• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Varėnos autobusų parkas“ įregistruota 1992 m. sausio 2 d. Pagrindinė bendrovės veikla – keleivių vežimas autobusais reguliariais priemiestiniais ir tarpmiestiniais maršrutais. Kita bendrovės veikla – pajamos už įvažiavimą į stotį, autobusų nuoma su vairuotoju, pajamos už bagažą ir tualeto paslaugas, siuntų pajamos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 546 441 399 661
Pardavimo savikaina 126 84 98 550
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 420 358 301 111
Bendrojo pelno marža 77% 81% 75% 17%
Veiklos sąnaudos 356 335 369 234
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -16 -54 -136 -129
Tipinės veiklos pelno marža -3% -12% -34% -20%
EBITDA 102 108 -15 -35
EBITDA marža 19% 25% -4% -5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 24 30 -74 -94
Grynojo pelno marža 4% 7% -18% -14%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 363 371 324 303
Nematerialus turtas 1 0
Materialus turtas 362 371 324 303
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 154 186 130 58
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 1 2 4
Per vienerius metus gautinos sumos 67 122 27 34
Kitas trumpalaikis turtas 62
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 86 102 20
TURTO IŠ VISO 519 557 455 362
Nuosavas kapitalas 431 461 387 293
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 87 96 68 69
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 87 96 68 69
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 519 557 455 362

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 6% -15% -23%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 7% -17% -28%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -12% -35% -44%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,77 1,94 1,93 0,85
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,74 1,92 1,91 0,79
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,05 0,79 0,88 1,83
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,50 1,19 1,23 2,18
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,27 0,96 1,03 2,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 25% -4% -5%
Tipinės veiklos pelno marža -3% -12% -34% -20%
Grynojo pelno marža 4% 7% -18% -14%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Varėnos autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas184536236
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaVarėnos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://varenosap.lt/
ROE

-27,7%

Darbuotojų skaičius

32

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Juozas JaskonisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023