• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas įsteigta 2009 m. vasario 27 d. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių vežimas vietiniais (priemiestiniais) maršrutais ir kitų su keleivių vežimu susijusių paslaugų vykdymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 1 516 1 319 2 272 3 466
Pardavimo savikaina 1 414 1 183 2 057 2 949
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 102 137 215 517
Bendrojo pelno marža 7% 10% 9% 15%
Veiklos sąnaudos 261 239 437 392
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -159 -103 -224 125
Tipinės veiklos pelno marža -10% -8% -10% 4%
EBITDA 138 212 89 542
EBITDA marža 9% 16% 4% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -133 -61 -179 148
Grynojo pelno marža -9% -5% -8% 4%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 1 510 1 329 2 505 2 603
Nematerialus turtas 2 1 1 0
Materialus turtas 1 508 1 328 2 505 2 603
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 535 943 625 1 092
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 61 53 62 81
Per vienerius metus gautinos sumos 80 36 157 54
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 394 854 407 957
TURTO IŠ VISO 2 062 2 293 3 172 3 739
Nuosavas kapitalas 1 657 1 595 2 231 2 988
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 405 698 941 751
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 254 393 609 136
Ilgalaikiai įsipareigojimai 249 185 120 390
Trumpalaikiai įsipareigojimai 156 513 821 361
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 062 2 293 3 172 3 739

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -6% -3% -7% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -8% -4% -9% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -8% -6% -10% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,17 0,19 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,42 1,84 0,76 3,02
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,04 1,74 0,69 2,80
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,74 0,58 0,72 0,93
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,00 0,99 0,91 1,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,91 0,83 1,02 1,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 16% 4% 16%
Tipinės veiklos pelno marža -10% -8% -10% 4%
Grynojo pelno marža -9% -5% -8% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ Vilniaus rajono autobusų parkas
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas302409486
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://vrap.lt/
ROE

5,7%

Darbuotojų skaičius

96

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Darius GasperovičiusDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30