• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilniaus sporto projektai“ įregistruota 2014 m. spalio 23 d. Bendrovės veiklos pobūdis apima patalpų nuomą ir projektų valdymo, statinio projektavimo valdytojo, statinio statybos valdytojo bei statinio statybos techninės priežiūros funkcijų vykdymą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 132 88 115 103
Pardavimo savikaina 72 33 29 31
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 60 55 85 71
Bendrojo pelno marža 46% 63% 75% 69%
Veiklos sąnaudos 540 76 32 42
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -480 -21 54 29
Tipinės veiklos pelno marža -365% -25% 47% 28%
EBITDA -449 8 86 84
EBITDA marža -341% 9% 75% 82%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -647 -24 54 54
Grynojo pelno marža -492% -27% 47% 53%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 341 308 274 244
Nematerialus turtas 36 34 32 29
Materialus turtas 304 274 242 214
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 501 501 577 662
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 21 21 20 20
Per vienerius metus gautinos sumos 161 93 69 65
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 320 387 488 577
TURTO IŠ VISO 846 812 854 908
Nuosavas kapitalas 763 739 793 847
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 81 71 59 60
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 81 71 59 60
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 846 812 854 908

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -6% 14% 13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 7,09 9,74 11,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 6,78 9,40 10,72
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,11 0,14 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,27 0,39 0,40
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,12 0,15 0,13
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 9% 75% 82%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -25% 47% 28%
Grynojo pelno marža 0% -27% 47% 53%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilniaus sporto projektai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas303432648
  • SektoriusKita
  • VeiklaNuosavo nekilnojamo turto nuoma ir operacijos su nekilnojamu turtu
  • Atstovaujanti institucija„Vilniaus vystymo kompanija“
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

6,4%

Darbuotojų skaičius

1

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys