• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Utenos komunalininkas“ įregistruota 1995 m. gegužės 10 d. Pagrindinė veikla – atliekų surinkimas, tvarkymas, šalinimas, nutekamojo lietaus vandens tinklų, miesto komunalinio ūkio priežiūra, statybos ir remonto darbai, želdinių sodinimas ir priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 3 008 3 303 3 838 4 200
Pardavimo savikaina 2 737 2 852 3 393 3 762
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 272 451 446 438
Bendrojo pelno marža 9% 14% 12% 10%
Veiklos sąnaudos 318 337 373 411
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -46 115 72 27
Tipinės veiklos pelno marža -2% 3% 2% 1%
EBITDA 146 313 237 196
EBITDA marža 5% 9% 6% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -48 112 70 40
Grynojo pelno marža -2% 3% 2% 1%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 2 400 2 775 3 118 3 746
Nematerialus turtas 7 6 5 3
Materialus turtas 2 389 2 765 3 110 3 740
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 4 4 3 2
Trumpalaikis turtas 989 1 025 1 137 1 174
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 31 11 8 23
Per vienerius metus gautinos sumos 833 531 646 638
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 124 483 482 514
TURTO IŠ VISO 3 395 3 805 4 263 4 927
Nuosavas kapitalas 1 663 1 775 2 017 2 056
Dotacijos, subsidijos 946 1 443 1 740 1 832
Įsipareigojimai 786 586 506 1 039
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 235 211 168 597
Ilgalaikiai įsipareigojimai 184 160 122 476
Trumpalaikiai įsipareigojimai 602 426 385 563
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 395 3 805 4 263 4 927

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% 3% 2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% 7% 4% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% 6% 3% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,06 0,04 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,64 2,41 2,96 2,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,59 2,38 2,93 2,04
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,89 0,87 0,90 0,85
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,25 1,19 1,23 1,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,81 1,86 1,90 2,04
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 9% 6% 5%
Tipinės veiklos pelno marža -2% 3% 2% 1%
Grynojo pelno marža -2% 3% 2% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Utenos komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas183606952
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaUtenos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://utenoskom.lt
ROE

1,9%

Darbuotojų skaičius

107

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rimantas kaušylasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023