• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Telšių šilumos tinklai“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 15 d. Pagrindinė veikla – turto, reikalingo šiluminės energijos gamybai ir tiekimui, nuoma bei šilumos tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 418 334 336 309
Pardavimo savikaina 361 255 239 215
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 57 79 97 93
Bendrojo pelno marža 14% 24% 29% 30%
Veiklos sąnaudos 55 60 80 90
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 19 18 3
Tipinės veiklos pelno marža 1% 6% 5% 1%
EBITDA 352 272 253 215
EBITDA marža 84% 81% 75% 70%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 22 16 3
Grynojo pelno marža 1% 7% 5% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 781 2 540 2 305 2 094
Nematerialus turtas 0 1 0 0
Materialus turtas 2 766 2 524 2 289 2 078
Finansinis turtas 15 15 15 15
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 36 69 92 103
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 1 2
Per vienerius metus gautinos sumos 17 13 23 13
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 18 55 68 89
TURTO IŠ VISO 2 817 2 609 2 397 2 197
Nuosavas kapitalas 1 883 1 905 1 921 1 924
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 934 704 476 272
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 676 450 244
Ilgalaikiai įsipareigojimai 671 441 225 55
Trumpalaikiai įsipareigojimai 263 263 251 217
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 817 2 609 2 397 2 197

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 2% 2% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,35 0,23 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,26 0,37 0,47
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,26 0,36 0,47
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,12 0,13 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,13 0,14 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,18 0,18 0,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 81% 75% 70%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 6% 5% 1%
Grynojo pelno marža 0% 7% 5% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Telšių šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas180373788
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaTelšių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,8%
www.www.telsiust.lt
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

3

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys