• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Ukmergės butų ūkis“ kaip savarankiška bendrovė įsteigta 1995 m. balandžio 13 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūra, pastatų techninė priežiūra (įskaitant šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą), savivaldybei priklausančių būtų administravimas, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo programos įgyvendinimas, pastatų ir jų dalių remontas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 603 1 786 1 332 1 277
Pardavimo savikaina 1 366 1 591 961 920
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 238 195 371 357
Bendrojo pelno marža 15% 11% 28% 28%
Veiklos sąnaudos 235 291 248 342
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 -96 123 15
Tipinės veiklos pelno marža 0% -5% 9% 1%
EBITDA 47 -35 235 72
EBITDA marža 3% -2% 18% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 -79 192 31
Grynojo pelno marža 1% -4% 14% 2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 245 236 230 373
Nematerialus turtas 13 3 1 1
Materialus turtas 232 234 229 372
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 152 1 001 952 913
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 222 44 33 27
Per vienerius metus gautinos sumos 342 362 264 278
Kitas trumpalaikis turtas 87
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 501 596 656 607
TURTO IŠ VISO 1 401 1 240 1 184 1 288
Nuosavas kapitalas 292 127 320 351
Dotacijos, subsidijos 1 1 1 0
Įsipareigojimai 474 441 133 157
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 228 117 6
Ilgalaikiai įsipareigojimai 118 6
Trumpalaikiai įsipareigojimai 357 435 133 157
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 401 1 240 1 184 1 288

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -6% 16% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% -37% 86% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -19% 38% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,78 0,92 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,23 2,30 7,15 5,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,61 2,20 6,90 5,63
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,18 1,35 1,10 1,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,62 7,42 5,72 4,23
Nuosavo kapitalo apyvartumas 5,04 8,53 5,96 3,81
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% -2% 18% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -5% 9% 1%
Grynojo pelno marža 1% -4% 14% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Ukmergės butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas182701785
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaUkmergės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.ubu.lt
ROE

9,2%

Darbuotojų skaičius

55

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys