• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 66 742 64 322 54 563 54 756
Pardavimo savikaina 7 144 7 948 10 417 11 336
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 59 598 56 374 44 146 43 420
Bendrojo pelno marža 89% 88% 81% 79%
Veiklos sąnaudos 34 834 68 090 69 849 29 208
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 24 764 -11 716 -25 703 14 212
Tipinės veiklos pelno marža 37% -18% -47% 26%
EBITDA 40 635 2 721 -12 984 24 371
EBITDA marža 61% 4% -24% 45%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 20 928 -9 861 -21 608 11 838
Grynojo pelno marža 31% -15% -40% 22%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 2 281 2 786 2 917 3 211
Nematerialus turtas 11 8 9 13
Materialus turtas 2 270 2 659 2 886 3 184
Finansinis turtas 101
Kitas ilgalaikis turtas 18 23 14
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 1 559 1 508 1 087 676
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 188 147 266 224
Per vienerius metus gautinos sumos 417 384 334 247
Kitas trumpalaikis turtas 202 101
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 752 876 487 205
TURTO IŠ VISO 3 881 4 342 4 015 3 898
Nuosavas kapitalas 3 654 4 032 3 742 3 276
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 226 310 272 622
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 245
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 197
Trumpalaikiai įsipareigojimai 226 310 251 421
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 880 4 342 4 015 3 898

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 2% 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 2% 5% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 6% 13% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,95 3,40 2,04 1,84
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,94 3,38 2,03 1,84
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 7,34 9,54 10,03 9,49
Ilgalaikio turto apyvartumas 27,53 33,17 72,93 395,02
Nuosavo kapitalo apyvartumas 11,15 12,29 15,54 19,86
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 1% 1% 0%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 0% 0%
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 12 132 51
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 5,81 3,15

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas253255950
  • SektoriusVandens komunalinės paslaugos
  • VeiklaKita
  • Valstybei atstovaujanti institucijaAkmenės rajono savivaldybė
  • Valstybei priklausanti dalis100%
Grąža savivaldybei

3 tūkst. eurų

ROE

2,0%

Darbuotojų skaičius

55

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys