• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

2001 m. LR Vyriausybė įsteigė garantijų instituciją UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Bendrovės veiklos sritys – garantijų teikimas, lengvatinių paskolų teikimas ir  administravimas, rizikos kapitalo investavimas, paskolų palūkanų dalinio dengimo administravimas, finansinės inžinerijos priemonių įgyvendinimas ir kiti veiklos objektai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 1 353 3 252 3 461 3 658
Pardavimo savikaina 83
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 270 3 252 3 461 3 658
Bendrojo pelno marža 94% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 361 2 879 3 168 2 349
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 909 374 293 1 308
Tipinės veiklos pelno marža 67% 11% 8% 36%
EBITDA 969 437 339 1 334
EBITDA marža 72% 13% 10% 36%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 929 416 299 1 131
Grynojo pelno marža 69% 13% 9% 31%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 679 697 1 841 2 238
Pardavimo savikaina 59 28
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 620 669 1 841 2 238
Bendrojo pelno marža 91% 96% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 102 116 755 1 965
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 518 553 1 086 273
Tipinės veiklos pelno marža 76% 79% 59% 12%
EBITDA 521 554 1 100 365
EBITDA marža 77% 79% 60% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 90 86 945 257
Grynojo pelno marža 73% 71% 51% 11%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 9 197 9 773 13 213 13 157
Nematerialus turtas 46 26 82 31
Materialus turtas 69 44 38 815
Finansinis turtas 8 934 9 476 12 748 12 016
Kitas ilgalaikis turtas 148 227 345 296
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 10 660 9 647 7 259 7 713
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 36 43 41 49
Per vienerius metus gautinos sumos 4 422 3 872 4 320 3 527
Kitas trumpalaikis turtas 4 046 3 313 1 154 2 404
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 156 2 419 1 745 1 733
TURTO IŠ VISO 19 857 19 420 20 472 20 870
Nuosavas kapitalas 11 867 11 633 11 576 12 502
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 75 29
Įsipareigojimai 7 990 7 787 8 821 8 339
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 847 861 804 1 399
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 952 1 676 1 666 1 791
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 19 857 19 420 20 472 20 870
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 8 622 11 487 12 459 10 719
Nematerialus turtas 34 13 70 20
Materialus turtas 54 47 36 781
Finansinis turtas 8 340 11 202 12 089 9 629
Kitas ilgalaikis turtas 194 225 264 289
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 11 415 7 901 7 170 12 781
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 27 40 45 0
Per vienerius metus gautinos sumos 4 608 4 155 3 823 5 989
Kitas trumpalaikis turtas 5 170 2 267 1 602 3 837
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 610 1 439 1 700 2 955
TURTO IŠ VISO 20 037 19 388 19 629 23 500
Nuosavas kapitalas 11 717 11 819 12 305 11 960
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 66 19
Įsipareigojimai 8 320 7 569 7 258 11 521
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 60 947 964 1 251
Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 260 6 622 1 233 3 148
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 037 19 388 19 629 23 500

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 2% 1% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 4% 3% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% 4% 3% 14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,46 5,75 4,36 4,31
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,44 5,73 4,33 4,28
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,17 0,17 0,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,34 0,30 0,28
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,28 0,30 0,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 72% 13% 10% 36%
Tipinės veiklos pelno marža 67% 11% 8% 36%
Grynojo pelno marža 69% 13% 9% 31%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 650 312 204 800
Dividendai/grynasis pelnas 0,70 0,75 0,68 0,71
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 2% 4% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 4% 6% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 9% 12% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,75 1,19 5,82 4,06
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,73 1,19 5,78 4,06
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,17 0,04 0,09 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,34 0,07 0,15 0,19
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,28 0,06 0,15 0,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 79% 60% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 79% 59% 12%
Grynojo pelno marža 13% 71% 51% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 312
Dividendai/grynasis pelnas 0,75

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Investicijų ir verslo garantijos“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas110084026
  • SektoriusKita
  • VeiklaParamos smulkiajam ir vidutiniam verslui projektai
  • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://invega.lt/
Grąža valstybei

800 tūkst. eurų

ROE

9,4%

Darbuotojų skaičius

53

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys