• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (trumpiau – ESO) skirsto elektrą ir dujas bei prižiūri skirstomuosius tinklus, juose diegia išmaniuosius sprendimus, kad tinklai būtų patikimi ir efektyvūs, rūpinasi jų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu. ESO efektyviai valdydama infrastruktūrą, siekia įgalinti energetikos rinkos konkurenciją.
ESO aptarnauja 1,8 mln. klientų visoje Lietuvoje. Bendrovė rūpinasi daugiau nei 128 tūkst. km elektros oro ir kabelių linijomis, eksploatuoja per 9,6 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 463 048 418 850 484 841 535 306
Pardavimo savikaina 282 498 194 476 255 655
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 180 550 418 850 290 365 279 651
Bendrojo pelno marža 39% 100% 60% 52%
Veiklos sąnaudos 201 452 374 613 200 374 209 746
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -20 902 44 237 89 991 69 905
Tipinės veiklos pelno marža -5% 11% 19% 13%
EBITDA 55 878 126 150 172 846 155 811
EBITDA marža 12% 30% 36% 29%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 265 34 313 69 482 50 031
Grynojo pelno marža 1% 8% 14% 9%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 509 521 1 631 817 1 673 403 1 711 367
Nematerialus turtas 35 751 44 819 42 967 46 446
Materialus turtas 1 471 101 1 583 952 1 610 169 1 649 739
Finansinis turtas 3 043 200 255
Kitas ilgalaikis turtas 2 669 3 20 067 14 927
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 124 690 73 872 89 281 107 502
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 992 1 892 2 628 2 884
Per vienerius metus gautinos sumos 117 653 67 205 74 896 86 748
Kitas trumpalaikis turtas 2 779 2 787 3 345
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 266 4 775 8 965 14 524
TURTO IŠ VISO 1 634 214 1 706 606 1 763 523 1 819 455
Nuosavas kapitalas 629 634 663 917 665 616 627 657
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 13 052 15 156 21 318 27 168
Įsipareigojimai 940 381 776 070 826 535 897 288
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 631 464 498 534 845 302 672 013
Ilgalaikiai įsipareigojimai 652 424 492 183 686 041 674 492
Trumpalaikiai įsipareigojimai 259 975 248 648 108 143 194 115
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 634 214 1 706 606 1 763 523 1 819 455
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 2% 4% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 5% 10% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 6% 11% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,00 0,75 1,27 1,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,48 0,30 0,83 0,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,47 0,29 0,80 0,54
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,32 0,25 0,28 0,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,34 0,27 0,29 0,32
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,75 0,65 0,73 0,83
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 30% 36% 29%
Tipinės veiklos pelno marža -5% 11% 19% 13%
Grynojo pelno marža 1% 8% 14% 9%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 12 232 66 400 54 169 50 010
Dividendai/grynasis pelnas 2,32 1,94 0,78 1,00
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Energijos skirstymo operatorius“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas304151376
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaElektros tiekimas ir skirstymas bei gamtinių dujų skirstymas
 • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://www.eso.lt/
Grąža valstybei

50,0 mln. eurų

ROE

7,7%

Darbuotojų skaičius

2 474

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Renaldas RadvilaĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2023/03/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Nerijus DatkūnasNepriklausomas narys, Profesionalus valdybų narys
 • Darbo užmokestis

VALDYBOS NARIAI

 • Darius MaikštėnasAB „Ignitis grupė“ vadovas ir valdybos pirmininkas
 • Eligijus KajietaNepriklausomas narys, Atlygio konsultacijos, MB
 • Jonas SkardinskasValstybės tarnautojas, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius
 • Dalia JakutavičėLietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos vadovė
 • Živilė SkibarkienėAB „Ignitis grupė“ valdybos narė ir Grupės organizacinio vystymo vadovė

Informacija aktuali: 2023/03/01