• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Akmenės vandenys“ įregistruota 2001 m. Pagrindinė bendrovės ūkinė veikla – geriamojo vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas. Taip pat bendrovė įrenginėja bei keičia šalto vandens skaitiklius, tvarko paviršines nuotekas, remontuoja vandentiekio ir nuotekų tinklus bei stato naujus vandens ir nuotekų tinklus, įrenginėja įvadus / išvadus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 135 1 190 1 220 1 231
Pardavimo savikaina 938 980 976 1 231
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 196 211 244 0
Bendrojo pelno marža 17% 18% 20% 0%
Veiklos sąnaudos 184 193 234 274
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -98 -99 -113 -411
Tipinės veiklos pelno marža -9% -8% -9% -33%
EBITDA 163 129 163 -133
EBITDA marža 14% 11% 13% -11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 8 0 -286
Grynojo pelno marža 1% 1% 0% -23%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 10 875 10 665 9 777 9 487
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 10 855 10 646 9 764 9 479
Finansinis turtas 6 6 6 6
Kitas ilgalaikis turtas 14 12 7 2
Trumpalaikis turtas 573 532 591 499
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 21 24 23 25
Per vienerius metus gautinos sumos 363 354 280 280
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 189 155 288 194
TURTO IŠ VISO 11 454 11 203 10 375 9 992
Nuosavas kapitalas 2 300 2 434 2 600 2 617
Dotacijos, subsidijos 8 615 8 269 7 178 6 689
Įsipareigojimai 529 493 589 670
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 155 145 134 124
Ilgalaikiai įsipareigojimai 155 134 124 114
Trumpalaikiai įsipareigojimai 374 358 464 556
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 454 11 203 10 375 9 992

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% -11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -4% -4% -15%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,01 0,01 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,53 1,48 1,27 0,90
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,48 1,42 1,22 0,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,11 0,12 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,10 0,11 0,12 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,49 0,49 0,47 0,47
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 11% 13% -11%
Tipinės veiklos pelno marža -9% -8% -9% -33%
Grynojo pelno marža 1% 1% 0% -23%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Akmenės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas253255950
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaAkmenės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://akmenesvandenys.lt
ROE

-11,0%

Darbuotojų skaičius

52

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arvydas SuodisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023