• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas įsteigta 2009 m. vasario 27 d. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių vežimas vietiniais (priemiestiniais) maršrutais ir kitų su keleivių vežimu susijusių paslaugų vykdymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 445 1 825 1 516 1 319
Pardavimo savikaina 1 327 1 574 1 414 1 183
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 119 251 102 137
Bendrojo pelno marža 8% 14% 7% 10%
Veiklos sąnaudos 171 219 261 239
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -53 33 -159 -103
Tipinės veiklos pelno marža -4% 2% -10% -8%
EBITDA 190 285 138 212
EBITDA marža 13% 16% 9% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -28 52 -133 -61
Grynojo pelno marža -2% 3% -9% -5%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 412 1 579 1 510 1 329
Nematerialus turtas 2 1
Materialus turtas 1 412 1 579 1 508 1 328
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 546 536 535 943
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 68 40 61 53
Per vienerius metus gautinos sumos 83 88 80 36
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 396 408 394 854
TURTO IŠ VISO 1 978 2 138 2 062 2 293
Nuosavas kapitalas 1 618 1 810 1 657 1 595
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 360 328 405 698
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 141 258 254 578
Ilgalaikiai įsipareigojimai 181 253 249 185
Trumpalaikiai įsipareigojimai 180 74 156 513
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 978 2 138 2 062 2 293

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% 3% -6% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% 3% -8% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% 6% -13% -6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,09 0,14 0,15 0,36
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,04 7,23 3,42 1,84
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,66 6,69 3,04 1,74
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,76 0,89 0,72 0,61
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,03 1,22 0,98 0,93
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,89 1,06 0,87 0,81
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 16% 9% 16%
Tipinės veiklos pelno marža -4% 2% -10% -8%
Grynojo pelno marža -2% 3% -9% -5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 18,20
Dividendai/grynasis pelnas 0,35

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ Vilniaus rajono autobusų parkas
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas302409486
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://vrap.lt/
ROE

-3,8%

Darbuotojų skaičius

58

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys