• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

Ignitis renewables“ valdo atsinaujinančios energetikos projektus Baltijos šalyse ir Lenkijoje bei yra atsakinga už efektyvų veikiančių vėjo jėgainių darbą, statomų parkų priežiūrą ir naujų vystymą. Vykdydama naujus energijos gamybos iš vėjo ir saulės projektus, bendrovė įgyvendina strateginį „Ignitis grupės“ siekį didinti žaliosios generacijos portfelį.
Bendrovės paskirtis – atsinaujinančiosios energijos projektų vykdymas, priežiūra ir vystymo koordinavimas. Įsteigimo data ir registras: 2019 m. sausio 14 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 10 076 13 900 22 732 57 915
Pardavimo savikaina 26 3 500
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 10 076 13 900 22 706 54 415
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 94%
Veiklos sąnaudos 7 561 12 166 11 860 28 562
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 515 1 734 10 846 25 853
Tipinės veiklos pelno marža 25% 12% 48% 45%
EBITDA 7 495 8 913 16 165 44 908
EBITDA marža 74% 64% 71% 78%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 866 -133 7 577 20 636
Grynojo pelno marža 9% -1% 33% 36%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 137 107 214 447 280 009 420 110
Nematerialus turtas 42 208 38 733 47 892 81 846
Materialus turtas 50 983 126 944 187 968 194 210
Finansinis turtas 4 118 5 340 5 000
Kitas ilgalaikis turtas 43 916 44 652 38 809 139 054
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 26 614 28 970 53 102 109 710
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 147 63 84 267
Per vienerius metus gautinos sumos 6 582 17 473 26 817 52 120
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 19 885 11 434 26 201 57 323
TURTO IŠ VISO 163 721 243 678 333 659 530 900
Nuosavas kapitalas 45 642 42 116 51 925 68 211
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 118 079 201 483 280 233 461 998
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 102 816 183 452 257 031 421 057
Ilgalaikiai įsipareigojimai 49 312 128 051 256 067 432 060
Trumpalaikiai įsipareigojimai 68 767 73 426 14 716 27 174
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 163 721 243 678 333 659 530 900
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -0% 3% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -0% 16% 34%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 2% 7% 13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 2,25 4,36 4,95 6,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,39 0,39 3,61 4,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,38 0,39 3,60 4,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,07 0,08 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,08 0,09 0,17
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,44 0,32 0,48 0,96
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 74% 64% 71% 78%
Tipinės veiklos pelno marža 25% 12% 48% 45%
Grynojo pelno marža 9% -1% 33% 36%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Ignitis renewables“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas304988904
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaVeikiančių vėjo ir saulės energetikos įmonių valdymas
 • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://ignitisgrupe.lt/lt/uab-ignitis-renewables
ROE

34,4%

Darbuotojų skaičius

85

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Thierry Michel W AelensBendrovės vadovas

Informacija aktuali: 2024/05/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Jonas RimavičiusAB „Ignitis grupė“ valdybos narys ir Grupės finansų vadovas; UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Vidmantas SalietisAB „Ignitis grupė“ valdybos narys ir Grupės komercinių veiklų vadovas; AB „Ignitis gamyba“ valdybos pirmininkas; UAB „Ignitis“ valdybos pirmininkas
 • Peter OvergaardNepriklausomas narys; Danstoker Group vadovas

Informacija aktuali: 2024/05/02