• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Akmenės vandenys“ įregistruota 2001 m. Pagrindinė bendrovės ūkinė veikla – geriamojo vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas. Taip pat bendrovė įrenginėja bei keičia šalto vandens skaitiklius, tvarko paviršines nuotekas, remontuoja vandentiekio ir nuotekų tinklus bei stato naujus vandens ir nuotekų tinklus, įrenginėja įvadus / išvadus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 106 1 135 1 190 1 220
Pardavimo savikaina 914 938 980 976
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 192 196 211 244
Bendrojo pelno marža 17% 17% 18% 20%
Veiklos sąnaudos 315 295 309 357
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -123 -98 -99 -113
Tipinės veiklos pelno marža -11% -9% -8% -9%
EBITDA 164 163 129 163
EBITDA marža 15% 14% 11% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -4 9 8 0
Grynojo pelno marža -0% 1% 1% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 11 052 10 875 10 665 9 777
Nematerialus turtas
Materialus turtas 11 045 10 855 10 646 9 764
Finansinis turtas 6 6 6 6
Kitas ilgalaikis turtas 0 14 12 7
Trumpalaikis turtas 616 573 532 591
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 162 21 24 23
Per vienerius metus gautinos sumos 257 363 354 280
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 197 189 155 288
TURTO IŠ VISO 11 669 11 454 11 203 10 375
Nuosavas kapitalas 2 116 2 300 2 434 2 600
Dotacijos, subsidijos 8 990 8 615 8 269 7 178
Įsipareigojimai 558 529 493 589
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 165 155 145 134
Ilgalaikiai įsipareigojimai 165 155 134 124
Trumpalaikiai įsipareigojimai 393 374 358 464
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 669 11 454 11 203 10 375

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -1% -1% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,07 0,06 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,57 1,53 1,48 1,27
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,16 1,48 1,42 1,22
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,10 0,11 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,10 0,10 0,11 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,54 0,51 0,50 0,48
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 14% 11% 13%
Tipinės veiklos pelno marža -11% -9% -8% -9%
Grynojo pelno marža -0% 1% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Akmenės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas253255950
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaAkmenės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis97,45%
https://akmenesvandenys.lt
ROE

0,0%

Darbuotojų skaičius

59

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys