• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilniaus sporto projektai“ įregistruota 2014 m. spalio 23 d. Bendrovės veiklos pobūdis apima patalpų nuomą ir projektų valdymo, statinio projektavimo valdytojo, statinio statybos valdytojo bei statinio statybos techninės priežiūros funkcijų vykdymą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 88 115 103 77
Pardavimo savikaina 33 29 31 30
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 55 85 71 47
Bendrojo pelno marža 63% 75% 69% 61%
Veiklos sąnaudos 76 32 42 50
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -21 54 29 -3
Tipinės veiklos pelno marža -25% 47% 28% -4%
EBITDA 8 86 85 25
EBITDA marža 9% 75% 82% 32%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -24 54 54 -3
Grynojo pelno marža -27% 47% 53% -4%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 308 274 244 216
Nematerialus turtas 34 32 29 27
Materialus turtas 274 242 214 189
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 501 577 662 783
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 21 20 20 20
Per vienerius metus gautinos sumos 93 69 65 161
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 387 488 577 602
TURTO IŠ VISO 812 854 908 1 002
Nuosavas kapitalas 739 793 847 844
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 71 59 60 157
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 71 59 60 157
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 812 854 908 1 002

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% 6% 6% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% 7% 6% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -6% 14% 13% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,09 9,74 11,05 5,00
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,78 9,40 10,72 4,87
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,14 0,12 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,27 0,39 0,40 0,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,15 0,13 0,09
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 75% 82% 32%
Tipinės veiklos pelno marža -25% 47% 28% -4%
Grynojo pelno marža -27% 47% 53% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilniaus sporto projektai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas303432648
  • SektoriusKita
  • VeiklaNuosavo nekilnojamo turto nuoma ir operacijos su nekilnojamu turtu
  • Atstovaujanti institucija„Vilniaus vystymo kompanija“
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

-0,4%

Darbuotojų skaičius

1

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys