• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas įsteigta 2009 m. vasario 27 d. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių vežimas vietiniais (priemiestiniais) maršrutais ir kitų su keleivių vežimu susijusių paslaugų vykdymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 137 1 445 1 825 1 516
Pardavimo savikaina 1 020 1 327 1 574 1 414
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 117 119 251 102
Bendrojo pelno marža 10% 8% 14% 7%
Veiklos sąnaudos 149 171 219 261
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -32 -53 33 -159
Tipinės veiklos pelno marža -3% -4% 2% -10%
EBITDA 191 190 285 138
EBITDA marža 17% 13% 16% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -4 -28 52 -133
Grynojo pelno marža -0% -2% 3% -9%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 403 1 412 1 579 1 510
Nematerialus turtas 0 0 0 2
Materialus turtas 1 403 1 412 1 579 1 508
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 426 546 536 535
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 61 68 40 61
Per vienerius metus gautinos sumos 81 83 88 80
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 284 396 408 394
TURTO IŠ VISO 1 847 1 978 2 138 2 062
Nuosavas kapitalas 1 627 1 618 1 810 1 657
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 221 360 328 405
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 141 258 254
Ilgalaikiai įsipareigojimai 133 181 253 249
Trumpalaikiai įsipareigojimai 88 180 74 156
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 847 1 978 2 138 2 062

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% 3% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -2% 3% -8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -3% 6% -13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,09 0,14 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 3,04 7,23 3,42
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,66 6,69 3,04
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,76 0,89 0,72
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,03 1,22 0,98
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,89 1,06 0,87
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 13% 16% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -4% 2% -10%
Grynojo pelno marža 0% -2% 3% -9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 18,20 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,35 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ Vilniaus rajono autobusų parkas
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas302409486
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.vrap.lt/
ROE

-7,7%

Darbuotojų skaičius

72

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys