• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

„GVT LT“ yra uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta VšĮ „GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS“ ir tęsianti jos veiklą. Bendrovės tikslai – vykdyti ilgalaikę, patikimą, racionalią ir efektyvią ūkinę–komercinę veiklą bei jos plėtrą, tenkinti viešuosius interesus atkuriant gamtos resursus, kuriant ir tobulinant aplinkos valymo technologijas ir priemones, skleidžiant ekologines žinias, vykdant ekologinį visuomenės švietimą įskaitant ekologinės literatūros rengimą bei leidybą.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas       


 

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 165 1 125
Pardavimo savikaina 72 746
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 0 93 379
Bendrojo pelno marža % % 56% 34%
Veiklos sąnaudos 18 258
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 75 122
Tipinės veiklos pelno marža % % 45% 11%
EBITDA 0 0 104 237
EBITDA marža % % 63% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 0 61 120
Grynojo pelno marža % % 37% 11%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 0 0 386 384
Pardavimo savikaina 0 0 329 426
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 0 57 -41
Bendrojo pelno marža % % 15% -11%
Veiklos sąnaudos 0 0 103 145
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 -46 -186
Tipinės veiklos pelno marža % % -12% -48%
EBITDA 0 0 11 -114
EBITDA marža % % 3% -30%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 0 -48 -185
Grynojo pelno marža % % -12% -48%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 0 0 1 354 1 422
Nematerialus turtas 3 8
Materialus turtas 1 350 1 415
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 0 0 2 316 2 816
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 15 28
Per vienerius metus gautinos sumos 641 730
Kitas trumpalaikis turtas 300
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 659 1 758
TURTO IŠ VISO 0 0 3 678 4 256
Nuosavas kapitalas 0 0 1 961 2 185
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 0 0 58 294
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 58 294
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 0 0 3 678 4 256
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 0 0 1 304 1 433
Nematerialus turtas 10 7
Materialus turtas 1 294 1 427
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 0 0 2 547 2 856
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17 17
Per vienerius metus gautinos sumos 785 881
Kitas trumpalaikis turtas 0 522
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 746 1 436
TURTO IŠ VISO 0 0 3 856 4 295
Nuosavas kapitalas 0 0 2 063 1 907
Dotacijos, subsidijos 0
Įsipareigojimai 0 0 129 164
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 0 0 129 164
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 0 0 3 856 4 295

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 6% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) % % 4% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 39,86 9,58
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 39,60 9,49
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,26
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,79
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,08 0,51
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % % 63% 21%
Tipinės veiklos pelno marža % % 45% 11%
Grynojo pelno marža % % 37% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 93
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,77
2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 19,82 17,46
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 19,69 17,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,30 0,27
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,19 0,20
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% -30%
Tipinės veiklos pelno marža -12% -48%
Grynojo pelno marža -12% -48%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB "GVT LT"
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas305894308
  • SektoriusKita
  • VeiklaNafta ir jos produktais užteršto grunto, dumblo, ir vandens valymas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
https://www.gvt.lt/
Grąža valstybei

92 tūkst. eurų

ROE

5,8%

Darbuotojų skaičius

25

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Spartakas Petrovas Direktorius

Informacija aktuali: 2024/02/01