• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Varėnos knyga“ įregistruota 1995 m. liepos 20 d. Pagrindinė įmonės veikla – mažmeninė prekyba knygomis, mokyklinėmis pratybomis ir vadovėliais, kanceliarinėmis prekėmis, buhalteriniais blankais, loterijos bilietais, stalo žaidimais ir žaislais, suvenyrais bei Varėnos krašto tautodailininkų dirbiniais. Taip pat teikia kopijavimo, faksogramų ir siuntų siuntimo paslaugas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 137 137 135 128
Pardavimo savikaina 95 90 87 95
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 43 46 48 34
Bendrojo pelno marža 31% 34% 36% 26%
Veiklos sąnaudos 58 43 49 33
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -15 3 -0 1
Tipinės veiklos pelno marža -11% 3% -0% 0%
EBITDA -12 7 4 3
EBITDA marža -8% 5% 3% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -14 5 1 1
Grynojo pelno marža -10% 4% 1% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 32 32 32 30
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 32 32 32 30
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 119 114 118 101
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 110 102 98 78
Per vienerius metus gautinos sumos 4 3 8 3
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 8 12 20
TURTO IŠ VISO 151 145 150 131
Nuosavas kapitalas 78 83 84 84
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 73 63 66 47
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 73 63 66 47
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 151 145 150 131

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 13% 4% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,82 1,78 2,16
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,18 0,30 0,49
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,92 0,92 0,91
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 4,30 4,27 4,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,70 1,63 1,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 5% 3% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% -0% 0%
Grynojo pelno marža 0% 4% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Varėnos knyga“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas184552774
  • SektoriusKita
  • VeiklaKnygynų paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaVarėnos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.varenos-knyga.lt/
ROE

0,7%

Darbuotojų skaičius

3

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys