• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilkaviškio architektūros biuras“ įregistruota 1990 m. lapkričio 30 d. Pagrindinė bendrovės veikla – architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 145 146 125 135
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 145 146 125 135
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 142 145 125 136
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 2 0 -1
Tipinės veiklos pelno marža 2% 1% 0% -1%
EBITDA 5 3 2 0
EBITDA marža 4% 2% 1% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 2 0 -1
Grynojo pelno marža 2% 1% 0% -1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 3 2 0 0
Nematerialus turtas 2 1
Materialus turtas 1 1 0 0
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 26 24 19 19
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0
Per vienerius metus gautinos sumos 16 11 5 9
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 10 14 15 10
TURTO IŠ VISO 29 26 19 20
Nuosavas kapitalas 14 16 16 15
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 7 3 1 5
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 3 1 5
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 29 26 19 20

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 9% 6% 1% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 21% 11% 1% -6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 29% 16% 3% -13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,69 7,39 13,64 4,22
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,69 7,39 13,64 4,15
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 5,01 5,36 5,49 6,93
Ilgalaikio turto apyvartumas 59,17 64,95 125,00 673,50
Nuosavo kapitalo apyvartumas 11,32 9,81 7,91 8,75
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 2% 1% 0%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 1% 0% -1%
Grynojo pelno marža 2% 1% 0% -1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilkaviškio architektūros biuras“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas185108391
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, architektūros veikla
  • Atstovaujanti institucijaVilkaviškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

-6,5%

Darbuotojų skaičius

7

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys