• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ buvęs pavadinimas Vilniaus miesto savivaldybės valstybinė įmonė „Kapitalinė statyba“ ir Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus kapitalinė statyba“ įregistruota 1995 m. balandžio 19 d. Pagrindinė bendrovės veikla – turto nuoma, operacijos su nekilnojamuoju turtu bei Vilniaus miesto savivaldybės ir kitų valstybinių užsakymų miesto statybos darbų vykdymo organizavimas atliekant projekto valdymo, statinio statybos valdytojo funkcijas, tai yra: statybos planavimas ir projektavimas, statybos priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 784 3 155 3 985 5 096
Pardavimo savikaina 1 368 1 762 2 494 3 093
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 416 1 393 1 490 2 003
Bendrojo pelno marža 51% 44% 37% 39%
Veiklos sąnaudos 711 1 757 1 471 1 363
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 705 -364 19 640
Tipinės veiklos pelno marža 25% -12% 0% 13%
EBITDA 1 209 330 734 4 787
EBITDA marža 43% 10% 18% 94%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 568 -417 14 3 926
Grynojo pelno marža 20% -13% 0% 77%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 10 185 15 436 19 797 14 032
Nematerialus turtas 2 2 1 0
Materialus turtas 10 181 14 348 13 012 10 268
Finansinis turtas 3 784 759 738
Kitas ilgalaikis turtas 0 303 6 025 3 025
Trumpalaikis turtas 14 498 12 994 7 907 14 949
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 1 464 4 758
Per vienerius metus gautinos sumos 9 738 2 550 2 760 4 603
Kitas trumpalaikis turtas 356 155 32 48
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 403 8 524 3 652 5 540
TURTO IŠ VISO 24 683 28 430 27 704 28 981
Nuosavas kapitalas 19 456 21 592 21 606 25 540
Dotacijos, subsidijos 0 2 495 1 795 36
Įsipareigojimai 5 227 4 343 4 303 3 405
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 799 31 716 472
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 302 1 719 2 425 1 717
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 925 2 624 1 877 1 688
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 24 683 28 430 27 704 28 981

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -2% 0% 14%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -2% 0% 17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -3% 0% 30%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,03 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 4,95 4,21 8,85
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 4,95 3,43 6,04
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,12 0,14 0,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,25 0,23 0,30
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,15 0,18 0,22
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 10% 18% 94%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -12% 0% 13%
Grynojo pelno marža 0% -13% 0% 77%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 80,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,02

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilniaus vystymo kompanija“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120750163
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, statinių projektavimo, statybos valdymas ir priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.vilniausvystymas.lt/
ROE

16,7%

Darbuotojų skaičius

66

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys