• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Tauragės butų ūkis įregistruotas 1990 m. lapkričio 21 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimas ir techninė priežiūra, daugiabučių namų ir kitų patalpų šilumos ūkio techninė priežiūra, avarijų daugiabučių namų ir kitų patalpų inžineriniuose tinkluose likvidavimas, remonto paslaugos, teritorijų priežiūra. Pagal Lietuvos banko išduotą licenciją teikia mokėjimo paslaugą – mokėjimo perlaidą, pagal sutartis vykdo administratoriaus funkcijas daugiabučių namų savininkų bendrijų namuose.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 670 680 762 744
Pardavimo savikaina 390 357 360 336
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 281 323 402 408
Bendrojo pelno marža 42% 47% 53% 55%
Veiklos sąnaudos 316 325 359 381
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -35 -3 43 27
Tipinės veiklos pelno marža -5% -0% 6% 4%
EBITDA -7 29 164 49
EBITDA marža -1% 4% 22% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -25 8 125 27
Grynojo pelno marža -4% 1% 16% 4%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 91 81 63 50
Nematerialus turtas 8 3
Materialus turtas 83 78 63 50
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 026 1 019 1 141 1 225
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 6 9 11
Per vienerius metus gautinos sumos 318 240 193 171
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 700 773 940 1 043
TURTO IŠ VISO 1 117 1 100 1 205 1 277
Nuosavas kapitalas 352 360 486 482
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 765 740 719 795
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 765 740 719 795
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 117 1 100 1 205 1 277

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% 1% 11% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -7% 2% 30% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -20% 0% 58% 12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,34 1,38 1,59 1,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,33 1,37 1,58 1,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,60 0,61 0,66 0,60
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,40 7,92 10,64 13,24
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,83 1,91 1,80 1,54
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -1% 4% 22% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -5% -0% 6% 4%
Grynojo pelno marža -4% 1% 16% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Tauragės butų ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas179206436
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaTauragės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://taubu.lt/
ROE

5,5%

Darbuotojų skaičius

40

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys