• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ įregistruota 1990 m. Pagrindinė bendrovės ūkinė veikla – miesto gatvių, teritorijų valymas, aplinkos tvarkymas. Taip pat bendrovė eksploatuoja ir remontuoja gatvių apšvietimo tinklus, nuomoja techniką, bio tualetus bei surenka, rūšiuoja ir išveža komunalines atliekas ir antrines žaliavas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 784 906 1 036 1 185
Pardavimo savikaina 615 778 823 933
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 169 128 213 252
Bendrojo pelno marža 22% 14% 21% 21%
Veiklos sąnaudos 147 162 181 252
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 22 -34 33 0
Tipinės veiklos pelno marža 3% -4% 3% -0%
EBITDA 50 18 111 85
EBITDA marža 6% 2% 11% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 -35 32 0
Grynojo pelno marža 1% -4% 3% 0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 287 332 267 280
Nematerialus turtas 1 0 0 0
Materialus turtas 286 331 267 280
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 277 303 383 374
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 21 18 20 69
Per vienerius metus gautinos sumos 159 212 219 118
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 97 72 143 187
TURTO IŠ VISO 605 634 651 655
Nuosavas kapitalas 391 376 408 408
Dotacijos, subsidijos 57 53 38 36
Įsipareigojimai 156 205 205 211
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 5 3 0 1
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 44 29 13
Trumpalaikiai įsipareigojimai 153 161 176 198
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 605 634 651 655

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -6% 5% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -9% 8% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% -8% 8% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,80 1,88 2,17 1,89
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,67 1,77 2,05 1,54
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,30 1,43 1,59 1,81
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,73 2,73 3,87 4,24
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,00 2,41 2,54 2,90
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 2% 11% 7%
Tipinės veiklos pelno marža 3% -4% 3% -0%
Grynojo pelno marža 1% -4% 3% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152903578
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaAkmenės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://akmenekom.lt
ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

63

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rimvydas ŽilaitisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023