• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Varėnos vandenys“ įregistruota 1996 m. gegužės 8 d. Pagrindinė bendrovės veikla – vandens surinkimas, valymas ir tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 979 1 023 997 1 109
Pardavimo savikaina 703 747 803 830
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 276 276 194 279
Bendrojo pelno marža 28% 27% 19% 25%
Veiklos sąnaudos 303 302 235 246
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -28 -26 -41 33
Tipinės veiklos pelno marža -3% -3% -4% 3%
EBITDA 203 204 226 231
EBITDA marža 21% 20% 23% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -4 -22 5 6
Grynojo pelno marža -0% -2% 1% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 7 633 7 840 7 725 7 541
Nematerialus turtas 12 7 2
Materialus turtas 7 621 7 834 7 723 7 541
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 600 234 242 263
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 20 21 10 14
Per vienerius metus gautinos sumos 514 176 163 170
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 66 38 69 78
TURTO IŠ VISO 8 238 8 076 7 970 7 805
Nuosavas kapitalas 2 941 2 919 2 924 2 930
Dotacijos, subsidijos 3 123 3 693 3 717 3 593
Įsipareigojimai 2 174 1 464 1 329 1 282
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 033 1 249 1 178 1 041
Ilgalaikiai įsipareigojimai 928 1 249 1 178 1 041
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 246 214 151 241
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 238 8 076 7 970 7 805

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% -1% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,35 0,43 0,40 0,36
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,48 1,09 1,60 1,09
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,47 1,00 1,54 1,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,13 0,12 0,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,13 0,13 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,33 0,35 0,34 0,38
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 20% 23% 21%
Tipinės veiklos pelno marža -3% -3% -4% 3%
Grynojo pelno marža -0% -2% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Varėnos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas184626819
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaVarėnos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://varenosvandenys.lt/
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

43

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys