• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (trumpiau – ESO) skirsto elektrą ir dujas bei prižiūri skirstomuosius tinklus, juose diegia išmaniuosius sprendimus, kad tinklai būtų patikimi ir efektyvūs, rūpinasi jų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu. ESO efektyviai valdydama infrastruktūrą, siekia įgalinti energetikos rinkos konkurenciją.
ESO aptarnauja 1,8 mln. klientų visoje Lietuvoje. Bendrovė rūpinasi daugiau nei 128 tūkst. km elektros oro ir kabelių linijomis, eksploatuoja per 9,6 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 418 850 484 841 535 306 683 652
Pardavimo savikaina 194 476 255 655 398 651
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 418 850 290 365 279 651 285 001
Bendrojo pelno marža 100% 60% 52% 42%
Veiklos sąnaudos 374 613 200 374 209 746 239 082
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 44 237 89 991 69 905 45 919
Tipinės veiklos pelno marža 11% 19% 13% 7%
EBITDA 126 150 172 846 155 811 154 336
EBITDA marža 30% 36% 29% 23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 34 313 69 482 50 031 46 423
Grynojo pelno marža 8% 14% 9% 7%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 631 817 1 673 403 1 711 367 1 863 516
Nematerialus turtas 44 819 42 967 46 446 43 528
Materialus turtas 1 583 952 1 610 169 1 649 739 1 804 050
Finansinis turtas 3 043 200 255 3 719
Kitas ilgalaikis turtas 3 20 067 14 927 12 219
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 73 872 89 281 107 502 182 068
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 892 2 628 2 884 4 891
Per vienerius metus gautinos sumos 67 205 74 896 86 748 83 695
Kitas trumpalaikis turtas 2 787 3 345 8 857
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 775 8 965 14 524 84 625
TURTO IŠ VISO 1 706 606 1 763 523 1 819 455 2 046 865
Nuosavas kapitalas 663 917 665 616 627 657 607 469
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 15 156 21 318 27 168 39 890
Įsipareigojimai 776 070 826 535 897 288 1 085 214
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 498 534 689 666 832 732 856 806
Ilgalaikiai įsipareigojimai 492 183 686 041 674 492 858 724
Trumpalaikiai įsipareigojimai 248 648 108 143 194 115 212 618
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 706 606 1 763 523 1 819 455 2 046 865
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 4% 3% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 10% 8% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 11% 9% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,75 1,04 1,33 1,41
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,30 0,83 0,55 0,86
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,29 0,80 0,54 0,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,49 0,28 0,30 0,35
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,51 0,29 0,32 0,38
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,26 0,73 0,83 1,11
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 30% 36% 29% 23%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 19% 13% 7%
Grynojo pelno marža 8% 14% 9% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 66 400 54 169 50 010 28 986
Dividendai/grynasis pelnas 1,94 0,78 1,00 0,62
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Energijos skirstymo operatorius“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas304151376
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaElektros tiekimas ir skirstymas bei gamtinių dujų skirstymas
 • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://www.eso.lt/
Grąža valstybei

29,0 mln. eurų

ROE

7,5%

Darbuotojų skaičius

2 563

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Renaldas RadvilaBendrovės vadovas

Informacija aktuali: 2024/04/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Nerijus DatkūnasNepriklausomas narys; AB „Kelių priežiūra“ valdybos narys; UAB LVG holding valdybos narys; Asociacijos ICF LITHUANIA narys; MB „Metakomanda“ direktorius; Finansų analitikų asociacijos narys; MB „Leading LT“ narys ir direktorius
 • Darbo užmokestis

VALDYBOS NARIAI

 • Darius MaikštėnasAB „Ignitis grupė“ vadovas ir valdybos pirmininkas
 • Eligijus KajietaNepriklausomas narys; MB „Atlygio konsultacijos“ direktorius; AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos stebėtojų tarybos narys
 • Jonas SkardinskasValstybės tarnautojas; Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius
 • Dalia JakutavičėLietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos vadovė
 • Živilė SkibarkienėAB „Ignitis grupė“ valdybos narė ir Grupės organizacinio vystymo vadovė; UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ valdybos pirmininkė

Informacija aktuali: 2024/04/02