• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Ukmergės butų ūkis“ kaip savarankiška bendrovė įsteigta 1995 m. balandžio 13 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūra, pastatų techninė priežiūra (įskaitant šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą), savivaldybei priklausančių būtų administravimas, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo programos įgyvendinimas, pastatų ir jų dalių remontas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 1 332 1 277 1 412 1 922
Pardavimo savikaina 961 920 1 064 1 321
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 371 357 348 601
Bendrojo pelno marža 28% 28% 25% 31%
Veiklos sąnaudos 248 342 355 411
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 123 15 -7 191
Tipinės veiklos pelno marža 9% 1% -1% 10%
EBITDA 235 72 44 245
EBITDA marža 18% 6% 3% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 192 31 0 188
Grynojo pelno marža 14% 2% 0% 10%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 230 373 366 456
Nematerialus turtas 1 1 11 18
Materialus turtas 229 372 355 439
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 952 913 1 251 1 492
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 33 27 31 35
Per vienerius metus gautinos sumos 264 278 368 371
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 656 607 852 1 087
TURTO IŠ VISO 1 184 1 288 1 620 1 951
Nuosavas kapitalas 320 350 351 538
Dotacijos, subsidijos 1 0
Įsipareigojimai 133 157 301 279
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 133 157 301 279
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 184 1 288 1 620 1 951

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 16% 2% 0% 11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 86% 9% 0% 42%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 39% 4% -2% 35%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,15 5,81 4,16 5,36
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,90 5,63 4,06 5,23
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,12 0,99 0,87 0,99
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,80 3,42 3,86 4,21
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,17 3,65 4,03 3,57
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 6% 3% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 9% 1% -1% 10%
Grynojo pelno marža 14% 2% 0% 10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Ukmergės butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas182701785
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaUkmergės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://ubu.lt
ROE

42,3%

Darbuotojų skaičius

74

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Raimondas BaltaduonisDirektorius

Informacija aktuali: 2024/06/14