• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ įregistruota 1990 m. Pagrindinė bendrovės ūkinė veikla – miesto gatvių, teritorijų valymas, aplinkos tvarkymas. Taip pat bendrovė eksploatuoja ir remontuoja gatvių apšvietimo tinklus, nuomoja techniką, bio tualetus bei surenka, rūšiuoja ir išveža komunalines atliekas ir antrines žaliavas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 766 784 906 1 036
Pardavimo savikaina 566 615 778 823
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 200 169 128 213
Bendrojo pelno marža 26% 22% 14% 21%
Veiklos sąnaudos 193 147 162 181
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 7 22 -34 33
Tipinės veiklos pelno marža 1% 3% -4% 3%
EBITDA 106 50 18 110
EBITDA marža 14% 6% 2% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 18 6 -35 32
Grynojo pelno marža 2% 1% -4% 3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 328 287 332 267
Nematerialus turtas 0 1 0 0
Materialus turtas 328 286 331 267
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 272 277 303 383
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 22 21 18 20
Per vienerius metus gautinos sumos 182 159 212 219
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 68 97 72 143
TURTO IŠ VISO 600 605 634 651
Nuosavas kapitalas 385 391 376 408
Dotacijos, subsidijos 87 57 53 38
Įsipareigojimai 127 156 205 205
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 13 5 3
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 3 44 29
Trumpalaikiai įsipareigojimai 119 153 161 176
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 600 605 634 651

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 1% -6% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 2% -9% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% 3% -14% 14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,01 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,29 1,80 1,88 2,17
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,10 1,67 1,77 2,05
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,30 1,30 1,46 1,61
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,30 2,55 2,93 3,46
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,28 2,02 2,36 2,64
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 6% 2% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 3% -4% 3%
Grynojo pelno marža 2% 1% -4% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152903578
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaAkmenės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://akmenekom.lt
ROE

8,1%

Darbuotojų skaičius

64

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys