• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Varėnos autobusų parkas“ įregistruota 1992 m. sausio 2 d. Pagrindinė bendrovės veikla – keleivių vežimas autobusais reguliariais priemiestiniais ir tarpmiestiniais maršrutais. Kita bendrovės veikla – pajamos už įvažiavimą į stotį, autobusų nuoma su vairuotoju, pajamos už bagažą ir tualeto paslaugas, siuntų pajamos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 541 546 441 399
Pardavimo savikaina 130 126 84 98
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 412 420 358 301
Bendrojo pelno marža 76% 77% 81% 75%
Veiklos sąnaudos 407 436 411 437
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 5 -16 -54 -136
Tipinės veiklos pelno marža 1% -3% -12% -34%
EBITDA 122 102 108 -15
EBITDA marža 23% 19% 25% -4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 43 24 30 -74
Grynojo pelno marža 8% 4% 7% -18%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 291 363 371 324
Nematerialus turtas 1 1 0 0
Materialus turtas 290 362 371 324
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 160 154 186 130
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 2 1 2
Per vienerius metus gautinos sumos 93 67 122 27
Kitas trumpalaikis turtas 62 102
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 64 86
TURTO IŠ VISO 453 519 557 455
Nuosavas kapitalas 408 431 461 387
Dotacijos, subsidijos 0 0 0
Įsipareigojimai 45 87 96 68
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 45 87 96 68
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 453 519 557 455

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 10% 5% 6% -15%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 6% 7% -17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 25% 13% 15% -38%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,57 1,77 1,94 1,93
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,51 1,74 1,92 1,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,21 1,12 0,82 0,79
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,93 1,67 1,20 1,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,40 1,30 0,99 0,94
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 23% 19% 25% -4%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -3% -12% -34%
Grynojo pelno marža 8% 4% 7% -18%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Varėnos autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas184536236
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaVarėnos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://varenosap.lt/
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

32

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys