• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Ukmergės šiluma“ įregistruota 1997 m. rugsėjo 12 d. Pagrindinė veikla – šilumos ir karšto vandens tiekimas. Šiuo metu bendrovė centralizuotai tiekia šilumą Ukmergės miesto ir rajono vartotojams: gyvenamiesiems namams, įvairios paskirties pastatams bei pramonės įmonėms.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 4 013 3 735 3 102 4 682
Pardavimo savikaina 4 287 3 506 2 812 4 276
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -274 229 290 405
Bendrojo pelno marža -7% 6% 9% 9%
Veiklos sąnaudos 268 625 301 321
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -541 -396 -12 84
Tipinės veiklos pelno marža -13% -11% -0% 2%
EBITDA 85 100 545 479
EBITDA marža 2% 3% 18% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -519 -729 44 32
Grynojo pelno marža -13% -20% 1% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 4 049 4 403 4 563 4 432
Nematerialus turtas 10 13 14 7
Materialus turtas 3 978 4 314 4 468 4 386
Finansinis turtas 61 76 82 39
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 521 1 047 892 1 467
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 225 150 92 170
Per vienerius metus gautinos sumos 995 761 714 1 223
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 302 136 86 74
TURTO IŠ VISO 5 581 5 452 5 457 5 901
Nuosavas kapitalas 2 152 1 423 1 467 1 499
Dotacijos, subsidijos 721 580 671 634
Įsipareigojimai 2 708 3 448 3 318 3 767
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 125 3 019 2 778 2 564
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 805 2 634 2 333 2 120
Trumpalaikiai įsipareigojimai 904 814 985 1 648
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 581 5 452 5 457 5 901

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -9% -13% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -22% -41% 3% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -20% -19% 7% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,99 2,12 1,89 1,71
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,68 1,29 0,91 0,89
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,44 1,10 0,81 0,79
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,69 0,68 0,57 0,82
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,07 0,88 0,69 1,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,66 2,09 2,15 3,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% 3% 18% 10%
Tipinės veiklos pelno marža -13% -11% -0% 2%
Grynojo pelno marža -13% -20% 1% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Ukmergės šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas182714850
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaUkmergės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,98%
https://ukmergessiluma.lt
ROE

2,2%

Darbuotojų skaičius

39

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys