• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Telšių šilumos tinklai“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 15 d. Pagrindinė veikla – turto, reikalingo šiluminės energijos gamybai ir tiekimui, nuoma bei šilumos tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 334 336 309 291
Pardavimo savikaina 255 239 215 194
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 79 97 93 98
Bendrojo pelno marža 24% 29% 30% 34%
Veiklos sąnaudos 60 80 90 89
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 19 18 3 8
Tipinės veiklos pelno marža 6% 5% 1% 3%
EBITDA 272 253 215 199
EBITDA marža 81% 75% 70% 68%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 22 16 3 10
Grynojo pelno marža 7% 5% 1% 4%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 2 540 2 305 2 094 2 092
Nematerialus turtas 1 0 0
Materialus turtas 2 524 2 289 2 078 2 076
Finansinis turtas 15 15 15 15
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 69 92 103 117
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 2 1
Per vienerius metus gautinos sumos 13 23 13 10
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 55 68 89 106
TURTO IŠ VISO 2 609 2 397 2 197 2 209
Nuosavas kapitalas 1 905 1 921 1 924 1 935
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 704 476 272 274
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 676 450 245 248
Ilgalaikiai įsipareigojimai 441 225 55 70
Trumpalaikiai įsipareigojimai 263 251 217 204
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 609 2 397 2 197 2 209

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 0% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 2% 0% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,35 0,23 0,13 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,26 0,37 0,47 0,57
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,26 0,36 0,47 0,57
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,13 0,13 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,14 0,14 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,18 0,18 0,16 0,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 81% 75% 70% 68%
Tipinės veiklos pelno marža 6% 5% 1% 3%
Grynojo pelno marža 7% 5% 1% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Telšių šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas180373788
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaTelšių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,8%
www.www.telsiust.lt
ROE

0,5%

Darbuotojų skaičius

3

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys