• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ buvęs pavadinimas Vilniaus miesto savivaldybės valstybinė įmonė „Kapitalinė statyba“ ir Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus kapitalinė statyba“ įregistruota 1995 m. balandžio 19 d. Pagrindinė bendrovės veikla – turto nuoma, operacijos su nekilnojamuoju turtu bei Vilniaus miesto savivaldybės ir kitų valstybinių užsakymų miesto statybos darbų vykdymo organizavimas atliekant projekto valdymo, statinio statybos valdytojo funkcijas, tai yra: statybos planavimas ir projektavimas, statybos priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 3 985 5 200 4 436 6 029
Pardavimo savikaina 2 494 3 124 3 103 4 321
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 490 2 076 1 333 1 709
Bendrojo pelno marža 37% 40% 30% 28%
Veiklos sąnaudos 1 471 1 406 1 869 2 307
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 19 671 -536 -598
Tipinės veiklos pelno marža 0% 13% -12% -10%
EBITDA 734 4 872 1 843 129
EBITDA marža 18% 94% 42% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 14 3 980 1 244 -546
Grynojo pelno marža 0% 77% 28% -9%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 19 797 13 537 11 345 10 388
Nematerialus turtas 1 29 27 25
Materialus turtas 13 012 10 483 11 318 10 292
Finansinis turtas 759 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 6 025 3 025 0 72
Trumpalaikis turtas 7 907 15 613 19 391 19 435
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 464 4 758 5 5
Per vienerius metus gautinos sumos 2 760 4 670 4 546 1 350
Kitas trumpalaikis turtas 32 69 60 46
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 652 6 117 10 359 14 989
TURTO IŠ VISO 27 704 29 150 30 736 29 823
Nuosavas kapitalas 21 606 25 647 26 845 26 200
Dotacijos, subsidijos 1 795 36 36 36
Įsipareigojimai 4 303 3 467 3 818 3 587
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 716 472 1 174 917
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 425 1 717 2 135 1 815
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 877 1 750 1 683 1 772
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 27 704 29 150 30 736 29 823

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 14% 4% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 17% 5% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 2% -2% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,02 0,04 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,21 8,92 11,52 10,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,43 6,20 11,52 10,97
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,14 0,18 0,14 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,20 0,38 0,39 0,58
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,18 0,20 0,17 0,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 94% 42% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 13% -12% -10%
Grynojo pelno marža 0% 77% 28% -9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 80,00 100,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,02 0,08 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilniaus vystymo kompanija“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120750163
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, statinių projektavimo, statybos valdymas ir priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://vilniausvystymas.lt/
ROE

-2,1%

Darbuotojų skaičius

74

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Laura JoffėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023