• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilkaviškio architektūros biuras“ įregistruota 1990 m. lapkričio 30 d. Pagrindinė bendrovės veikla – architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 147 145 146 125
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 147 145 146 125
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 139 142 145 125
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 8 3 2 0
Tipinės veiklos pelno marža 5% 2% 1% 0%
EBITDA 9 5 3 2
EBITDA marža 6% 4% 2% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 7 3 2 0
Grynojo pelno marža 5% 2% 1% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 3 2 0
Nematerialus turtas 0 2 1 0
Materialus turtas 2 1 1 0
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 27 26 24 19
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 18 16 11 5
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 10 10 14 15
TURTO IŠ VISO 29 29 26 19
Nuosavas kapitalas 12 14 16 16
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 9 7 3 1
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 9 7 3 1
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 29 29 26 19

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 9% 6% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 21% 11% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 29% 16% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 3,69 7,39 13,64
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 3,69 7,39 13,64
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 5,01 5,36 5,49
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 59,17 64,95 125,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 11,32 9,81 7,91
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 4% 2% 1%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 2% 1% 0%
Grynojo pelno marža 0% 2% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilkaviškio architektūros biuras“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas185108391
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, architektūros veikla
  • Atstovaujanti institucijaVilkaviškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

1,5%

Darbuotojų skaičius

7

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys