• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Tauragės vandenys“ įregistruota 1991 m. kovo 28 d. Pagrindinė veikla – vandens išgavimas, valymas ir tiekimas; buitinių, paviršinių nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas. Bendrovė aprūpina geriamu vandeniu Tauragės ir Skaudvilės miestus bei 31 rajono kaimo gyvenviečių.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 848 3 176 3 301 3 207
Pardavimo savikaina 2 163 2 220 2 637 2 868
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 686 956 664 339
Bendrojo pelno marža 24% 30% 20% 11%
Veiklos sąnaudos 423 515 459 708
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 8 215 2 -608
Tipinės veiklos pelno marža 0% 7% 0% -19%
EBITDA 585 664 589 -66
EBITDA marža 21% 21% 18% -2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 113 249 53 -511
Grynojo pelno marža 4% 8% 2% -16%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 35 778 34 972 33 585 38 269
Nematerialus turtas 5 10 9 28
Materialus turtas 35 718 34 904 33 523 38 112
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 55 59 53 130
Trumpalaikis turtas 1 213 1 318 1 350 1 077
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 84 99 110 111
Per vienerius metus gautinos sumos 506 495 388 453
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 623 725 852 512
TURTO IŠ VISO 36 995 36 295 34 944 39 353
Nuosavas kapitalas 4 988 5 872 6 585 6 074
Dotacijos, subsidijos 29 286 28 068 26 450 28 548
Įsipareigojimai 2 719 2 352 1 906 4 666
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 278 1 241 1 377 2 461
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 218 1 182 1 303 2 298
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 500 1 170 603 2 368
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 36 995 36 295 34 944 39 353

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 5% 1% -8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 3% 0% -7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,03 0,04 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,81 1,13 2,24 0,45
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,75 1,04 2,06 0,41
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,09 0,09 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 0,09 0,10 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,57 0,54 0,50 0,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 21% 18% -2%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 7% 0% -19%
Grynojo pelno marža 4% 8% 2% -16%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Tauragės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas179249836
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaTauragės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://tauragesvandenys.lt
ROE

-8,1%

Darbuotojų skaičius

102

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Tadas PauparisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023