• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Utenos komunalininkas“ įregistruota 1995 m. gegužės 10 d. Pagrindinė veikla – atliekų surinkimas, tvarkymas, šalinimas, nutekamojo lietaus vandens tinklų, miesto komunalinio ūkio priežiūra, statybos ir remonto darbai, želdinių sodinimas ir priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 863 3 179 3 008 3 303
Pardavimo savikaina 2 678 2 791 2 737 2 852
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 184 388 272 451
Bendrojo pelno marža 6% 12% 9% 14%
Veiklos sąnaudos 284 298 318 337
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -100 90 -46 115
Tipinės veiklos pelno marža -3% 3% -2% 3%
EBITDA 66 264 146 313
EBITDA marža 2% 8% 5% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -94 88 -48 112
Grynojo pelno marža -3% 3% -2% 3%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 514 2 121 2 400 2 775
Nematerialus turtas 40 13 7 6
Materialus turtas 1 462 2 098 2 389 2 765
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 12 11 4 4
Trumpalaikis turtas 616 890 989 1 025
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 30 17 31 11
Per vienerius metus gautinos sumos 453 803 833 531
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 133 70 124 483
TURTO IŠ VISO 2 135 3 018 3 395 3 805
Nuosavas kapitalas 1 623 1 711 1 663 1 775
Dotacijos, subsidijos 106 569 946 1 443
Įsipareigojimai 405 738 786 586
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 91 253 235 211
Ilgalaikiai įsipareigojimai 37 167 184 160
Trumpalaikiai įsipareigojimai 369 571 602 426
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 135 3 018 3 395 3 805

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 3% -1% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 5% -3% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 7% -3% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,15 0,14 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,56 1,64 2,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,53 1,59 2,38
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,23 0,94 0,92
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,75 1,33 1,28
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,91 1,78 1,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 8% 5% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% -2% 3%
Grynojo pelno marža 0% 3% -2% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Utenos komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas183606952
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaUtenos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.utenoskom.lt
ROE

6,5%

Darbuotojų skaičius

110

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys