• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

2001 m. LR Vyriausybė įsteigė garantijų instituciją UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Bendrovės veiklos sritys – garantijų teikimas, lengvatinių paskolų teikimas ir  administravimas, rizikos kapitalo investavimas, paskolų palūkanų dalinio dengimo administravimas, finansinės inžinerijos priemonių įgyvendinimas ir kiti veiklos objektai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 1 353 3 252 3 461 3 658
Pardavimo savikaina 83
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 270 3 252 3 461 3 658
Bendrojo pelno marža 94% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 361 2 879 3 168 2 349
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 909 374 293 1 308
Tipinės veiklos pelno marža 67% 11% 8% 36%
EBITDA 969 437 339 1 334
EBITDA marža 72% 13% 10% 36%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 929 416 299 1 131
Grynojo pelno marža 69% 13% 9% 31%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 720 679 728 697
Pardavimo savikaina -4 60 803 28
Bendrasis pelnas 723 619 -74 669
Bendrojo pelno marža 100% 91% -10% 96%
Veiklos sąnaudos 171 100 71 116
Tipinės veiklos pelnas 552 519 -145 553
Tipinės veiklos pelno marža 77% 76% -20% 79%
EBITDA 607 522 -85 554
EBITDA marža 84% 77% -12% 79%
Grynasis pelnas 539 500 -84 497
Grynojo pelno marža 75% 74% -12% 71%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 9 197 9 773 13 213 13 157
Nematerialus turtas 46 26 82 31
Materialus turtas 69 44 38 815
Finansinis turtas 8 934 9 476 12 748 12 016
Kitas ilgalaikis turtas 148 227 345 296
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 10 660 9 647 7 259 7 713
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 36 43 41 49
Per vienerius metus gautinos sumos 4 422 3 872 4 320 3 527
Kitas trumpalaikis turtas 4 046 3 313 1 154 2 404
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 156 2 419 1 745 1 733
TURTO IŠ VISO 19 857 19 420 20 472 20 870
Nuosavas kapitalas 11 867 11 633 11 576 12 502
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 75 29
Įsipareigojimai 7 990 7 787 8 821 8 339
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 847 861 804 1 399
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 952 1 676 1 666 1 791
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 19 857 19 420 20 472 20 870
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 9 246 8 622 9 773 11 487
Nematerialus turtas 46 34 26 13
Materialus turtas 69 54 44 47
Finansinis turtas 8 934 8 340 9 476 11 202
Kitas ilgalaikis turtas 197 194 227 225
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 10 611 11 415 9 647 7 901
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 36 27 43 40
Per vienerius metus gautinos sumos 4 422 4 608 3 872 4 155
Kitas trumpalaikis turtas 4 046 5 170 3 313 2 267
Pinigai ir ekvivalentai 2 107 1 610 2 419 1 439
Turto iš viso 19 857 20 037 19 420 19 388
Nuosavas kapitalas 11 867 11 717 11 633 11 819
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 7 990 8 320 7 787 7 569
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 847 60 861 947
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 143 8 260 6 926 6 622
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 19 857 20 037 19 420 19 388

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 2% 1% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 4% 3% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% 4% 3% 14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,46 5,75 4,36 4,31
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,44 5,73 4,33 4,28
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,17 0,17 0,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,34 0,30 0,28
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,28 0,30 0,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 72% 13% 10% 36%
Tipinės veiklos pelno marža 67% 11% 8% 36%
Grynojo pelno marža 69% 13% 9% 31%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 650 312 204 800
Dividendai/grynasis pelnas 0,70 0,75 0,68 0,71
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 6% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 9% 4% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 9% 3% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,49 1,38 1,39 1,19
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,48 1,38 1,39 1,19
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,08 0,07 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,15 0,15 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,12 0,12 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 84% 77% -12% 79%
Tipinės veiklos pelno marža 77% 76% -20% 79%
Grynojo pelno marža 75% 74% -12% 71%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 650 312
Dividendai/grynasis pelnas 0,70 0,75

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Investicijų ir verslo garantijos“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110084026
 • SektoriusKita
 • VeiklaParamos smulkiajam ir vidutiniam verslui projektai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija (buvusi - Ūkio)
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://invega.lt/
Grąža valstybei

800 tūkst. eurų

ROE

9,4%

Darbuotojų skaičius

53

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Kęstutis MotiejūnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Alditas SauliusNepriklausomas narys; Bankininkystės ekspertas

VALDYBOS NARIAI

 • Vytenis LabanauskasNepriklausomas narys
 • Viktorija TrimbelNepriklausoma narė; Quantum Capital generalinė direktorė
 • Raimonda EidžiūnėFinansų ministerijos Investicijų departamento direktoriaus pavaduotoja
 • Tomas UrbanEkonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos departamento direktorius

Informacija aktuali: 2020/09/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Arūnas ČiuladaNepriklausomas narys; UAB „Synergy finance“ direktorius

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys
 • Laura BaškytėEkonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos investicijų valdymo skyriaus vedėja
 • Osvaldas ŠmitasEkonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento direktorius
 • Laura Garbenčiūtė-BakienėNepriklausoma narė; Kredito unija „Taupa“ vidaus audito vadovė

Informacija aktuali: 2020/09/01