• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Tauragės vandenys“ įregistruota 1991 m. kovo 28 d. Pagrindinė veikla – vandens išgavimas, valymas ir tiekimas; buitinių, paviršinių nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas. Bendrovė aprūpina geriamu vandeniu Tauragės ir Skaudvilės miestus bei 31 rajono kaimo gyvenviečių.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 096 2 600 2 848 3 176
Pardavimo savikaina 1 765 1 947 2 163 2 220
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 331 653 686 956
Bendrojo pelno marža 16% 25% 24% 30%
Veiklos sąnaudos 531 621 678 742
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -200 32 8 215
Tipinės veiklos pelno marža -10% 1% 0% 7%
EBITDA 286 525 585 664
EBITDA marža 14% 20% 21% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -114 100 113 249
Grynojo pelno marža -5% 4% 4% 8%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 37 036 37 303 35 778 34 972
Nematerialus turtas 25 15 5 10
Materialus turtas 36 932 37 224 35 718 34 904
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 79 65 55 59
Trumpalaikis turtas 522 926 1 213 1 318
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 89 70 84 99
Per vienerius metus gautinos sumos 307 457 506 495
Kitas trumpalaikis turtas 6 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 120 399 623 725
TURTO IŠ VISO 37 560 38 231 36 995 36 295
Nuosavas kapitalas 4 678 4 834 4 988 5 872
Dotacijos, subsidijos 31 279 31 385 29 286 28 068
Įsipareigojimai 1 598 2 009 2 719 2 352
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 070 1 309 1 278 1 241
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 010 1 249 1 218 1 182
Trumpalaikiai įsipareigojimai 588 760 1 500 1 170
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 37 560 38 231 36 995 36 295

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 2% 2% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 1% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,27 0,26 0,21
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,22 0,81 1,13
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,13 0,75 1,04
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,07 0,08 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,07 0,08 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,55 0,58 0,58
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 20% 21% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 0% 7%
Grynojo pelno marža 0% 4% 4% 8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Tauragės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas179249836
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaTauragės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.tauragesvandenys.lt
ROE

4,6%

Darbuotojų skaičius

107

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys