• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

„GVT LT“ yra uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta VšĮ „GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS“ ir tęsianti jos veiklą. Bendrovės tikslai – vykdyti ilgalaikę, patikimą, racionalią ir efektyvią ūkinę–komercinę veiklą bei jos plėtrą, tenkinti viešuosius interesus atkuriant gamtos resursus, kuriant ir tobulinant aplinkos valymo technologijas ir priemones, skleidžiant ekologines žinias, vykdant ekologinį visuomenės švietimą įskaitant ekologinės literatūros rengimą bei leidybą.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas       


 

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 165 1 125 1 262
Pardavimo savikaina 72 746 842
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 93 379 420
Bendrojo pelno marža % 56% 34% 33%
Veiklos sąnaudos 18 258 287
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 75 122 133
Tipinės veiklos pelno marža % 45% 11% 11%
EBITDA 0 104 237 284
EBITDA marža % 63% 21% 22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 61 120 149
Grynojo pelno marža % 37% 11% 12%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 0 0 386 384
Pardavimo savikaina 0 0 329 426
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 0 57 -41
Bendrojo pelno marža % % 15% -11%
Veiklos sąnaudos 0 0 103 145
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 -46 -186
Tipinės veiklos pelno marža % % -12% -48%
EBITDA 0 0 11 -114
EBITDA marža % % 3% -30%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 0 -48 -185
Grynojo pelno marža % % -12% -48%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 0 1 354 1 422 2 285
Nematerialus turtas 3 8 5
Materialus turtas 1 350 1 415 1 492
Finansinis turtas 787
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 0 2 316 2 816 1 983
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 15 28 13
Per vienerius metus gautinos sumos 641 730 760
Kitas trumpalaikis turtas 300 601
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 659 1 758 609
TURTO IŠ VISO 0 3 678 4 256 4 290
Nuosavas kapitalas 0 1 961 2 185 2 242
Dotacijos, subsidijos 10
Įsipareigojimai 0 58 294 80
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 58 294 80
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 0 3 678 4 256 4 290
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 0 0 1 304 1 433
Nematerialus turtas 10 7
Materialus turtas 1 294 1 427
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 0 0 2 547 2 856
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17 17
Per vienerius metus gautinos sumos 785 881
Kitas trumpalaikis turtas 0 522
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 746 1 436
TURTO IŠ VISO 0 0 3 856 4 295
Nuosavas kapitalas 0 0 2 063 1 907
Dotacijos, subsidijos 0
Įsipareigojimai 0 0 129 164
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 0 0 129 164
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 0 0 3 856 4 295

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % 3% 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % 6% 6% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) % % 6% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 9,58 24,69
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 9,49 24,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,26 0,29
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,79 0,55
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,51 0,56
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 63% 21% 22%
Tipinės veiklos pelno marža % 45% 11% 11%
Grynojo pelno marža % 37% 11% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 93 128
Dividendai/grynasis pelnas 0,77 0,86
2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 19,82 17,46
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 19,69 17,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,30 0,27
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,19 0,20
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% -30%
Tipinės veiklos pelno marža -12% -48%
Grynojo pelno marža -12% -48%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB "GVT LT"
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas305894308
  • SektoriusKita
  • VeiklaNafta ir jos produktais užteršto grunto, dumblo, ir vandens valymas
  • AtskaitomybėToksika
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://www.gvt.lt/
Grąža valstybei

128 tūkst. eurų

ROE

6,7%

Darbuotojų skaičius

24

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Lukas AndronavičiusDirektorius

Informacija aktuali: 2024/06/03