• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Ukmergės butų ūkis“ kaip savarankiška bendrovė įsteigta 1995 m. balandžio 13 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūra, pastatų techninė priežiūra (įskaitant šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą), savivaldybei priklausančių būtų administravimas, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo programos įgyvendinimas, pastatų ir jų dalių remontas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 314 1 603 1 786 1 332
Pardavimo savikaina 1 124 1 366 1 591 961
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 191 238 195 371
Bendrojo pelno marža 14% 15% 11% 28%
Veiklos sąnaudos 241 235 291 248
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -51 3 -96 123
Tipinės veiklos pelno marža -4% 0% -5% 9%
EBITDA -12 47 -35 235
EBITDA marža -1% 3% -2% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -43 9 -79 192
Grynojo pelno marža -3% 1% -4% 14%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 325 245 236 230
Nematerialus turtas 26 13 3 1
Materialus turtas 213 232 234 229
Finansinis turtas 87 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 997 1 152 1 001 952
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 41 222 44 33
Per vienerius metus gautinos sumos 451 342 362 264
Kitas trumpalaikis turtas 0 87 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 505 501 596 656
TURTO IŠ VISO 1 324 1 401 1 240 1 184
Nuosavas kapitalas 345 292 127 320
Dotacijos, subsidijos 7 1 1 1
Įsipareigojimai 284 474 441 133
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 99 228 117 6
Ilgalaikiai įsipareigojimai 68 118 6 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 216 357 435 133
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 324 1 401 1 240 1 184

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% -6% 16%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 3% -37% 86%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% -19% 38%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,78 0,92 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 3,23 2,30 7,15
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,61 2,20 6,90
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,18 1,35 1,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 5,62 7,42 5,72
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 5,04 8,53 5,96
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 3% -2% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% -5% 9%
Grynojo pelno marža 0% 1% -4% 14%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Ukmergės butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas182701785
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaUkmergės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.ubu.lt
ROE

86,1%

Darbuotojų skaičius

61

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys