• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Telšių autobusų parkas įsteigtas 1992 m. kovo 2 d. Pagrindinė veikla – keleivių pervežimas vietinio (miesto ir priemiesčio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais bei už sakomaisiais reisais. Kita veikla – smulkių siuntų gabenimas autobusais, išankstinių tolimojo susisiekimo autobusų bilietų pardavimas, keleivių bagažo saugojimas, reklaminių plotų nuoma ant autobusų ir jų viduje ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 060 1 114 858 1 118
Pardavimo savikaina 776 831 667 848
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 283 283 191 269
Bendrojo pelno marža 27% 25% 22% 24%
Veiklos sąnaudos 274 253 232 249
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 9 30 -41 21
Tipinės veiklos pelno marža 1% 3% -5% 2%
EBITDA 111 423 58 122
EBITDA marža 10% 38% 7% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 40 52 -25 24
Grynojo pelno marža 4% 5% -3% 2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 2 350 2 057 1 752 1 441
Nematerialus turtas 1 0 0 0
Materialus turtas 2 349 2 056 1 752 1 441
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 301 381 331 392
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 39 36 26 22
Per vienerius metus gautinos sumos 212 276 163 90
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 49 68 142 281
TURTO IŠ VISO 2 653 2 442 2 087 1 838
Nuosavas kapitalas 715 792 767 791
Dotacijos, subsidijos 1 531 1 268 1 006 744
Įsipareigojimai 407 380 314 302
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 249 207 163
Ilgalaikiai įsipareigojimai 249 207 163 118
Trumpalaikiai įsipareigojimai 158 173 151 185
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 653 2 442 2 087 1 838

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 2% -1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 7% -3% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 6% -2% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,31 0,27 0,21
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,90 2,20 2,20 2,13
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,66 1,99 2,02 2,01
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,42 0,44 0,38 0,57
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,47 0,51 0,45 0,70
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,75 1,48 1,10 1,43
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 38% 7% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 3% -5% 2%
Grynojo pelno marža 4% 5% -3% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Telšių autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas180193231
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaTelšių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.telsiuap.lt
ROE

3,1%

Darbuotojų skaičius

47

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys