• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ Telšių butų ūkis įregistruotas 1990 m. lapkričio 26 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas, renovacija; pastatų šildymo ir karšo vandens sistemų priežiūra; elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas, eksploatacija; statybos remonto darbai; kraštovaizdžio tvarkymas, atliekų surinkimas, miesto pirties ir viešojo tualeto priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 973 1 070 1 143 1 203
Pardavimo savikaina 685 734 783 880
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 288 336 360 323
Bendrojo pelno marža 30% 31% 32% 27%
Veiklos sąnaudos 344 390 424 411
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -57 -54 -64 -88
Tipinės veiklos pelno marža -6% -5% -6% -7%
EBITDA 26 66 -16 -29
EBITDA marža 3% 6% -1% -2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -71 -42 -65 -89
Grynojo pelno marža -7% -4% -6% -7%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 3 826 669 684 896
Nematerialus turtas 2 8 5 18
Materialus turtas 3 758 661 638 872
Finansinis turtas 66
Kitas ilgalaikis turtas 41 6
Trumpalaikis turtas 958 932 1 042 972
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 6 9 13
Per vienerius metus gautinos sumos 255 196 232 208
Kitas trumpalaikis turtas 5 0 1 2
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 691 730 799 749
TURTO IŠ VISO 4 786 1 603 1 729 1 873
Nuosavas kapitalas 4 129 896 831 731
Dotacijos, subsidijos 110 104 100 96
Įsipareigojimai 547 603 799 1 046
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 144
Ilgalaikiai įsipareigojimai 114
Trumpalaikiai įsipareigojimai 547 603 799 932
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 786 1 603 1 729 1 873

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% -1% -4% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% -2% -8% -11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -6% -8% -10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,75 1,54 1,30 1,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,74 1,53 1,29 1,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,20 0,67 0,66 0,64
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,25 1,60 1,67 1,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,24 1,19 1,38 1,65
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 6% -1% -2%
Tipinės veiklos pelno marža -6% -5% -6% -7%
Grynojo pelno marža -7% -4% -6% -7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ Telšių butų ūkis
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas180102018
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaTelšių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://tbukis.lt
ROE

-11,3%

Darbuotojų skaičius

66

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Adomas DomarkasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023