• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ įsteigta 2008 m. gegužės 28 d. pertvarkant UAB „Bendruva“. Pagrindinė įmonės veikla – Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų, skirtų gyventojams naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis, administravimas. Taip pat valstybės paramos apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis teikimo Vilniaus miesto gyventojams organizavimas, socialinio būsto ir kitų gyvenamųjų patalpų apgyvendinimo organizavimas, savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo organizavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 621 2 562 2 654 2 686
Pardavimo savikaina 1 141 1 251 1 347 1 414
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 480 1 311 1 308 1 272
Bendrojo pelno marža 56% 51% 49% 47%
Veiklos sąnaudos 1 142 460 770 1 172
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 338 851 538 99
Tipinės veiklos pelno marža 13% 33% 20% 4%
EBITDA 1 013 1 585 1 271 862
EBITDA marža 39% 62% 48% 32%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 365 877 610 150
Grynojo pelno marža 14% 34% 23% 6%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 50 545 50 235 50 254 51 482
Nematerialus turtas 0 7 10 12
Materialus turtas 50 420 50 222 50 242 51 462
Finansinis turtas 126 6 2 8
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 3 429 4 013 4 146 4 593
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 134 159 184 193
Per vienerius metus gautinos sumos 1 123 1 039 734 644
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 172 2 815 3 228 3 756
TURTO IŠ VISO 53 976 54 249 54 401 56 085
Nuosavas kapitalas 51 800 52 783 53 472 55 212
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 2 175 1 466 929 873
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 307 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 175 1 466 929 873
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 53 976 54 249 54 401 56 085

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 2% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 2% 1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 3% 2% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,01 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,74 4,46 5,26
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,63 4,26 5,04
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,05 0,05 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,05 0,05 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,05 0,05 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 62% 48% 32%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 33% 20% 4%
Grynojo pelno marža 0% 34% 23% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Vilniaus miesto būstas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas124568293
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.vmb.lt/
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

39

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys