• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

„Energy cells“, UAB yra specialios paskirties 100 proc. EPSO-G valdoma dukterinė bendrovė Juridinių asmenų registre registruota 2021 m. sausio 26 d. Pagal patvirtintą nacionalinio saugumo interesus užtikrinančio projekto koncepciją „Energy Cells“ funkcija – įdiegti energijos kaupimo įrenginius, kurių bendra suminė galia ir talpa sieks mažiausiai 200 megavatų. Šie įrenginiai tarnaus kaip pirminis rezervas užtikrinant patikimą, stabilų ir vartotojų interesus atitinkantį Lietuvos elektros energetikos sistemos darbą iki sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais, o ateityje – sparčiai augančių atsinaujinančių energijos šaltinių integracijai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2021
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža %
Veiklos sąnaudos 354
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -354
Tipinės veiklos pelno marža %
EBITDA -334
EBITDA marža %
Grynasis pelnas (nuostoliai) -305
Grynojo pelno marža %

Balansas

2021
Ilgalaikis turtas 9 296
Nematerialus turtas 7
Materialus turtas 9 134
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 156
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 882
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 12
Kitas trumpalaikis turtas 4
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 866
TURTO IŠ VISO 10 178
Nuosavas kapitalas 2 070
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 8 108
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 7 913
Ilgalaikiai įsipareigojimai 75
Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 033
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 10 178

Finansiniai rodikliai

2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -30%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -33%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 3,82
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,11
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,11
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža %
Tipinės veiklos pelno marža %
Grynojo pelno marža %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB ENERGY CELLS
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas305689545
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaĮdiegia energijos kaupimo įrenginius
 • Atskaitomybė„EPSO-G“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://www.epsog.lt/lt/apie-mus/epso-g-grupe#
ROE

%

Darbuotojų skaičius

20

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rimvydas ŠtilinisGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • -

VALDYBOS NARIAI

 • Dovilė KapačinskaitėEnergetikos ministerijos Strateginių pokyčių valdymo grupės vyresn. patarėja
 • Darius KlimašauskasNepriklausomas narys

Informacija aktuali: 2023/05/01