• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilkaviškio architektūros biuras“ įregistruota 1990 m. lapkričio 30 d. Pagrindinė bendrovės veikla – architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 146 125 135 147
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 146 125 135 147
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 136 151
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 0 -1 -3
Tipinės veiklos pelno marža 1% 0% -1% -2%
EBITDA 3 2 0 -3
EBITDA marža 2% 1% 0% -2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 0 -1 -3
Grynojo pelno marža 1% 0% -1% -2%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 2 0 0 1
Nematerialus turtas 1 0 0 1
Materialus turtas 1 0 0 0
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 24 19 19 15
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 11 5 9 3
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 14 15 10 13
TURTO IŠ VISO 26 19 19 16
Nuosavas kapitalas 16 16 15 12
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 3 1 5 4
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 1 5 4
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 26 19 20 16

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 1% -5% -19%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 1% -6% -25%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 2% -7% -28%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,39 13,64 4,21 3,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 7,39 13,64 4,14 3,48
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 5,61 6,44 6,92 9,21
Ilgalaikio turto apyvartumas 86,12 416,67 1 347,00 210,57
Nuosavo kapitalo apyvartumas 9,32 7,86 9,02 12,68
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% 1% 0% -2%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 0% -1% -2%
Grynojo pelno marža 1% 0% -1% -2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilkaviškio architektūros biuras“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas185108391
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, architektūros veikla
  • Atstovaujanti institucijaVilkaviškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

-24,9%

Darbuotojų skaičius

7

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vidas SkrinskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023