• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas įsteigta 2009 m. vasario 27 d. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių vežimas vietiniais (priemiestiniais) maršrutais ir kitų su keleivių vežimu susijusių paslaugų vykdymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 825 1 516 1 319 2 272
Pardavimo savikaina 1 574 1 414 1 183 2 057
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 251 102 137 215
Bendrojo pelno marža 14% 7% 10% 9%
Veiklos sąnaudos 219 261 239 437
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 33 -159 -103 -224
Tipinės veiklos pelno marža 2% -10% -8% -10%
EBITDA 285 138 212 89
EBITDA marža 16% 9% 16% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 52 -133 -61 -179
Grynojo pelno marža 3% -9% -5% -8%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 579 1 510 1 329 2 505
Nematerialus turtas 2 1 1
Materialus turtas 1 579 1 508 1 328 2 505
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 536 535 943 625
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 40 61 53 62
Per vienerius metus gautinos sumos 88 80 36 157
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 408 394 854 407
TURTO IŠ VISO 2 138 2 062 2 293 3 172
Nuosavas kapitalas 1 810 1 657 1 595 2 231
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 328 405 698 941
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 258 254 393 609
Ilgalaikiai įsipareigojimai 253 249 185 120
Trumpalaikiai įsipareigojimai 74 156 513 821
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 138 2 062 2 293 3 172

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% -6% -3% -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% -8% -4% -9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -8% -6% -10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,12 0,17 0,19
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,23 3,42 1,84 0,76
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,69 3,04 1,74 0,69
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,85 0,74 0,58 0,72
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,16 1,00 0,99 0,91
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,01 0,91 0,83 1,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 9% 16% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -10% -8% -10%
Grynojo pelno marža 3% -9% -5% -8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 18,20 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,35 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ Vilniaus rajono autobusų parkas
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas302409486
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://vrap.lt/
ROE

-9,3%

Darbuotojų skaičius

99

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Darius GasperovičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023