• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

„Ignitis renewables“ valdo atsinaujinančios energetikos projektus Baltijos šalyse ir Lenkijoje bei yra atsakinga už efektyvų veikiančių vėjo jėgainių darbą, statomų parkų priežiūrą ir naujų vystymą. Vykdydama naujus energijos gamybos iš vėjo ir saulės projektus, bendrovė įgyvendina strateginį „Ignitis grupės“ siekį didinti žaliosios generacijos portfelį.
Bendrovės paskirtis – atsinaujinančiosios energijos projektų vykdymas, priežiūra ir vystymo koordinavimas. Įsteigimo data ir registras: 2019 m. sausio 14 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020
Pardavimo pajamos 10 076 13 900
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 10 076 13 900
Bendrojo pelno marža 100% 100%
Veiklos sąnaudos 7 561 12 166
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 515 1 734
Tipinės veiklos pelno marža 25% 12%
EBITDA 7 495 8 913
EBITDA marža 74% 64%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 866 -133
Grynojo pelno marža 9% -1%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020
Ilgalaikis turtas 137 107 215 901
Nematerialus turtas 42 208 40 187
Materialus turtas 50 983 126 944
Finansinis turtas 2 357
Kitas ilgalaikis turtas 43 916 46 413
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 26 614 28 968
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 147 61
Per vienerius metus gautinos sumos 6 582 17 473
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 19 885 11 434
TURTO IŠ VISO 163 721 245 132
Nuosavas kapitalas 45 642 43 315
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 118 079 201 817
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 102 816 183 452
Ilgalaikiai įsipareigojimai 49 312 128 306
Trumpalaikiai įsipareigojimai 68 767 73 505
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 163 721 245 132
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2017 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% 1% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% 4% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -10% 5% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,45 2,25 4,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,78 0,39 0,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,73 0,38 0,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,21 0,12 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,24 0,15 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,34 0,44 0,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 74% 64%
Tipinės veiklos pelno marža -18% 25% 12%
Grynojo pelno marža -15% 9% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Ignitis renewables“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas304988904
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaVeikiančių vėjo ir saulės energetikos įmonių valdymas
  • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://ignitisgrupe.lt/lt/uab-ignitis-renewables
ROE

-0,3%

Darbuotojų skaičius

23

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys