• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

„Ignitis renewables“ valdo atsinaujinančios energetikos projektus Baltijos šalyse ir Lenkijoje bei yra atsakinga už efektyvų veikiančių vėjo jėgainių darbą, statomų parkų priežiūrą ir naujų vystymą. Vykdydama naujus energijos gamybos iš vėjo ir saulės projektus, bendrovė įgyvendina strateginį „Ignitis grupės“ siekį didinti žaliosios generacijos portfelį.
Bendrovės paskirtis – atsinaujinančiosios energijos projektų vykdymas, priežiūra ir vystymo koordinavimas. Įsteigimo data ir registras: 2019 m. sausio 14 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019
Pardavimo pajamos 9 376
Pardavimo savikaina 5 271
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 105
Bendrojo pelno marža 44%
Veiklos sąnaudos 2 290
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 815
Tipinės veiklos pelno marža 19%
EBITDA 7 495
EBITDA marža 80%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 866
Grynojo pelno marža 9%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019
Ilgalaikis turtas 137 107
Nematerialus turtas 42 208
Materialus turtas 50 983
Finansinis turtas 42 306
Kitas ilgalaikis turtas 1 610
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 26 614
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 147
Per vienerius metus gautinos sumos 6 582
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 19 885
TURTO IŠ VISO 163 721
Nuosavas kapitalas 45 642
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 118 079
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 84 438
Ilgalaikiai įsipareigojimai 49 312
Trumpalaikiai įsipareigojimai 68 767
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 163 721
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,85
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,38
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 80%
Tipinės veiklos pelno marža 19%
Grynojo pelno marža 9%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Lietuvos energija renewables
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas304988904
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaVeikiančių vėjo ir saulės energetikos įmonių valdymas
  • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis0%
ROE

3,8%

Darbuotojų skaičius

10

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys