• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Telšių autobusų parkas įsteigtas 1992 m. kovo 2 d. Pagrindinė veikla – keleivių pervežimas vietinio (miesto ir priemiesčio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais bei už sakomaisiais reisais. Kita veikla – smulkių siuntų gabenimas autobusais, išankstinių tolimojo susisiekimo autobusų bilietų pardavimas, keleivių bagažo saugojimas, reklaminių plotų nuoma ant autobusų ir jų viduje ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 933 1 060 1 114 858
Pardavimo savikaina 746 776 831 636
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 187 283 283 223
Bendrojo pelno marža 20% 27% 25% 26%
Veiklos sąnaudos 256 274 253 263
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -69 9 30 -41
Tipinės veiklos pelno marža -7% 1% 3% -5%
EBITDA 0 111 423 320
EBITDA marža 0% 10% 38% 37%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -42 40 52 -25
Grynojo pelno marža -5% 4% 5% -3%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 151 2 350 2 057 1 752
Nematerialus turtas 0 1 0 0
Materialus turtas 2 151 2 349 2 056 1 752
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 273 301 381 331
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 43 39 36 26
Per vienerius metus gautinos sumos 149 212 276 163
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 81 49 68 142
TURTO IŠ VISO 2 427 2 653 2 442 2 087
Nuosavas kapitalas 495 715 792 767
Dotacijos, subsidijos 1 793 1 531 1 268 1 006
Įsipareigojimai 139 407 380 314
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 249 207
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 249 207 163
Trumpalaikiai įsipareigojimai 139 158 173 151
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 427 2 653 2 442 2 087

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 4% 6% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,31 0,27
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,90 2,20 2,20
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,66 1,99 2,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,42 0,44 0,38
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,47 0,51 0,45
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,75 1,48 1,10
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 10% 38% 37%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 3% -5%
Grynojo pelno marža 0% 4% 5% -3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Telšių autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas180193231
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaTelšių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.telsiuap.lt
ROE

-3,3%

Darbuotojų skaičius

50

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys