• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ buvęs pavadinimas Vilniaus miesto savivaldybės valstybinė įmonė „Kapitalinė statyba“ ir Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus kapitalinė statyba“ įregistruota 1995 m. balandžio 19 d. Pagrindinė bendrovės veikla – turto nuoma, operacijos su nekilnojamuoju turtu bei Vilniaus miesto savivaldybės ir kitų valstybinių užsakymų miesto statybos darbų vykdymo organizavimas atliekant projekto valdymo, statinio statybos valdytojo funkcijas, tai yra: statybos planavimas ir projektavimas, statybos priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 3 155 3 985 5 200 4 436
Pardavimo savikaina 1 762 2 494 3 124 3 103
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 393 1 490 2 076 1 333
Bendrojo pelno marža 44% 37% 40% 30%
Veiklos sąnaudos 1 757 1 471 1 406 1 869
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -364 19 671 -536
Tipinės veiklos pelno marža -12% 0% 13% -12%
EBITDA 330 734 4 872 2 142
EBITDA marža 10% 18% 94% 48%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -417 14 3 980 1 264
Grynojo pelno marža -13% 0% 77% 28%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 15 436 19 797 13 537 11 764
Nematerialus turtas 2 1 29 27
Materialus turtas 14 348 13 012 10 483 10 163
Finansinis turtas 784 759
Kitas ilgalaikis turtas 303 6 025 3 025 1 574
Trumpalaikis turtas 12 994 7 907 15 613 19 390
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 464 4 758 4 427
Per vienerius metus gautinos sumos 2 550 2 760 4 670 4 546
Kitas trumpalaikis turtas 155 32 69 60
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 524 3 652 6 117 10 359
TURTO IŠ VISO 28 430 27 704 29 150 31 155
Nuosavas kapitalas 21 592 21 606 25 647 26 831
Dotacijos, subsidijos 2 495 1 795 36 36
Įsipareigojimai 4 343 4 303 3 467 4 288
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 31 716 472 1 604
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 719 2 425 1 717 2 567
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 624 1 877 1 750 1 720
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 28 430 27 704 29 150 31 155

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% 0% 14% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% 0% 17% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% 0% 30% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,03 0,02 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,95 4,21 8,92 11,27
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,95 3,43 6,20 8,70
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,14 0,18 0,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,25 0,23 0,31 0,35
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,15 0,18 0,22 0,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 18% 94% 48%
Tipinės veiklos pelno marža -12% 0% 13% -12%
Grynojo pelno marža -13% 0% 77% 28%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 80,00 100,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,02 0,08

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilniaus vystymo kompanija“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120750163
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, statinių projektavimo, statybos valdymas ir priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://vilniausvystymas.lt/
ROE

4,8%

Darbuotojų skaičius

61

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys