• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Visagino būstas“ įsteigta 1995 m. liepą perregistravus valstybės butų ūkio įmonę į specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę. Pagrindinė įmonės veikla – Visagino miesto daugiabučių namų administravimas ir priežiūra (eksploatavimas), komunalinių atliekų tvarkymas bei paviršinių nuotekų tinklų eksploatacija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 958 2 283 2 405 2 240
Pardavimo savikaina 1 549 1 733 1 949 1 977
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 410 550 456 264
Bendrojo pelno marža 21% 24% 19% 12%
Veiklos sąnaudos 461 483 520 568
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -52 68 -64 -304
Tipinės veiklos pelno marža -3% 3% -3% -14%
EBITDA 153 154 116 -125
EBITDA marža 8% 7% 5% -6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 60 52 17 -224
Grynojo pelno marža 3% 2% 1% -10%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 370 1 315 1 225 1 162
Nematerialus turtas 0 1 5 17
Materialus turtas 1 305 1 250 1 156 1 082
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 66 63 64 63
Trumpalaikis turtas 3 569 3 296 3 319 3 101
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 111 117 127 143
Per vienerius metus gautinos sumos 394 290 733 641
Kitas trumpalaikis turtas 200 500 403 600
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 863 2 388 2 057 1 717
TURTO IŠ VISO 4 944 4 615 4 550 4 270
Nuosavas kapitalas 2 669 2 681 2 698 2 475
Dotacijos, subsidijos 650 647 645 663
Įsipareigojimai 1 616 1 284 1 204 1 126
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 594 1 260 1 204 1 126
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 944 4 615 4 550 4 270

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 0% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 2% 1% -9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 3% 0% -15%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,24 2,62 2,76 2,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,17 2,52 2,65 2,63
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,42 0,48 0,52 0,51
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,56 1,70 1,89 1,88
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,74 0,85 0,89 0,87
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 7% 5% -6%
Tipinės veiklos pelno marža -3% 3% -3% -14%
Grynojo pelno marža 3% 2% 1% -10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 40,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,67

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Visagino būstas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas155498117
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaVisagino savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://visaginobustas.lt/lt/
ROE

-8,6%

Darbuotojų skaičius

134

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys