• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

2019 metais sukurta energetikos paslaugų bendrovę Ignitis. Į vieną bendrovę sujungta – „Lietuvos energijos tiekimą“, „Energijos tiekimą“, „Gilę“ ir „Litgas“ – taip po vienu stogu sutelkta geriausias verslo klientų ir gyventojų aptarnavimo patirtis. UAB „Ignitis“ yra didžiausias elektros ir dujų tiekėjas Lietuvoje, teikiantis visas svarbiausias energetikos paslaugas daugiau kaip 1,6 mln. mūsų šalies gyventojų. Nuo 2013 m. „Ignitis“ veiklą vykdo Latvijoje bei Estijoje, o nuo 2017 m. – ir Lenkijoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 208 754 433 412 506 340
Pardavimo savikaina 212 153 407 174 408 684
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -3 399 26 238 97 656
Bendrojo pelno marža -2% 6% 19%
Veiklos sąnaudos 7 537 30 025 48 514
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -10 936 -3 787 49 142
Tipinės veiklos pelno marža -5% -1% 10%
EBITDA -10 110 1 525 67 613
EBITDA marža -5% 0% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -5 921 -5 334 42 073
Grynojo pelno marža -3% -1% 8%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 29 897 59 952 50 981
Nematerialus turtas 23 832 35 905 18 922
Materialus turtas 2 446 2 782
Finansinis turtas 82 14 677 11 851
Kitas ilgalaikis turtas 5 983 6 924 17 426
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 100 325 171 458 168 405
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 31 263 43 372 28 577
Per vienerius metus gautinos sumos 57 212 104 677 116 537
Kitas trumpalaikis turtas 412
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 438 23 409 23 291
TURTO IŠ VISO 136 030 232 337 224 449
Nuosavas kapitalas 47 027 40 354 82 427
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 119 573 185 487 117 533
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 22 451 110 314 48 810
Ilgalaikiai įsipareigojimai 31 077 39 594
Trumpalaikiai įsipareigojimai 119 569 154 317 77 786
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 130 222 232 337 224 449
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -9% -3% 18%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -25% -12% 69%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -133% -10% 67%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,80 0,48 2,73 0,59
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,82 0,84 1,11 2,16
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,80 0,58 0,83 1,80
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,28 3,07 2,35 2,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,34 13,96 9,65 9,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,95 8,88 9,92 8,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% -5% 0% 13%
Tipinės veiklos pelno marža -0% -5% -1% 10%
Grynojo pelno marža -1% -3% -1% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 682
Dividendai/grynasis pelnas -0,24
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Ignitis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas303383884
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaGamtinių dujų importas, elektros energijos ir gamtinių dujų pardavimas klientams
  • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://ignitis.lt/
ROE

68,5%

Darbuotojų skaičius

311

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys