• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ įsteigta 2008 m. gegužės 28 d. pertvarkant UAB „Bendruva“. Pagrindinė įmonės veikla – Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų, skirtų gyventojams naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis, administravimas. Taip pat valstybės paramos apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis teikimo Vilniaus miesto gyventojams organizavimas, socialinio būsto ir kitų gyvenamųjų patalpų apgyvendinimo organizavimas, savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo organizavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 654 2 686 2 764 4 250
Pardavimo savikaina 1 347 1 414 1 450 1 674
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 308 1 272 1 314 2 577
Bendrojo pelno marža 49% 47% 48% 61%
Veiklos sąnaudos 595 850 734 1 297
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 538 99 146 745
Tipinės veiklos pelno marža 20% 4% 5% 18%
EBITDA 1 271 862 901 1 555
EBITDA marža 48% 32% 33% 37%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 610 150 199 845
Grynojo pelno marža 23% 6% 7% 20%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 50 254 51 482 51 924 60 276
Nematerialus turtas 10 12 25 14
Materialus turtas 50 242 51 462 51 895 60 262
Finansinis turtas 2 8 4
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 4 146 4 593 4 507 5 640
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 184 193 217 306
Per vienerius metus gautinos sumos 734 644 624 1 558
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 228 3 756 3 666 3 777
TURTO IŠ VISO 54 401 56 085 56 442 65 941
Nuosavas kapitalas 53 472 55 212 56 194 65 475
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 929 873 249 466
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 929 873 249 466
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 54 401 56 085 56 442 65 941

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% 0% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 0% 0% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,46 5,26 18,13 12,11
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,26 5,04 17,25 11,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,05 0,05 0,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,05 0,05 0,05 0,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,05 0,05 0,05 0,06
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 48% 32% 33% 37%
Tipinės veiklos pelno marža 20% 4% 5% 18%
Grynojo pelno marža 23% 6% 7% 20%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Vilniaus miesto būstas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas124568293
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://vmb.lt/
ROE

1,4%

Darbuotojų skaičius

45

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rosita ŽibelienėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023