• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti Lietuvos verslui gauti reikiamą finansavimą. INVEGA efektyviai įdarbina mokesčių mokėtojų pinigus, kompetentingai vertina riziką ir orientuojasi į visos šalies gerovę kuriančius verslo projektus: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, subsidijų bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

           


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 4 909 6 050 6 976 18 105
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 909 6 050 6 976 18 105
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 4 124 5 182 6 103 15 407
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 420 952 959 8 622
Tipinės veiklos pelno marža 9% 16% 14% 48%
EBITDA 611 1 184 1 254 9 334
EBITDA marža 12% 20% 18% 52%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 360 816 841 7 668
Grynojo pelno marža 7% 13% 12% 42%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 2 238 2 878 3 486 8 668
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 238 2 878 3 486 8 668
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 1 748 2 392 2 968 7 283
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 273 901 521 3 947
Tipinės veiklos pelno marža 12% 31% 15% 46%
EBITDA 365 1 003 658 4 406
EBITDA marža 16% 35% 19% 51%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 257 780 454 3 574
Grynojo pelno marža 11% 27% 13% 41%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 9 491 6 711 11 137 47 278
Nematerialus turtas 21 18 39 761
Materialus turtas 719 747 537 640
Finansinis turtas 8 477 5 684 10 362 20 242
Kitas ilgalaikis turtas 274 262 199 25 634
Trumpalaikis turtas 24 914 22 219 17 678 43 813
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 7 468 11 169 11 528 13 661
Kitas trumpalaikis turtas 3 735 4 497 5 474 14 563
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 13 710 6 554 676 15 589
TURTO IŠ VISO 34 404 28 930 28 815 91 091
Nuosavas kapitalas 12 062 12 590 12 861 57 744
Dotacijos, subsidijos 10 0 128
Įsipareigojimai 11 663 1 847 1 188 2 297
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 616 691 247 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 555 622 354 315
Trumpalaikiai įsipareigojimai 11 108 1 225 834 1 982
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 34 404 28 930 28 815 91 091
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 10 719 7 999 11 973 50 799
Nematerialus turtas 20 10 21 7 584
Materialus turtas 781 640 622 1 076
Finansinis turtas 9 629 7 139 11 111 22 534
Kitas ilgalaikis turtas 289 209 219 19 605
Trumpalaikis turtas 12 781 14 958 16 797 47 233
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 5 989 7 876 12 527 14 597
Kitas trumpalaikis turtas 3 837 2 685 3 216 22 635
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 955 4 398 1 054 10 001
TURTO IŠ VISO 23 500 22 957 28 770 98 032
Nuosavas kapitalas 11 960 12 555 12 473 56 863
Dotacijos, subsidijos 19 0 28
Įsipareigojimai 4 399 2 882 1 197 2 883
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 538 577 481
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 251 555 540 379
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 148 2 327 658 2 503
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 23 500 22 957 28 770 98 032

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 3% 3% 13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 7% 7% 22%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 7% 7% 15%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,02 0,02 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,24 18,14 21,20 22,10
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,24 18,14 21,20 22,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,14 0,21 0,24 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,52 0,90 0,63 0,38
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,41 0,48 0,54 0,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 20% 18% 52%
Tipinės veiklos pelno marža 9% 16% 14% 48%
Grynojo pelno marža 7% 13% 12% 42%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 288 571 631 573
Dividendai/grynasis pelnas 0,80 0,70 0,75 0,07
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 4% 2% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 7% 4% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 7% 4% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,02 0,02 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,06 6,43 25,54 18,87
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,06 6,43 25,54 18,87
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,13 0,12 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,21 0,36 0,29 0,17
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,19 0,23 0,28 0,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 35% 19% 51%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 31% 15% 46%
Grynojo pelno marža 11% 27% 13% 41%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Investicijų ir verslo garantijos“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110084026
 • SektoriusKita
 • VeiklaParamos smulkiajam ir vidutiniam verslui projektai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://invega.lt/
Grąža valstybei

573 tūkst. eurų

ROE

21,7%

Darbuotojų skaičius

259

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Dainius VilčinskasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Dainius VilčinskasUAB „Investicijų ir verslo garantijos“ generalinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Inga BeiliūnienėUAB „Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos plėtros tarnybos vadovė
 • Lina StragauskienėUAB „Investicijų ir verslo garantijos“ finansų ir administravimo tarnybos vadovė
 • Jonas KanapeckasUAB „Investicijų ir verslo garantijos“ rizikų valdymo ir atitikties tarnybos vadovas
 • Giedrė GečiauskienėUAB „Investicijų ir verslo garantijos“ klientų aptarnavimo ir finanavimo sprendimų vadovė; UAB Būsto paskolų draudimas valdybos narė

Informacija aktuali: 2024/07/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Daina KleponėNepriklausoma narė; Vilniaus Gedimino technikos universitetas, lektorė ir mokslininkė

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Aivaras ČičelisNepriklausomas narys; Audito ir rizikos valdymo komiteto narys; BMI Executive Institute, VšĮ, valdymo organo narys; UAB „Švaros broliai“, valdybos narys; PRO BRO Car Wash Systems, UAB, valdybos narys; PRO BRO Group, UAB valdybos narys; AB „HISK“ valdybos narys
 • Povilas KriaučeliūnasEkonomikos ir inovacijų ministerija, Europos Sąjungos investicijų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Pascal LagardeNepriklausomas narys; Bpifrance vykdomasis direktorius; Europos investicinio fondo valdybos narys
 • Aurimas SaladžiusAplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas; VĮ Valstybinių miškų urėdija valdybos narys
 • Irma PatapienėFinansų ministerijos Investicijų į ekonomikos augimą skyriaus vedėja

Informacija aktuali: 2024/07/01