• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Varėnos knyga“ įregistruota 1995 m. liepos 20 d. Pagrindinė įmonės veikla – mažmeninė prekyba knygomis, mokyklinėmis pratybomis ir vadovėliais, kanceliarinėmis prekėmis, buhalteriniais blankais, loterijos bilietais, stalo žaidimais ir žaislais, suvenyrais bei Varėnos krašto tautodailininkų dirbiniais. Taip pat teikia kopijavimo, faksogramų ir siuntų siuntimo paslaugas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 135 128 124 156
Pardavimo savikaina 87 95 85 104
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 48 34 40 52
Bendrojo pelno marža 36% 26% 32% 33%
Veiklos sąnaudos 49 33 38 49
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 1 1 3
Tipinės veiklos pelno marža -0% 0% 1% 2%
EBITDA 4 3 3 4
EBITDA marža 3% 2% 3% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 1 1 2
Grynojo pelno marža 1% 0% 1% 1%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 32 30 28 27
Nematerialus turtas
Materialus turtas 32 30 28 27
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 118 101 93 91
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 98 78 73 73
Per vienerius metus gautinos sumos 8 3 2 3
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 20 18 14
TURTO IŠ VISO 150 131 121 117
Nuosavas kapitalas 84 84 85 87
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 66 47 36 30
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 66 47 36 30
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 150 131 121 117

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 1% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 1% 2% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,78 2,16 2,57 3,00
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,30 0,49 0,54 0,58
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,90 0,98 1,03 1,33
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,24 4,29 4,41 5,85
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,62 1,52 1,46 1,79
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 2% 3% 3%
Tipinės veiklos pelno marža -0% 0% 1% 2%
Grynojo pelno marža 1% 0% 1% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Varėnos knyga“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas184552774
  • SektoriusKita
  • VeiklaKnygynų paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaVarėnos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://varenos-knyga.lt/
ROE

2,5%

Darbuotojų skaičius

3

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Živilė TamulienėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023