• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

Elektroninių mokėjimų agentūra rūpinasi įmokų už namų ūkio paslaugas, tokias kaip elektra, dujos, vanduo, šildymas, namų priežiūra, ryšys, atliekų išvežimas ir apsauga, surinkimu per internetinę svetainę e.ignitis.lt. Įsteigimo data ir registras: 2003 m. rugsėjo 30 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020
Pardavimo pajamos 685 757
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 685 757
Bendrojo pelno marža 100% 100%
Veiklos sąnaudos 540 669
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 145 88
Tipinės veiklos pelno marža 21% 12%
EBITDA 258 212
EBITDA marža 38% 28%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 124 74
Grynojo pelno marža 18% 10%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020
Ilgalaikis turtas 316 224
Nematerialus turtas 271 212
Materialus turtas 27 3
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 18 9
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 758 905
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 123 77
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 635 828
TURTO IŠ VISO 1 076 1 130
Nuosavas kapitalas 958 1 031
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 77 41
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 26 3
Ilgalaikiai įsipareigojimai 13
Trumpalaikiai įsipareigojimai 64 41
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 076 1 130
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2017 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 23% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 26% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) % 29% 16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 322,01 11,84 22,07
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 322,00 11,84 22,07
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 1,27 0,69
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,16 4,34 2,80
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,03 1,43 0,76
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 38% 28%
Tipinės veiklos pelno marža % 21% 12%
Grynojo pelno marža 9% 18% 10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Elektroninių mokėjimų agentūra
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas136031358
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaĮmokų surinkimas ir administravimas
  • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://e.ignitis.lt/
ROE

7,4%

Darbuotojų skaičius

5

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys