• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ įsteigta 2008 m. gegužės 28 d. pertvarkant UAB „Bendruva“. Pagrindinė įmonės veikla – Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų, skirtų gyventojams naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis, administravimas. Taip pat valstybės paramos apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis teikimo Vilniaus miesto gyventojams organizavimas, socialinio būsto ir kitų gyvenamųjų patalpų apgyvendinimo organizavimas, savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo organizavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 562 2 654 2 686 2 764
Pardavimo savikaina 1 251 1 347 1 414 1 450
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 311 1 308 1 272 1 314
Bendrojo pelno marža 51% 49% 47% 48%
Veiklos sąnaudos 460 770 1 172 1 168
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 851 538 99 146
Tipinės veiklos pelno marža 33% 20% 4% 5%
EBITDA 1 585 1 271 862 910
EBITDA marža 62% 48% 32% 33%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 877 610 150 199
Grynojo pelno marža 34% 23% 6% 7%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 50 235 50 254 51 482 51 924
Nematerialus turtas 7 10 12 25
Materialus turtas 50 222 50 242 51 462 51 895
Finansinis turtas 6 2 8 4
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 4 013 4 146 4 593 4 507
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 159 184 193 217
Per vienerius metus gautinos sumos 1 039 734 644 624
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 815 3 228 3 756 3 666
TURTO IŠ VISO 54 249 54 401 56 085 56 442
Nuosavas kapitalas 52 783 53 472 55 212 56 194
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 466 929 873 249
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 307
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 466 929 873 249
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 54 249 54 401 56 085 56 442

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 1% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 2% 0% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,74 4,46 5,26 18,14
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,63 4,26 5,04 17,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,05 0,05 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,05 0,05 0,05 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,05 0,05 0,05 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 62% 48% 32% 33%
Tipinės veiklos pelno marža 33% 20% 4% 5%
Grynojo pelno marža 34% 23% 6% 7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Vilniaus miesto būstas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas124568293
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://vmb.lt/
ROE

0,4%

Darbuotojų skaičius

40

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys