• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

UAB „Ignitis“ yra didžiausias elektros ir dujų tiekėjas Lietuvoje, teikiantis visas svarbiausias energetikos paslaugas mūsų šalies gyventojams ir verslo klientams. Nuo 2013 m. „Ignitis“ veiklą vykdo Latvijoje bei Estijoje, nuo 2017 m. – Lenkijoje, nuo 2021 m. – Suomijoje. Įsteigimo data ir registras: 2014 m. rugsėjo 14 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 208 754 433 412 506 340 876 832
Pardavimo savikaina 212 153 407 174 408 684 838 347
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -3 399 26 238 97 656 38 485
Bendrojo pelno marža -2% 6% 19% 4%
Veiklos sąnaudos 7 537 30 025 48 514 27 769
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -10 936 -3 787 49 142 10 716
Tipinės veiklos pelno marža -5% -1% 10% 1%
EBITDA -10 110 1 525 67 613 10 958
EBITDA marža -5% 0% 13% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -5 921 -5 334 42 073 5 961
Grynojo pelno marža -3% -1% 8% 1%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 29 897 59 952 50 981 78 691
Nematerialus turtas 23 832 35 905 18 922 18 423
Materialus turtas 2 446 2 782 3 433
Finansinis turtas 82 14 677 11 851 44 180
Kitas ilgalaikis turtas 5 983 6 924 17 426 12 655
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 100 325 171 458 168 405 596 169
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 31 263 43 372 28 577 207 525
Per vienerius metus gautinos sumos 57 212 104 677 116 537 315 691
Kitas trumpalaikis turtas 412
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 438 23 409 23 291 72 953
TURTO IŠ VISO 130 222 136 030 224 449 814 276
Nuosavas kapitalas 10 649 47 027 82 427 71 079
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 119 573 185 487 117 533 695 300
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 22 451 110 314 48 810 514 951
Ilgalaikiai įsipareigojimai 31 077 39 594 290 186
Trumpalaikiai įsipareigojimai 119 569 154 317 77 786 404 899
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 130 222 232 337 224 449 814 276
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -9% -4% 23% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -25% -18% 65% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -133% 41% 67% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,48 2,35 0,59 7,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,84 1,11 2,16 1,47
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,58 0,83 1,80 0,96
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 3,07 3,26 2,81 1,69
Ilgalaikio turto apyvartumas 13,96 9,65 9,13 13,52
Nuosavo kapitalo apyvartumas 8,88 15,03 7,82 11,42
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -5% 0% 13% 1%
Tipinės veiklos pelno marža -5% -1% 10% 1%
Grynojo pelno marža -3% -1% 8% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Ignitis“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas303383884
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaGamtinių dujų importas, elektros energijos ir gamtinių dujų pardavimas klientams
 • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://ignitis.lt/
ROE

7,8%

Darbuotojų skaičius

327

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Artūras BortkevičiusGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Artūras BortkevičiusGeneralinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Haroldas NausėdaVerslo klientų ir plėtros direktorius
 • Tadas AdomaitisDidmeninės prekybos direktorius
 • Andrius KavaliauskasPrivačių klientų direktorius
 • Darius ŠimkusFinansų ir veiklos palaikymo tarnybos direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vidmantas SalietisAB "Ignitis grupė" valdybos narys ir Grupės komercinių veiklų vadovas

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Mantas MikalajūnasAB "Ignitis grupė" valdybos narys ir Grupės reguliuojamų veiklų vadovas
 • Paulius DambrauskasNepriklausomas narys, UAB „Alma littera“  direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01