• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Telšių šilumos tinklai“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 15 d. Pagrindinė veikla – turto, reikalingo šiluminės energijos gamybai ir tiekimui, nuoma bei šilumos tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 309 291 284 298
Pardavimo savikaina 215 194 189 194
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 93 98 94 104
Bendrojo pelno marža 30% 34% 33% 35%
Veiklos sąnaudos 90 89 113 165
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 8 -19 -61
Tipinės veiklos pelno marža 1% 3% -7% -20%
EBITDA 215 183 167 136
EBITDA marža 70% 63% 59% 46%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 10 -7 -59
Grynojo pelno marža 1% 4% -2% -20%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 2 094 2 092 2 161 1 972
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 2 078 2 076 2 145 1 957
Finansinis turtas 15 15 15 15
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 103 117 117 65
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 1 2 2
Per vienerius metus gautinos sumos 13 10 12 13
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 89 106 103 50
TURTO IŠ VISO 2 197 2 209 2 278 2 037
Nuosavas kapitalas 1 924 1 935 1 928 1 869
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 272 274 350 169
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 245 248 322 139
Ilgalaikiai įsipareigojimai 55 70 130 58
Trumpalaikiai įsipareigojimai 217 204 220 111
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 197 2 209 2 278 2 037

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -0% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% -0% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% -1% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,11 0,11 0,14 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,47 0,57 0,53 0,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,47 0,57 0,52 0,57
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,14 0,13 0,12 0,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,14 0,13 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,16 0,15 0,15 0,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 70% 63% 59% 46%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 3% -7% -20%
Grynojo pelno marža 1% 4% -2% -20%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Telšių šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas180373788
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaTelšių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,8%
https://telsiust.lt
ROE

-3,1%

Darbuotojų skaičius

3

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Jurgis StaševičiusDirektorius

Informacija aktuali: 2024/06/14