• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Visagino būstas“ įsteigta 1995 m. liepą perregistravus valstybės butų ūkio įmonę į specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę. Pagrindinė įmonės veikla – Visagino miesto daugiabučių namų administravimas ir priežiūra (eksploatavimas), komunalinių atliekų tvarkymas bei paviršinių nuotekų tinklų eksploatacija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 283 2 405 2 240 2 592
Pardavimo savikaina 1 733 1 949 1 977 1 999
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 550 456 264 593
Bendrojo pelno marža 24% 19% 12% 23%
Veiklos sąnaudos 300 338 368 368
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 68 -64 -304 43
Tipinės veiklos pelno marža 3% -3% -14% 2%
EBITDA 154 116 -125 224
EBITDA marža 7% 5% -6% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 52 17 -224 106
Grynojo pelno marža 2% 1% -10% 4%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 315 1 225 1 162 1 095
Nematerialus turtas 1 5 17 10
Materialus turtas 1 250 1 156 1 082 1 023
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 63 64 63 62
Trumpalaikis turtas 3 296 3 319 3 101 3 299
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 117 127 143 130
Per vienerius metus gautinos sumos 290 733 641 420
Kitas trumpalaikis turtas 500 403 600 1 400
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 388 2 057 1 717 1 350
TURTO IŠ VISO 4 615 4 550 4 270 4 414
Nuosavas kapitalas 2 681 2 698 2 475 2 593
Dotacijos, subsidijos 647 645 663 660
Įsipareigojimai 1 260 1 204 1 126 1 145
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 260 1 204 1 126 1 145
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 615 4 550 4 270 4 414

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% -5% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 1% -9% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% -2% -12% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,62 2,76 2,75 2,88
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,52 2,65 2,63 2,77
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,49 0,53 0,52 0,59
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,74 1,96 1,93 2,37
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,85 0,89 0,91 1,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 7% 5% -6% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 3% -3% -14% 2%
Grynojo pelno marža 2% 1% -10% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 10,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,09

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Visagino būstas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas155498117
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaVisagino savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://visaginobustas.lt/lt/
Grąža savivaldybei

10 tūkst. eurų

ROE

4,2%

Darbuotojų skaičius

133

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vytautas ŠlaustasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023