• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Varėnos vandenys“ įregistruota 1996 m. gegužės 8 d. Pagrindinė bendrovės veikla – vandens surinkimas, valymas ir tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 974 979 1 023 997
Pardavimo savikaina 700 703 747 803
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 274 276 276 194
Bendrojo pelno marža 28% 28% 27% 19%
Veiklos sąnaudos 276 303 302 235
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -3 -28 -26 -41
Tipinės veiklos pelno marža -0% -3% -3% -4%
EBITDA 246 203 204 226
EBITDA marža 25% 21% 20% 23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 32 -4 -22 5
Grynojo pelno marža 3% -0% -2% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 6 045 7 633 7 840 7 726
Nematerialus turtas 4 12 7 3
Materialus turtas 6 041 7 621 7 834 7 723
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 041 600 234 242
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 12 20 21 10
Per vienerius metus gautinos sumos 968 514 176 163
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 61 66 38 69
TURTO IŠ VISO 7 088 8 238 8 076 7 970
Nuosavas kapitalas 2 945 2 941 2 919 2 924
Dotacijos, subsidijos 2 459 3 123 3 693 3 717
Įsipareigojimai 1 684 2 174 1 464 1 329
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 719 1 033 1 249 1 178
Ilgalaikiai įsipareigojimai 615 928 1 249 1 178
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 069 1 246 214 151
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 088 8 238 8 076 7 970

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -0% -0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -0% -1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,35 0,43 0,40
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,48 1,09 1,60
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,47 1,00 1,54
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,13 0,13 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,14 0,13 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,33 0,35 0,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 21% 20% 23%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -3% -3% -4%
Grynojo pelno marža 0% -0% -2% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Varėnos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas184626819
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaVarėnos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.varenosvandenys.lt/
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

45

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys