• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Ukmergės šiluma“ įregistruota 1997 m. rugsėjo 12 d. Pagrindinė veikla – šilumos ir karšto vandens tiekimas. Šiuo metu bendrovė centralizuotai tiekia šilumą Ukmergės miesto ir rajono vartotojams: gyvenamiesiems namams, įvairios paskirties pastatams bei pramonės įmonėms.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 855 4 013 3 735 3 102
Pardavimo savikaina 3 620 4 287 3 506 2 812
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 235 -274 229 290
Bendrojo pelno marža 6% -7% 6% 9%
Veiklos sąnaudos 230 268 625 301
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 5 -541 -396 -12
Tipinės veiklos pelno marža 0% -13% -11% -0%
EBITDA 647 85 100 545
EBITDA marža 17% 2% 3% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 -519 -729 44
Grynojo pelno marža 0% -13% -20% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 466 4 049 4 403 4 563
Nematerialus turtas 4 10 13 14
Materialus turtas 3 406 3 978 4 314 4 468
Finansinis turtas 56 61 76 82
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 037 1 521 1 047 892
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 121 225 150 92
Per vienerius metus gautinos sumos 899 995 761 714
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 017 302 136 86
TURTO IŠ VISO 6 068 5 581 5 452 5 457
Nuosavas kapitalas 2 672 2 152 1 423 1 467
Dotacijos, subsidijos 642 721 580 671
Įsipareigojimai 2 754 2 708 3 448 3 318
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 136 2 125 3 019 2 778
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 487 1 805 2 634 2 333
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 268 904 814 985
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 068 5 581 5 452 5 457

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -9% -13% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -22% -41% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -20% -19% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,99 2,12 1,89
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,68 1,29 0,91
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,44 1,10 0,81
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,69 0,68 0,57
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,07 0,88 0,69
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,66 2,09 2,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 2% 3% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -13% -11% -0%
Grynojo pelno marža 0% -13% -20% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Ukmergės šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas182714850
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaUkmergės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,98%
www.ukmergessiluma.lt
ROE

3,0%

Darbuotojų skaičius

40

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys