• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Telšių šilumos tinklai“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 15 d. Pagrindinė veikla – turto, reikalingo šiluminės energijos gamybai ir tiekimui, nuoma bei šilumos tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 336 309 291 284
Pardavimo savikaina 239 215 194 189
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 97 93 98 94
Bendrojo pelno marža 29% 30% 34% 33%
Veiklos sąnaudos 80 90 89 113
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 18 3 8 -19
Tipinės veiklos pelno marža 5% 1% 3% -7%
EBITDA 253 215 183 179
EBITDA marža 75% 70% 63% 63%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 16 3 10 -7
Grynojo pelno marža 5% 1% 4% -2%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 2 305 2 094 2 092 2 161
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 2 289 2 078 2 076 2 145
Finansinis turtas 15 15 15 15
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 92 103 117 117
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 2 1 2
Per vienerius metus gautinos sumos 23 13 10 12
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 68 89 106 103
TURTO IŠ VISO 2 397 2 197 2 209 2 278
Nuosavas kapitalas 1 921 1 924 1 935 1 928
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 476 272 274 350
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 450 245 248 322
Ilgalaikiai įsipareigojimai 225 55 70 130
Trumpalaikiai įsipareigojimai 251 217 204 220
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 397 2 197 2 209 2 278

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% 1% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 0% 0% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,19 0,11 0,11 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,37 0,47 0,57 0,53
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,36 0,47 0,57 0,52
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,14 0,14 0,13 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,15 0,14 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,17 0,16 0,15 0,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 75% 70% 63% 63%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 1% 3% -7%
Grynojo pelno marža 5% 1% 4% -2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Telšių šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas180373788
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaTelšių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,8%
https://telsiust.lt
ROE

-0,3%

Darbuotojų skaičius

3

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Jurgis StaševičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023