• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Ukmergės butų ūkis“ kaip savarankiška bendrovė įsteigta 1995 m. balandžio 13 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūra, pastatų techninė priežiūra (įskaitant šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą), savivaldybei priklausančių būtų administravimas, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo programos įgyvendinimas, pastatų ir jų dalių remontas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 786 1 332 1 277 1 412
Pardavimo savikaina 1 591 961 920 1 064
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 195 371 357 348
Bendrojo pelno marža 11% 28% 28% 25%
Veiklos sąnaudos 291 248 342 355
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -96 123 15 -7
Tipinės veiklos pelno marža -5% 9% 1% -1%
EBITDA -35 235 72 44
EBITDA marža -2% 18% 6% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -79 192 31 0
Grynojo pelno marža -4% 14% 2% 0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 236 230 373 366
Nematerialus turtas 3 1 1 11
Materialus turtas 234 229 372 355
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 001 952 913 1 251
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 33 27 31
Per vienerius metus gautinos sumos 362 264 278 368
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 596 656 607 852
TURTO IŠ VISO 1 240 1 184 1 288 1 620
Nuosavas kapitalas 127 320 350 351
Dotacijos, subsidijos 1 1 0
Įsipareigojimai 441 133 157 301
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 117 6 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 6
Trumpalaikiai įsipareigojimai 435 133 157 301
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 240 1 184 1 288 1 620

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -6% 16% 2% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -37% 86% 9% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -72% 39% 4% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,09 0,01 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,30 7,15 5,81 4,16
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,20 6,90 5,63 4,06
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,44 1,12 0,99 0,87
Ilgalaikio turto apyvartumas 7,56 5,80 3,42 3,86
Nuosavo kapitalo apyvartumas 14,04 4,17 3,65 4,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -2% 18% 6% 3%
Tipinės veiklos pelno marža -5% 9% 1% -1%
Grynojo pelno marža -4% 14% 2% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Ukmergės butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas182701785
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaUkmergės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://ubu.lt
ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

68

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Raimondas BaltaduonisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023