• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ Telšių butų ūkis įregistruotas 1990 m. lapkričio 26 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas, renovacija; pastatų šildymo ir karšo vandens sistemų priežiūra; elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas, eksploatacija; statybos remonto darbai; kraštovaizdžio tvarkymas, atliekų surinkimas, miesto pirties ir viešojo tualeto priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 998 973 1 070 1 143
Pardavimo savikaina 646 685 734 783
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 352 288 336 360
Bendrojo pelno marža 35% 30% 31% 32%
Veiklos sąnaudos 335 344 390 424
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 17 -57 -54 -64
Tipinės veiklos pelno marža 2% -6% -5% -6%
EBITDA 105 26 66 -16
EBITDA marža 11% 3% 6% -1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 68 -71 -42 -65
Grynojo pelno marža 7% -7% -4% -6%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 3 501 3 826 669 684
Nematerialus turtas 4 2 8 5
Materialus turtas 3 415 3 758 661 638
Finansinis turtas 83 66
Kitas ilgalaikis turtas 41
Trumpalaikis turtas 909 958 932 1 042
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 7 6 9
Per vienerius metus gautinos sumos 279 255 196 232
Kitas trumpalaikis turtas 5 0 1
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 625 691 730 799
TURTO IŠ VISO 4 414 4 786 1 603 1 729
Nuosavas kapitalas 3 791 4 129 896 831
Dotacijos, subsidijos 116 110 104 100
Įsipareigojimai 508 547 603 799
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 508 547 603 799
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 414 4 786 1 603 1 729

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% -2% -1% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -2% -2% -8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -3% -9% -14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,79 1,75 1,54 1,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,78 1,74 1,53 1,29
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,24 0,21 0,33 0,69
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,30 0,27 0,48 1,69
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,28 0,25 0,43 1,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 3% 6% -1%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -6% -5% -6%
Grynojo pelno marža 7% -7% -4% -6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ Telšių butų ūkis
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas180102018
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaTelšių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://tbukis.lt
ROE

-7,6%

Darbuotojų skaičius

61

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys