• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ Telšių butų ūkis įregistruotas 1990 m. lapkričio 26 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas, renovacija; pastatų šildymo ir karšo vandens sistemų priežiūra; elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas, eksploatacija; statybos remonto darbai; kraštovaizdžio tvarkymas, atliekų surinkimas, miesto pirties ir viešojo tualeto priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 1 070 1 143 1 203 1 412
Pardavimo savikaina 734 783 880 1 165
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 336 360 323 247
Bendrojo pelno marža 31% 32% 27% 17%
Veiklos sąnaudos 390 424 411 493
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -54 -64 -88 -246
Tipinės veiklos pelno marža -5% -6% -7% -17%
EBITDA 66 -16 -29 -149
EBITDA marža 6% -1% -2% -11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -42 -65 -89 -246
Grynojo pelno marža -4% -6% -7% -17%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 669 684 890 843
Nematerialus turtas 8 5 18 9
Materialus turtas 661 638 872 834
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 41
Trumpalaikis turtas 932 1 042 978 821
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 9 15 15
Per vienerius metus gautinos sumos 196 232 208 258
Kitas trumpalaikis turtas 0 1
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 730 799 749 547
TURTO IŠ VISO 1 603 1 729 1 873 1 671
Nuosavas kapitalas 896 831 731 485
Dotacijos, subsidijos 104 100 96 91
Įsipareigojimai 603 799 1 046 1 094
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 144 148
Ilgalaikiai įsipareigojimai 114 110
Trumpalaikiai įsipareigojimai 603 799 932 985
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 603 1 729 1 873 1 671

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -4% -5% -14%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% -8% -11% -40%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -6% -8% -10% -41%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,08 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,54 1,30 1,05 0,83
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,53 1,29 1,03 0,82
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,67 0,66 0,64 0,85
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,60 1,67 1,35 1,67
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,19 1,38 1,65 2,91
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% -1% -2% -11%
Tipinės veiklos pelno marža -5% -6% -7% -17%
Grynojo pelno marža -4% -6% -7% -17%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ Telšių butų ūkis
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas180102018
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaTelšių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://tbukis.lt
ROE

-40,4%

Darbuotojų skaičius

54

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Mantas KarečkaDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30