• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

„Energy cells“, UAB yra specialios paskirties 100 proc. EPSO-G valdoma dukterinė bendrovė Juridinių asmenų registre registruota 2021 m. sausio 26 d. Pagal patvirtintą nacionalinio saugumo interesus užtikrinančio projekto koncepciją „Energy Cells“ funkcija – įdiegti energijos kaupimo įrenginius, kurių bendra suminė galia ir talpa sieks mažiausiai 200 megavatų. Šie įrenginiai tarnaus kaip pirminis rezervas užtikrinant patikimą, stabilų ir vartotojų interesus atitinkantį Lietuvos elektros energetikos sistemos darbą iki sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais, o ateityje – sparčiai augančių atsinaujinančių energijos šaltinių integracijai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2021 2022
Pardavimo pajamos 93
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 93
Bendrojo pelno marža % 100%
Veiklos sąnaudos 354 645
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -354 -552
Tipinės veiklos pelno marža % -593%
EBITDA -334 -464
EBITDA marža % -499%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -305 -454
Grynojo pelno marža % -488%

Balansas

2021 2022
Ilgalaikis turtas 9 296 11 006
Nematerialus turtas 7 9
Materialus turtas 9 134 10 664
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 156 333
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 882 28 394
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 59
Per vienerius metus gautinos sumos 12 25 708
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 866 2 627
TURTO IŠ VISO 10 178 39 399
Nuosavas kapitalas 2 070 1 561
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 8 108 37 839
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 7 913 5 548
Ilgalaikiai įsipareigojimai 75 181
Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 033 37 658
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 10 178 39 399

Finansiniai rodikliai

2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -6% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -30% -25%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -33% -57%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 3,82 3,55
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,11 0,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,11 0,75
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % -499%
Tipinės veiklos pelno marža % -593%
Grynojo pelno marža % -488%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB ENERGY CELLS
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas305689545
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaĮdiegia energijos kaupimo įrenginius
 • Atskaitomybė„EPSO-G“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://www.epsog.lt/lt/apie-mus/epso-g-grupe#
ROE

%

Darbuotojų skaičius

44

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rimvydas ŠtilinisVadovas

Informacija aktuali: 2024/05/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Paulius ButkusUAB „EPSO-G“ Grupės plėtros ir inovacijų vadovas; AB Amber Grid valdybos pirmininkas

VALDYBOS NARIAI

 • Dovilė KapačinskaitėEnergetikos ministerijos Strateginių pokyčių valdymo grupės vyresn. patarėja
 • Darius KlimašauskasNepriklausomas narys; UAB „Talismanai“ direktorius; UAB „Geltono kranto kelias“ direktorius; Finansų analitikų asociacijos kolegialaus valdybos narys

Informacija aktuali: 2024/05/02