• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti Lietuvos verslui gauti reikiamą finansavimą. INVEGA efektyviai įdarbina mokesčių mokėtojų pinigus, kompetentingai vertina riziką ir orientuojasi į visos šalies gerovę kuriančius verslo projektus: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, subsidijų bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

           


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 3 658 4 909 6 050 6 976
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 658 4 909 6 050 6 976
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 2 581 4 124 5 182 6 103
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 308 420 952 958
Tipinės veiklos pelno marža 36% 9% 16% 14%
EBITDA 1 334 611 1 184 1 254
EBITDA marža 36% 12% 20% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 131 360 816 841
Grynojo pelno marža 31% 7% 13% 12%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 2 238 2 878 3 486 8 668
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 238 2 878 3 486 8 668
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 1 748 2 392 2 968 7 283
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 273 901 521 3 947
Tipinės veiklos pelno marža 12% 31% 15% 46%
EBITDA 365 1 003 658 4 406
EBITDA marža 16% 35% 19% 51%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 257 780 454 3 574
Grynojo pelno marža 11% 27% 13% 41%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 13 157 9 491 6 711 11 137
Nematerialus turtas 31 21 18 39
Materialus turtas 815 719 747 537
Finansinis turtas 12 016 8 477 5 684 10 362
Kitas ilgalaikis turtas 296 274 262 199
Trumpalaikis turtas 7 713 24 914 22 219 17 678
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 3 576 7 468 11 169 11 528
Kitas trumpalaikis turtas 2 404 3 735 4 497 5 474
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 733 13 710 6 554 676
TURTO IŠ VISO 20 870 34 404 28 930 28 815
Nuosavas kapitalas 12 502 12 062 12 590 12 861
Dotacijos, subsidijos 29 10
Įsipareigojimai 3 190 11 663 1 847 1 188
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 616 691 499
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 399 555 622 354
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 791 11 108 1 225 834
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 870 34 404 28 930 28 815
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 10 719 7 999 11 973 50 799
Nematerialus turtas 20 10 21 7 584
Materialus turtas 781 640 622 1 076
Finansinis turtas 9 629 7 139 11 111 22 534
Kitas ilgalaikis turtas 289 209 219 19 605
Trumpalaikis turtas 12 781 14 958 16 797 47 233
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 5 989 7 876 12 527 14 597
Kitas trumpalaikis turtas 3 837 2 685 3 216 22 635
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 955 4 398 1 054 10 001
TURTO IŠ VISO 23 500 22 957 28 770 98 032
Nuosavas kapitalas 11 960 12 555 12 473 56 863
Dotacijos, subsidijos 19 0 28
Įsipareigojimai 4 399 2 882 1 197 2 883
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 538 577 481
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 251 555 540 379
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 148 2 327 658 2 503
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 23 500 22 957 28 770 98 032

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 1% 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 3% 7% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 3% 7% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,02 0,02 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,31 2,24 18,14 21,20
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,31 2,24 18,14 21,20
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,18 0,14 0,21 0,24
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,28 0,52 0,90 0,63
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,29 0,41 0,48 0,54
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 36% 12% 20% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 36% 9% 16% 14%
Grynojo pelno marža 31% 7% 13% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 800 288 571 631
Dividendai/grynasis pelnas 0,71 0,80 0,70 0,75
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 4% 2% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 7% 4% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 7% 4% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,02 0,02 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,06 6,43 25,54 18,87
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,06 6,43 25,54 18,87
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,13 0,12 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,21 0,36 0,29 0,17
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,19 0,23 0,28 0,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 35% 19% 51%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 31% 15% 46%
Grynojo pelno marža 11% 27% 13% 41%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Investicijų ir verslo garantijos“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110084026
 • SektoriusKita
 • VeiklaParamos smulkiajam ir vidutiniam verslui projektai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://invega.lt/
Grąža valstybei

631 tūkst. eurų

ROE

6,6%

Darbuotojų skaičius

109

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Dainius VilčinskasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/04/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Dainius VilčinskasUAB „Investicijų ir verslo garantijos“ generalinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Inga BeiliūnienėUAB „Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos plėtros tarnybos vadovas
 • Lina StragauskienėUAB „Investicijų ir verslo garantijos“ finansų ir administravimo tarnybos vadovas
 • Jonas KanapeckasUAB „Investicijų ir verslo garantijos“ rizikų valdymo ir atitikties tarnybos vadovas
 • Giedrė GečiauskienėUAB „Investicijų ir verslo garantijos“ klientų aptarnavimo ir finanavimo sprendimų vadovė; UAB Būsto paskolų draudimas valdybos narė

Informacija aktuali: 2024/04/02

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Daina KleponėNepriklausoma narė; Vilniaus Gedimino technikos universitetas, lektorė ir mokslininkė

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Aivaras ČičelisNepriklausomas narys; Audito ir rizikos valdymo komiteto narys; BMI Executive Institute, VšĮ, valdymo organo narys; UAB „Švaros broliai“, valdybos narys; PRO BRO Car Wash Systems, UAB, valdybos narys; PRO BRO Group, UAB valdybos narys; AB „HISK“ valdybos narys
 • Saulius GalatiltisNepriklausomas narys; Audito ir rizikos valdymo komiteto narys; UAB Foxpay vykdantysis vadovas
 • Povilas KriaučeliūnasEkonomikos ir inovacijų ministerija, vyriausiasis specialistas
 • Pascal LagardeNepriklausomas narys; Bpifrance vykdomasis direktorius; Europos investicinio fondo valdybos narys
 • Aurimas SaladžiusAplinkos ministerijos Darnaus vystymosi ir strateginių pokyčių grupės vadovas; VĮ Valstybinių miškų urėdija valdybos narys
 • Irma PatapienėFinansų ministerijos Investicijų departamento vyresnioji patarėja

Informacija aktuali: 2024/04/02