• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Tauragės vandenys“ įregistruota 1991 m. kovo 28 d. Pagrindinė veikla – vandens išgavimas, valymas ir tiekimas; buitinių, paviršinių nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas. Bendrovė aprūpina geriamu vandeniu Tauragės ir Skaudvilės miestus bei 31 rajono kaimo gyvenviečių.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 600 2 848 3 176 3 301
Pardavimo savikaina 1 947 2 163 2 220 2 637
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 653 686 956 664
Bendrojo pelno marža 25% 24% 30% 20%
Veiklos sąnaudos 621 678 742 662
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 32 8 215 2
Tipinės veiklos pelno marža 1% 0% 7% 0%
EBITDA 525 585 664 573
EBITDA marža 20% 21% 21% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 100 113 249 53
Grynojo pelno marža 4% 4% 8% 2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 37 303 35 778 34 972 33 585
Nematerialus turtas 15 5 10 9
Materialus turtas 37 224 35 718 34 904 33 523
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 65 55 59 53
Trumpalaikis turtas 926 1 213 1 318 1 350
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 70 84 99 110
Per vienerius metus gautinos sumos 457 506 495 388
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 399 623 725 852
TURTO IŠ VISO 38 231 36 995 36 295 34 944
Nuosavas kapitalas 4 834 4 988 5 872 6 585
Dotacijos, subsidijos 31 385 29 286 28 068 26 450
Įsipareigojimai 2 009 2 719 2 352 1 906
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 309 1 278 1 241 1 377
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 249 1 218 1 182 1 303
Trumpalaikiai įsipareigojimai 760 1 500 1 170 603
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 38 231 36 995 36 295 34 944

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 2% 5% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% 2% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,27 0,26 0,21 0,21
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,22 0,81 1,13 2,24
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,13 0,75 1,04 2,06
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,08 0,09 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,08 0,09 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,55 0,58 0,58 0,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 21% 21% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 0% 7% 0%
Grynojo pelno marža 4% 4% 8% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Tauragės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas179249836
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaTauragės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://tauragesvandenys.lt
ROE

0,9%

Darbuotojų skaičius

107

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys