• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Utenos komunalininkas“ įregistruota 1995 m. gegužės 10 d. Pagrindinė veikla – atliekų surinkimas, tvarkymas, šalinimas, nutekamojo lietaus vandens tinklų, miesto komunalinio ūkio priežiūra, statybos ir remonto darbai, želdinių sodinimas ir priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 3 179 3 008 3 303 3 838
Pardavimo savikaina 2 791 2 737 2 852 3 393
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 388 272 451 446
Bendrojo pelno marža 12% 9% 14% 12%
Veiklos sąnaudos 298 318 337 373
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 90 -46 115 72
Tipinės veiklos pelno marža 3% -2% 3% 2%
EBITDA 264 146 313 237
EBITDA marža 8% 5% 9% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 88 -48 112 70
Grynojo pelno marža 3% -2% 3% 2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 2 121 2 400 2 775 3 118
Nematerialus turtas 13 7 6 5
Materialus turtas 2 098 2 389 2 765 3 110
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 11 4 4 3
Trumpalaikis turtas 890 989 1 025 1 137
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17 31 11 8
Per vienerius metus gautinos sumos 803 833 531 646
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 70 124 483 482
TURTO IŠ VISO 3 018 3 395 3 805 4 263
Nuosavas kapitalas 1 711 1 663 1 775 2 017
Dotacijos, subsidijos 569 946 1 443 1 740
Įsipareigojimai 738 786 586 506
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 253 235 211 168
Ilgalaikiai įsipareigojimai 167 184 160 122
Trumpalaikiai įsipareigojimai 571 602 426 385
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 018 3 395 3 805 4 263

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% -1% 3% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% -3% 7% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% -3% 7% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,14 0,12 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,56 1,64 2,41 2,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,53 1,59 2,38 2,93
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,23 0,94 0,92 0,95
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,75 1,33 1,28 1,30
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,91 1,78 1,92 2,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 5% 9% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 3% -2% 3% 2%
Grynojo pelno marža 3% -2% 3% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Utenos komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas183606952
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaUtenos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://utenoskom.lt
ROE

3,7%

Darbuotojų skaičius

109

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys