• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

2001 m. LR Vyriausybė įsteigė garantijų instituciją UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Bendrovės veiklos sritys – garantijų teikimas, lengvatinių paskolų teikimas ir  administravimas, rizikos kapitalo investavimas, paskolų palūkanų dalinio dengimo administravimas, finansinės inžinerijos priemonių įgyvendinimas ir kiti veiklos objektai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 252 3 461 3 658 4 909
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 252 3 461 3 658 4 909
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 2 879 3 168 2 349 4 489
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 374 293 1 308 420
Tipinės veiklos pelno marža 11% 8% 36% 9%
EBITDA 437 339 1 334 610
EBITDA marža 13% 10% 36% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 416 299 1 131 360
Grynojo pelno marža 13% 9% 31% 7%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 1 755 1 841 2 238 2 878
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 755 1 841 2 238 2 878
Bendrojo pelno marža % % 100% 100%
Veiklos sąnaudos 1 201 755 1 965 1 977
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 554 1 086 273 901
Tipinės veiklos pelno marža % % 59% 31%
EBITDA 1 110 1 004
EBITDA marža % % 60% 35%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 498 945 257 780
Grynojo pelno marža % % 51% 27%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 9 773 13 213 13 157 9 491
Nematerialus turtas 26 82 31 21
Materialus turtas 44 38 815 719
Finansinis turtas 9 476 12 748 12 016 8 477
Kitas ilgalaikis turtas 227 345 296 274
Trumpalaikis turtas 9 647 7 259 7 713 24 914
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 43 41 0
Per vienerius metus gautinos sumos 3 872 4 320 3 576 7 468
Kitas trumpalaikis turtas 3 313 1 154 2 404 3 735
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 419 1 745 1 733 13 710
TURTO IŠ VISO 19 420 20 472 20 870 34 404
Nuosavas kapitalas 11 633 11 576 12 502 12 062
Dotacijos, subsidijos 75 29 10
Įsipareigojimai 7 787 8 821 8 339 22 332
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 861 804 1 399 1 256
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 676 1 666 1 791 12 340
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 19 420 20 472 20 870 34 404
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 12 459 10 719 7 999
Nematerialus turtas 70 20 10
Materialus turtas 36 781 640
Finansinis turtas 12 089 9 629 7 139
Kitas ilgalaikis turtas 264 289 209
Trumpalaikis turtas 7 170 12 781 14 958
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 45 0
Per vienerius metus gautinos sumos 3 823 5 989 7 876
Kitas trumpalaikis turtas 1 602 3 837 2 685
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 700 2 955 4 398
TURTO IŠ VISO 19 629 23 500 22 957
Nuosavas kapitalas 12 305 11 960 12 555
Dotacijos, subsidijos 66 19
Įsipareigojimai 7 258 11 521 10 402
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 461
Ilgalaikiai įsipareigojimai 964 1 251 555
Trumpalaikiai įsipareigojimai 77
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 19 629 23 499 22 957

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1% 5% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 3% 9% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 3% 14% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,75 4,36 4,31 2,02
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,73 4,33 4,31 2,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,17 0,17 0,18 0,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,34 0,30 0,28 0,43
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,28 0,30 0,30 0,40
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 10% 36% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 8% 36% 9%
Grynojo pelno marža 13% 9% 31% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 312 204 800 288
Dividendai/grynasis pelnas 0,75 0,68 0,71 0,80
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% % % 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% % % 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% -0% 9% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,75 194,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,73 194,41
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,17 0,19 0,10 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,34 0,30 0,19 0,31
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,28 0,30 0,18 0,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% % 60% 35%
Tipinės veiklos pelno marža 11% % 59% 31%
Grynojo pelno marža 13% % 51% 27%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 312
Dividendai/grynasis pelnas 0,75

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Investicijų ir verslo garantijos“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110084026
 • SektoriusKita
 • VeiklaParamos smulkiajam ir vidutiniam verslui projektai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://invega.lt/
Grąža valstybei

288 tūkst. eurų

ROE

2,9%

Darbuotojų skaičius

94

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Kęstutis MotiejūnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2021/10/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Alditas SauliusNepriklausomas narys, bankininkystės ekspertas

VALDYBOS NARIAI

 • Vytenis LabanauskasNepriklausomas narys, UAB Baltoskandijos investicija vadovas, VšĮ Sveikatos žinios direktorius, UAB „HETNET CONSULTING“ direktorius
 • Viktorija TrimbelNepriklausoma narė, UAB „Quantum capital“ vadovaujanti partnerė
 • Tomas UrbanEkonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos departamento direktorius
 • Irma PatapienėFinansų ministerijos Investicijų departamento vyresnioji patarėja

Informacija aktuali: 2021/10/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Arūnas ČiuladaNepriklausomas narys; UAB „Synergy finance“ direktorius

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys, UAB „Victory Funds“ vadovas
 • Laura BaškytėEkonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos investicijų valdymo skyriaus vedėja
 • Osvaldas ŠmitasEkonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento direktorius
 • Laura Garbenčiūtė-BakienėNepriklausoma narė; Kredito unija „Taupa“ vidaus audito vadovė

Informacija aktuali: 2021/10/01