• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Ukmergės šiluma“ įregistruota 1997 m. rugsėjo 12 d. Pagrindinė veikla – šilumos ir karšto vandens tiekimas. Šiuo metu bendrovė centralizuotai tiekia šilumą Ukmergės miesto ir rajono vartotojams: gyvenamiesiems namams, įvairios paskirties pastatams bei pramonės įmonėms.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 3 735 3 102 4 682 7 486
Pardavimo savikaina 3 506 2 812 4 276 6 854
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 229 290 405 633
Bendrojo pelno marža 6% 9% 9% 8%
Veiklos sąnaudos 625 301 321 315
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -396 -12 84 317
Tipinės veiklos pelno marža -11% -0% 2% 4%
EBITDA 100 545 479 733
EBITDA marža 3% 18% 10% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -729 44 32 232
Grynojo pelno marža -20% 1% 1% 3%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 4 403 4 563 4 432 4 291
Nematerialus turtas 13 14 7 8
Materialus turtas 4 314 4 468 4 386 4 265
Finansinis turtas 76 82 39 18
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 047 892 1 467 1 907
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 150 92 170 336
Per vienerius metus gautinos sumos 761 714 1 223 1 073
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 136 86 74 497
TURTO IŠ VISO 5 452 5 457 5 901 6 214
Nuosavas kapitalas 1 423 1 467 1 499 1 732
Dotacijos, subsidijos 580 671 634 620
Įsipareigojimai 3 448 3 318 3 767 3 173
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 3 019 2 778 2 564 2 320
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 634 2 333 2 120 1 865
Trumpalaikiai įsipareigojimai 814 985 1 648 1 309
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 452 5 457 5 901 6 215

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -13% 1% 1% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -41% 3% 2% 14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -10% -0% 2% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,55 0,51 0,43 0,37
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,29 0,91 0,89 1,46
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,10 0,81 0,79 1,20
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,69 0,57 0,79 1,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,85 0,68 1,06 1,74
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,62 2,11 3,12 4,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 18% 10% 10%
Tipinės veiklos pelno marža -11% -0% 2% 4%
Grynojo pelno marža -20% 1% 1% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Ukmergės šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas182714850
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaUkmergės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,98%
https://ukmergessiluma.lt
ROE

14,4%

Darbuotojų skaičius

36

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vydas PaknysDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023