• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Varėnos vandenys“ įregistruota 1996 m. gegužės 8 d. Pagrindinė bendrovės veikla – vandens surinkimas, valymas ir tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 023 997 1 109 1 119
Pardavimo savikaina 747 803 830 1 114
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 276 194 279 5
Bendrojo pelno marža 27% 19% 25% 0%
Veiklos sąnaudos 221 173 185 192
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -26 -41 33 -262
Tipinės veiklos pelno marža -3% -4% 3% -23%
EBITDA 204 226 220 -29
EBITDA marža 20% 23% 20% -3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -22 5 6 -249
Grynojo pelno marža -2% 1% 0% -22%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 7 840 7 726 7 541 7 739
Nematerialus turtas 7 3
Materialus turtas 7 834 7 723 7 541 7 739
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 234 242 263 223
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 21 10 14 24
Per vienerius metus gautinos sumos 176 163 170 180
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 38 69 78 19
TURTO IŠ VISO 8 076 7 970 7 805 7 966
Nuosavas kapitalas 2 919 2 924 2 930 2 681
Dotacijos, subsidijos 3 693 3 717 3 593 3 500
Įsipareigojimai 1 464 1 329 1 282 1 785
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 249 1 178 1 041 1 522
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 249 1 178 1 041 1 522
Trumpalaikiai įsipareigojimai 214 151 241 263
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 076 7 970 7 805 7 966

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% 0% 0% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% 0% 0% -9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -1% 1% -6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,15 0,13 0,19
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,09 1,60 1,09 0,85
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,00 1,54 1,03 0,76
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,13 0,14 0,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,13 0,15 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,35 0,34 0,38 0,42
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 23% 20% -3%
Tipinės veiklos pelno marža -3% -4% 3% -23%
Grynojo pelno marža -2% 1% 0% -22%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Varėnos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas184626819
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaVarėnos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://varenosvandenys.lt/
ROE

-8,9%

Darbuotojų skaičius

43

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Eimantas KirkliauskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023