• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Varėnos knyga“ įregistruota 1995 m. liepos 20 d. Pagrindinė įmonės veikla – mažmeninė prekyba knygomis, mokyklinėmis pratybomis ir vadovėliais, kanceliarinėmis prekėmis, buhalteriniais blankais, loterijos bilietais, stalo žaidimais ir žaislais, suvenyrais bei Varėnos krašto tautodailininkų dirbiniais. Taip pat teikia kopijavimo, faksogramų ir siuntų siuntimo paslaugas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 137 135 128 124
Pardavimo savikaina 90 87 95 85
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 46 48 34 40
Bendrojo pelno marža 34% 36% 26% 32%
Veiklos sąnaudos 43 49 33 38
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 0 1 1
Tipinės veiklos pelno marža 3% -0% 0% 1%
EBITDA 7 4 3 3
EBITDA marža 5% 3% 2% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 1 1 1
Grynojo pelno marža 4% 1% 0% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 32 32 30 28
Nematerialus turtas
Materialus turtas 32 32 30 28
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 114 118 101 93
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 102 98 78 73
Per vienerius metus gautinos sumos 3 8 3 2
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 12 20 18
TURTO IŠ VISO 145 150 131 121
Nuosavas kapitalas 83 84 84 85
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 63 66 47 36
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 63 66 47 36
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 145 150 131 121

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 1% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 1% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 4% 3% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,82 1,78 2,16 2,57
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,18 0,30 0,49 0,54
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,92 0,92 0,91 0,98
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,30 4,27 4,15 4,28
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,70 1,63 1,53 1,47
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 3% 2% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 3% -0% 0% 1%
Grynojo pelno marža 4% 1% 0% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Varėnos knyga“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas184552774
  • SektoriusKita
  • VeiklaKnygynų paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaVarėnos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.varenos-knyga.lt/
ROE

0,8%

Darbuotojų skaičius

3

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys