• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilniaus sporto projektai“ įregistruota 2014 m. spalio 23 d. Bendrovės veiklos pobūdis apima patalpų nuomą ir projektų valdymo, statinio projektavimo valdytojo, statinio statybos valdytojo bei statinio statybos techninės priežiūros funkcijų vykdymą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 103 77 123
Pardavimo savikaina 31 30 31
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 71 47 92 0
Bendrojo pelno marža 69% 61% 75% %
Veiklos sąnaudos 42 50 61
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 29 -3 31 0
Tipinės veiklos pelno marža 28% -4% 26% %
EBITDA 85 25 59 0
EBITDA marža 82% 32% 48% %
Grynasis pelnas (nuostoliai) 54 -3 26 0
Grynojo pelno marža 53% -4% 21% %

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 244 216 189 0
Nematerialus turtas 29 27 25
Materialus turtas 214 189 164
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 662 783 871 0
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 20 20 3
Per vienerius metus gautinos sumos 65 161 206
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 577 602 662
TURTO IŠ VISO 908 1 002 1 061 0
Nuosavas kapitalas 847 844 870 0
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 60 157 185 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 60 157 185
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 908 1 002 1 061 0

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% -0% 3% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% -0% 3% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% -0% 4% %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 11,05 5,00 4,71
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 10,72 4,87 4,69
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,08 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,42 0,36 0,65
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,09 0,14
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 82% 32% 48% %
Tipinės veiklos pelno marža 28% -4% 26% %
Grynojo pelno marža 53% -4% 21% %
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilniaus sporto projektai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas303432648
  • SektoriusKita
  • VeiklaNuosavo nekilnojamo turto nuoma ir operacijos su nekilnojamu turtu
  • Atstovaujanti institucija„Vilniaus vystymo kompanija“
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
ROE

0,0%

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys