• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

2019 metais sukurta energetikos paslaugų bendrovę Ignitis. Į vieną bendrovę sujungta – „Lietuvos energijos tiekimą“, „Energijos tiekimą“, „Gilę“ ir „Litgas“ – taip po vienu stogu sutelkta geriausias verslo klientų ir gyventojų aptarnavimo patirtis. UAB „Ignitis“ yra didžiausias elektros ir dujų tiekėjas Lietuvoje, teikiantis visas svarbiausias energetikos paslaugas daugiau kaip 1,6 mln. mūsų šalies gyventojų. Nuo 2013 m. „Ignitis“ veiklą vykdo Latvijoje bei Estijoje, o nuo 2017 m. – ir Lenkijoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019
Pardavimo pajamos 208 754 437 360
Pardavimo savikaina 212 153 416 044
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -3 399 21 316
Bendrojo pelno marža -2% 5%
Veiklos sąnaudos 7 537 25 103
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -10 936 -3 787
Tipinės veiklos pelno marža -5% -1%
EBITDA -10 110 1 525
EBITDA marža -5% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -5 921 -5 335
Grynojo pelno marža -3% -1%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 29 897 59 952
Nematerialus turtas 23 832 35 905
Materialus turtas 2 931
Finansinis turtas 82 14 677
Kitas ilgalaikis turtas 5 983 6 439
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 100 325 172 385
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 31 263 75 884
Per vienerius metus gautinos sumos 57 212 67 823
Kitas trumpalaikis turtas 412 5 269
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 438 23 409
TURTO IŠ VISO 136 030 130 222 232 337
Nuosavas kapitalas 47 027 10 649 40 354
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 119 573 191 983
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 22 451 110 314
Ilgalaikiai įsipareigojimai 31 077
Trumpalaikiai įsipareigojimai 119 569 160 792
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 130 222 232 337
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -4% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -21% -21%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -205% -11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 2,11 2,73
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,84 1,07
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,58 0,60
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,57 2,41
Ilgalaikio turto apyvartumas 13,96 9,74
Nuosavo kapitalo apyvartumas 7,24 17,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -5% 0%
Tipinės veiklos pelno marža -5% -1%
Grynojo pelno marža -3% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB "Lietuvos energijos tiekimas"
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas303383884
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaGamtinių dujų importas, elektros energijos ir gamtinių dujų pardavimas klientams
  • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis0%
https://letiekimas.lt/
ROE

-20,9%

Darbuotojų skaičius

104

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys