• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Tauragės vandenys“ įregistruota 1991 m. kovo 28 d. Pagrindinė veikla – vandens išgavimas, valymas ir tiekimas; buitinių, paviršinių nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas. Bendrovė aprūpina geriamu vandeniu Tauragės ir Skaudvilės miestus bei 31 rajono kaimo gyvenviečių.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 3 176 3 301 3 207 3 730
Pardavimo savikaina 2 220 2 637 2 868 2 686
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 956 664 339 1 044
Bendrojo pelno marža 30% 20% 11% 28%
Veiklos sąnaudos 515 459 708 639
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 215 2 -608 172
Tipinės veiklos pelno marža 7% 0% -19% 5%
EBITDA 664 589 -61 876
EBITDA marža 21% 18% -2% 23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 249 53 -511 141
Grynojo pelno marža 8% 2% -16% 4%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 34 972 33 585 38 269 37 122
Nematerialus turtas 10 9 28 26
Materialus turtas 34 904 33 523 38 112 37 016
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 59 53 129 80
Trumpalaikis turtas 1 318 1 350 1 077 923
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 99 110 113 131
Per vienerius metus gautinos sumos 495 388 451 478
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 725 852 512 315
TURTO IŠ VISO 36 295 34 944 39 353 38 057
Nuosavas kapitalas 5 872 6 585 6 074 8 117
Dotacijos, subsidijos 28 068 26 450 28 548 26 932
Įsipareigojimai 2 352 1 906 4 666 2 991
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 241 1 377 2 462 2 272
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 182 1 303 2 298 2 087
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 170 603 2 368 904
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 36 295 34 944 39 353 38 057

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% -1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 1% -8% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 0% -7% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,04 0,06 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,13 2,24 0,45 1,02
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,04 2,06 0,41 0,88
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,09 0,08 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,10 0,08 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,54 0,50 0,53 0,46
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 18% -2% 23%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 0% -19% 5%
Grynojo pelno marža 8% 2% -16% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Tauragės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas179249836
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaTauragės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://tauragesvandenys.lt
ROE

2,0%

Darbuotojų skaičius

93

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Tadas PauparisDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30