• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

UAB „Ignitis“ yra didžiausias elektros ir dujų tiekėjas Lietuvoje, teikiantis visas svarbiausias energetikos paslaugas mūsų šalies gyventojams ir verslo klientams. Nuo 2013 m. „Ignitis“ veiklą vykdo Latvijoje bei Estijoje, nuo 2017 m. – Lenkijoje, nuo 2021 m. – Suomijoje. Įsteigimo data ir registras: 2014 m. rugsėjo 14 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 433 412 506 340 876 832 2 968 541
Pardavimo savikaina 407 174 408 684 838 347 2 846 501
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 26 238 97 656 38 485 122 040
Bendrojo pelno marža 6% 19% 4% 4%
Veiklos sąnaudos 30 025 48 514 27 769 39 610
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -3 787 49 142 10 716 82 430
Tipinės veiklos pelno marža -1% 10% 1% 3%
EBITDA 1 525 67 613 13 498 102 768
EBITDA marža 0% 13% 2% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -5 334 42 073 5 961 68 738
Grynojo pelno marža -1% 8% 1% 2%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 59 952 50 981 78 691 109 914
Nematerialus turtas 35 905 18 922 18 423 18 821
Materialus turtas 2 446 2 782 3 433 4 388
Finansinis turtas 14 677 11 851 44 180 42 936
Kitas ilgalaikis turtas 6 924 17 426 12 655 43 769
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 171 458 168 405 596 169 1 186 287
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 43 372 28 577 207 525 315 076
Per vienerius metus gautinos sumos 104 677 116 537 315 691 592 729
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 23 409 23 291 72 953 278 482
TURTO IŠ VISO 232 337 136 030 814 276 1 338 680
Nuosavas kapitalas 40 354 47 027 71 079 160 517
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 185 487 117 533 695 300 1 107 153
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 110 314 48 810 514 951 668 155
Ilgalaikiai įsipareigojimai 31 077 39 594 290 186 397 695
Trumpalaikiai įsipareigojimai 154 317 77 786 404 899 688 860
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 232 337 224 449 814 276 1 338 680
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% 23% 1% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -13% 96% 10% 59%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -10% 169% 5% 31%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 2,73 1,04 7,24 4,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,11 2,16 1,47 1,72
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,83 1,80 0,96 1,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 3,73 2,75 1,85 2,76
Ilgalaikio turto apyvartumas 14,46 9,13 13,52 31,48
Nuosavo kapitalo apyvartumas 21,48 11,59 14,85 25,64
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 13% 2% 3%
Tipinės veiklos pelno marža -1% 10% 1% 3%
Grynojo pelno marža -1% 8% 1% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 20 000
Dividendai/grynasis pelnas 0,29
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Ignitis“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas303383884
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaGamtinių dujų importas, elektros energijos ir gamtinių dujų pardavimas klientams
 • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://ignitis.lt/
Grąža valstybei

20,0 mln. eurų

ROE

59,4%

Darbuotojų skaičius

320

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Artūras BortkevičiusBendrovės vadovas

Informacija aktuali: 2024/05/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vidmantas SalietisAB „Ignitis grupė“ valdybos narys ir Grupės komercinių veiklų vadovas; AB „Ignitis gamyba“ valdybos pirmininkas; UAB „Ignitis renewables“ valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Mantas MikalajūnasAB „Ignitis grupė“ valdybos narys ir Grupės reguliuojamų veiklų vadovas; AB „Ignitis gamyba“ valdybos narys; UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė valdybos narys; UAB Kauno kogeneracinė jėgainė valdybos narys
 • Paulius DambrauskasNepriklausomas narys; UAB AL holdingas vadovas
 • Roger HunterNepriklausomas narys; Royal Dutch Shell plc elektrinio mobilumo viceprezidentas
 • Toma SasnauskienėLietuvos Respublikos finansų ministerijos Skolinimosi ir investavimo skyriaus vedėja

Informacija aktuali: 2024/05/02