• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ įregistruota 1990 m. Pagrindinė bendrovės ūkinė veikla – miesto gatvių, teritorijų valymas, aplinkos tvarkymas. Taip pat bendrovė eksploatuoja ir remontuoja gatvių apšvietimo tinklus, nuomoja techniką, bio tualetus bei surenka, rūšiuoja ir išveža komunalines atliekas ir antrines žaliavas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 667 766 784 906
Pardavimo savikaina 551 566 615 778
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 116 200 169 128
Bendrojo pelno marža 17% 26% 22% 14%
Veiklos sąnaudos 179 193 147 162
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -64 7 22 -34
Tipinės veiklos pelno marža -10% 1% 3% -4%
EBITDA 58 106 50 18
EBITDA marža 9% 14% 6% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -58 18 6 -35
Grynojo pelno marža -9% 2% 1% -4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 337 328 287 332
Nematerialus turtas 8 0 1 0
Materialus turtas 329 328 286 331
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 237 272 277 303
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 12 22 21 18
Per vienerius metus gautinos sumos 185 182 159 212
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 40 68 97 72
TURTO IŠ VISO 574 600 605 634
Nuosavas kapitalas 286 385 391 376
Dotacijos, subsidijos 111 87 57 53
Įsipareigojimai 178 127 156 205
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 17 13 5 3
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 8 3 44
Trumpalaikiai įsipareigojimai 178 119 153 161
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 574 600 605 634

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 3% 1% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 5% 2% -9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 8% 3% -14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,03 0,01 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,29 1,80 1,88
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,10 1,67 1,77
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,30 1,30 1,46
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 2,30 2,55 2,93
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 2,28 2,02 2,36
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 14% 6% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 3% -4%
Grynojo pelno marža 0% 2% 1% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152903578
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaAkmenės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.akmenekom.lt
ROE

-9,2%

Darbuotojų skaičius

64

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys