17 -103
EBITDA marža % % -4% -39%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -77 -42 25 -128
Grynojo pelno marža % % -10% -48%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 329 1 276 1 232 1 200
Nematerialus turtas
Materialus turtas 1 326 1 273 1 229 1 196
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 3 3 3 4
Trumpalaikis turtas 305 272 242 293
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 246 214 176 277
Per vienerius metus gautinos sumos 58 56 63 15
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 2 3 1
TURTO IŠ VISO 1 635 1 548 1 474 1 494
Nuosavas kapitalas 1 298 1 144 1 111 1 146
Dotacijos, subsidijos 26
Įsipareigojimai 337 404 364 322
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 60
Ilgalaikiai įsipareigojimai 150
Trumpalaikiai įsipareigojimai 337 404 364 172
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 635 1 548 1 474 1 494
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 1 251 1 212 1 179
Nematerialus turtas
Materialus turtas 1 248 1 206 1 175
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 3 6 3
Trumpalaikis turtas 258 290 339
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 202 222 319
Per vienerius metus gautinos sumos 43 54 17
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 13 13 3
TURTO IŠ VISO 1 510 1 502 1 519
Nuosavas kapitalas 1 103 1 135 1 018
Dotacijos, subsidijos 3 11
Įsipareigojimai 408 364 489
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 100
Ilgalaikiai įsipareigojimai 250
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 510 1 502 1 519

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -11% -10% -2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -13% -13% -3% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -27% -27% -6% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,91 0,67 0,66 1,70
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,18 0,14 0,18 0,09
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,77 0,53 0,63 0,61
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,95 0,65 0,75 0,74
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,93 0,69 0,84 0,80
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -10% -12% 2% 9%
Tipinės veiklos pelno marža -14% -18% -3% -1%
Grynojo pelno marža -14% -18% -4% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -11% % % -8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -13% % % -11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -27% -3% -5% -17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,91
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,77 0,56 0,33 0,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,95 0,68 0,40 0,22
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,93 0,77 0,44 0,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -10% % -4% -39%
Tipinės veiklos pelno marža -14% % -10% -47%
Grynojo pelno marža -14% % -10% -48%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,0%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Kiaulių veislininkystė“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaKiaulininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis99%
http://kiauliuveislininkyste.lt/
ROE

3,1%

Darbuotojų skaičius

31