• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Varėnos autobusų parkas“ įregistruota 1992 m. sausio 2 d. Pagrindinė bendrovės veikla – keleivių vežimas autobusais reguliariais priemestiniais ir tarpmiestiniais maršrutais. Kita bendrovės veikla – pajamos už įvažiavimą į stotį, autobusų nuoma su vairuotoju, pajamos už bagažą ir tualeto paslaugas, siuntų pajamos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 531 541 546 441
Pardavimo savikaina 115 130 126 84
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 415 412 420 358
Bendrojo pelno marža 78% 76% 77% 81%
Veiklos sąnaudos 394 407 436 411
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 21 5 -16 -54
Tipinės veiklos pelno marža 4% 1% -3% -12%
EBITDA 115 122 102 108
EBITDA marža 22% 23% 19% 25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 34 43 24 30
Grynojo pelno marža 6% 8% 4% 7%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 271 291 363 371
Nematerialus turtas 1 1 0
Materialus turtas 271 290 362 371
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 171 160 154 186
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 3 2 1
Per vienerius metus gautinos sumos 83 93 67 122
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 87 64 86 62
TURTO IŠ VISO 443 453 519 557
Nuosavas kapitalas 365 408 431 461
Dotacijos, subsidijos 0 0 0
Įsipareigojimai 78 45 87 96
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 78 45 87 96
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 443 453 519 557

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 10% 5% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 6% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 25% 13% 15%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,57 1,77 1,94
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,51 1,74 1,92
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,21 1,12 0,82
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,93 1,67 1,20
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,40 1,30 0,99
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 23% 19% 25%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -3% -12%
Grynojo pelno marža 8% 4% 7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Varėnos autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas184536236
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaVarėnos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.varenosap.lt/
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

31

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Juozas JaskonisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2021/06/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

  • Vytautas JotautasVarėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas

Informacija aktuali: 2021/06/01