• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Visagino būstas“ įsteigta 1995 m. liepą perregistravus valstybės butų ūkio įmonę į specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę. Pagrindinė įmonės veikla – Visagino miesto daugiabučių namų administravimas ir priežiūra (eksploatavimas), komunalinių atliekų tvarkymas bei paviršinių nuotekų tinklų eksploatacija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 841 1 958 2 283 2 238
Pardavimo savikaina 1 444 1 549 1 733 1 779
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 397 410 550 459
Bendrojo pelno marža 22% 21% 24% 21%
Veiklos sąnaudos 528 461 483 520
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -131 -52 68 -61
Tipinės veiklos pelno marža -7% -3% 3% -3%
EBITDA 111 153 154 116
EBITDA marža 6% 8% 7% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -0 60 52 17
Grynojo pelno marža -0% 3% 2% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 135 1 370 1 315 1 225
Nematerialus turtas 0 0 1 5
Materialus turtas 1 073 1 305 1 250 1 156
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 61 66 63 64
Trumpalaikis turtas 3 299 3 569 3 296 3 319
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 87 111 117 127
Per vienerius metus gautinos sumos 490 394 290 733
Kitas trumpalaikis turtas 300 200 500 403
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 423 2 863 2 388 2 057
TURTO IŠ VISO 4 440 4 944 4 615 4 550
Nuosavas kapitalas 2 609 2 669 2 681 2 698
Dotacijos, subsidijos 355 650 647 645
Įsipareigojimai 1 461 1 616 1 284 1 204
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 439 1 594 1 260 1 204
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 440 4 944 4 615 4 550

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 2% 2% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 3% 3% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,24 2,62 2,76
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,17 2,52 2,65
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,42 0,48 0,49
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,56 1,70 1,76
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,74 0,85 0,83
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 8% 7% 5%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -3% 3% -3%
Grynojo pelno marža 0% 3% 2% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 40,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,67 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Visagino būstas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas155498117
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaVisagino savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://visaginobustas.lt/lt/
ROE

0,6%

Darbuotojų skaičius

141

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys