• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (trumpiau – ESO) veiklą pradėjo 2016 metų sausio 1 dieną, sujungus AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“. ESO priklauso valstybės valdomai įmonių grupei „Lietuvos energija“, vienai didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse.  Pagrindinės ESO funkcijos: garantinis elektros ir dujų tiekimas, elektros ir dujų įvedimas, elektros ir dujų skirstymo tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 650 063 612 309 463 048 413 144
Pardavimo savikaina 388 194 377 501 282 498 186 098
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 261 869 234 808 180 550 227 046
Bendrojo pelno marža 40% 38% 39% 55%
Veiklos sąnaudos 153 883 149 452 201 452 188 515
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 107 986 85 356 -20 902 38 531
Tipinės veiklos pelno marža 17% 14% -5% 9%
EBITDA 154 014 135 741 55 878 125 858
EBITDA marža 24% 22% 12% 30%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 92 502 77 552 5 265 34 313
Grynojo pelno marža 14% 13% 1% 8%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 1 032 300 1 197 433 1 509 521 1 631 814
Nematerialus turtas 3 573 5 451 35 751 44 819
Materialus turtas 1 020 541 1 188 748 1 471 101 1 563 522
Finansinis turtas 3 043
Kitas ilgalaikis turtas 8 186 3 234 2 669 20 430
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 79 796 80 368 124 690 74 789
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 8 042 9 359 1 992 1 892
Per vienerius metus gautinos sumos 61 092 64 386 117 653 66 661
Kitas trumpalaikis turtas 174 2 779 1 461
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 10 662 6 449 2 266 4 775
TURTO IŠ VISO 1 112 096 1 277 801 1 634 214 1 706 606
Nuosavas kapitalas 623 195 607 644 629 634 663 917
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 20 477 19 758 13 052 15 156
Įsipareigojimai 468 424 615 553 940 381 981 402
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 219 081 372 688 631 464 641 901
Ilgalaikiai įsipareigojimai 285 100 365 984 652 424 697 515
Trumpalaikiai įsipareigojimai 183 324 249 569 259 975 248 648
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 112 096 1 277 801 1 634 214 1 706 606
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 8% 6% 0% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 15% 13% 1% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 23% 17% -0% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,35 0,61 1,00 0,97
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,44 0,32 0,48 0,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,39 0,28 0,47 0,29
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,59 0,51 0,32 0,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,66 0,55 0,34 0,26
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,09 0,99 0,75 0,64
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 24% 22% 12% 30%
Tipinės veiklos pelno marža 17% 14% -5% 9%
Grynojo pelno marža 14% 13% 1% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2017-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,61
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,32
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,28
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,51
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,55
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,99
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22%
Tipinės veiklos pelno marža 14%
Grynojo pelno marža 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Energijos skirstymo operatorius"
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas304151376
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaElektros tiekimas ir skirstymas bei gamtinių dujų skirstymas
  • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis94,98%
http://www.eso.lt
ROE

5,3%

Darbuotojų skaičius

2 374

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys