• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Telšių autobusų parkas įsteigtas 1992 m. kovo 2 d. Pagrindinė veikla – keleivių pervežimas vietinio (miesto ir priemiesčio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais bei už sakomaisiais reisais. Kita veikla – smulkių siuntų gabenimas autobusais, išankstinių tolimojo susisiekimo autobusų bilietų pardavimas, keleivių bagažo saugojimas, reklaminių plotų nuoma ant autobusų ir jų viduje ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 114 858 1 118 1 711
Pardavimo savikaina 831 667 848 1 439
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 283 191 269 273
Bendrojo pelno marža 25% 22% 24% 16%
Veiklos sąnaudos 253 232 249 241
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 30 -41 21 32
Tipinės veiklos pelno marža 3% -5% 2% 2%
EBITDA 423 58 122 164
EBITDA marža 38% 7% 11% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 52 -25 24 26
Grynojo pelno marža 5% -3% 2% 2%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 2 057 1 752 1 441 1 519
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 2 056 1 752 1 441 1 519
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 381 331 393 482
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 36 26 22 41
Per vienerius metus gautinos sumos 276 163 90 160
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 68 142 281 281
TURTO IŠ VISO 2 442 2 087 1 838 2 006
Nuosavas kapitalas 792 767 791 817
Dotacijos, subsidijos 1 268 1 006 744 481
Įsipareigojimai 380 314 302 707
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 249 207 163 493
Ilgalaikiai įsipareigojimai 207 163 118 400
Trumpalaikiai įsipareigojimai 173 151 185 308
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 442 2 087 1 838 2 006

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% -1% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% -3% 3% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% -4% 2% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,10 0,09 0,25
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,20 2,20 2,13 1,57
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,99 2,02 2,01 1,44
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,46 0,41 0,61 0,85
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,54 0,49 0,78 1,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,41 1,12 1,41 2,09
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 38% 7% 11% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 3% -5% 2% 2%
Grynojo pelno marža 5% -3% 2% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Telšių autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas180193231
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaTelšių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://telsiuap.lt
ROE

3,2%

Darbuotojų skaičius

57

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arūnas TamošauskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023