• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Utenos komunalininkas“ įregistruota 1995 m. gegužės 10 d. Pagrindinė veikla – atliekų surinkimas, tvarkymas, šalinimas, nutekamojo lietaus vandens tinklų, miesto komunalinio ūkio priežiūra, statybos ir remonto darbai, želdinių sodinimas ir priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 3 303 3 838 4 200 4 532
Pardavimo savikaina 2 852 3 393 3 762 4 057
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 451 446 438 476
Bendrojo pelno marža 14% 12% 10% 10%
Veiklos sąnaudos 337 373 411 419
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 115 72 27 56
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2% 1% 1%
EBITDA 313 237 196 244
EBITDA marža 9% 6% 5% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 112 70 40 30
Grynojo pelno marža 3% 2% 1% 1%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 2 775 3 118 3 746 4 504
Nematerialus turtas 6 5 3 3
Materialus turtas 2 765 3 110 3 740 4 501
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 4 3 2
Trumpalaikis turtas 1 025 1 137 1 174 983
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 11 8 22 27
Per vienerius metus gautinos sumos 531 646 638 628
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 483 482 514 327
TURTO IŠ VISO 3 805 4 263 4 927 5 493
Nuosavas kapitalas 1 775 2 017 2 056 2 087
Dotacijos, subsidijos 1 443 1 740 1 832 2 338
Įsipareigojimai 586 506 1 039 1 069
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 211 168 597 403
Ilgalaikiai įsipareigojimai 160 122 476 427
Trumpalaikiai įsipareigojimai 426 385 563 642
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 805 4 263 4 927 5 493

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 2% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 4% 2% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 3% 1% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,04 0,12 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,41 2,96 2,08 1,53
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,38 2,93 2,04 1,49
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,87 0,90 0,85 0,83
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,19 1,23 1,12 1,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,86 1,90 2,04 2,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 6% 5% 5%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2% 1% 1%
Grynojo pelno marža 3% 2% 1% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Utenos komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas183606952
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaUtenos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://utenoskom.lt
ROE

1,5%

Darbuotojų skaičius

110

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rimantas KaušylasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/06/14