• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Akmenės vandenys“ įregistruota 2001 m. Pagrindinė bendrovės ūkinė veikla – geriamojo vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas. Taip pat bendrovė įrenginėja bei keičia šalto vandens skaitiklius, tvarko paviršines nuotekas, remontuoja vandentiekio ir nuotekų tinklus bei stato naujus vandens ir nuotekų tinklus, įrenginėja įvadus / išvadus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 041 1 106 1 135 1 190
Pardavimo savikaina 815 914 938 980
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 227 192 196 211
Bendrojo pelno marža 22% 17% 17% 18%
Veiklos sąnaudos 324 315 295 309
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -97 -123 -98 -99
Tipinės veiklos pelno marža -9% -11% -9% -8%
EBITDA 122 164 163 129
EBITDA marža 12% 15% 14% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -17 -4 9 8
Grynojo pelno marža -2% -0% 1% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 11 886 11 052 10 875 10 665
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 11 879 11 045 10 855 10 646
Finansinis turtas 6 6 6 6
Kitas ilgalaikis turtas 1 0 14 12
Trumpalaikis turtas 679 616 573 532
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 210 162 21 24
Per vienerius metus gautinos sumos 294 257 363 354
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 175 197 189 155
TURTO IŠ VISO 12 566 11 669 11 454 11 203
Nuosavas kapitalas 2 002 2 116 2 300 2 434
Dotacijos, subsidijos 10 141 8 990 8 615 8 269
Įsipareigojimai 418 558 529 493
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 175 165 155 145
Ilgalaikiai įsipareigojimai 175 165 155 134
Trumpalaikiai įsipareigojimai 243 393 374 358
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 12 566 11 669 11 454 11 203

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -11% -0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -13% -0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -27% -1% -1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,08 0,07 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,91 1,57 1,53 1,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,18 1,16 1,48 1,42
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,77 0,09 0,10 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,95 0,10 0,10 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,93 0,54 0,51 0,50
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -10% 15% 14% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -14% -11% -9% -8%
Grynojo pelno marža -14% -0% 1% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Akmenės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas253255950
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaAkmenės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis97,45%
www.akmenesvandenys.lt
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

62

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys