• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ Telšių butų ūkis įregistruotas 1990 m. lapkričio 26 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas, renovacija; pastatų šildymo ir karšo vandens sistemų priežiūra; elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas, eksploatacija; statybos remonto darbai; kraštovaizdžio tvarkymas, atliekų surinkimas, miesto pirties ir viešojo tualeto priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 059 998 973 1 070
Pardavimo savikaina 740 646 685 734
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 319 352 288 336
Bendrojo pelno marža 30% 35% 30% 31%
Veiklos sąnaudos 312 335 344 390
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 7 17 -57 -54
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% -6% -5%
EBITDA 95 105 26 66
EBITDA marža 9% 11% 3% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 68 -71 -42
Grynojo pelno marža 1% 7% -7% -4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 127 3 501 3 826 669
Nematerialus turtas 1 4 2 8
Materialus turtas 3 042 3 415 3 758 661
Finansinis turtas 84 83 66 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 705 909 958 932
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 10 5 7 6
Per vienerius metus gautinos sumos 363 279 255 196
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 5 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 332 625 691 730
TURTO IŠ VISO 3 833 4 414 4 786 1 603
Nuosavas kapitalas 3 272 3 791 4 129 896
Dotacijos, subsidijos 121 116 110 104
Įsipareigojimai 439 508 547 603
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 439 508 547 603
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 833 4 414 4 786 1 603

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 2% -2% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 2% -2% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% -3% -9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,79 1,75 1,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,78 1,74 1,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,24 0,21 0,33
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,30 0,27 0,48
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,28 0,25 0,43
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 11% 3% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 2% -6% -5%
Grynojo pelno marža 0% 7% -7% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ Telšių butų ūkis
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas180102018
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaTelšių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.tbukis.lt
ROE

-1,7%

Darbuotojų skaičius

65

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys