• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Tauragės butų ūkis įregistruotas 1990 m. lapkričio 21 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimas ir techninė priežiūra, daugiabučių namų ir kitų patalpų šilumos ūkio techninė priežiūra, avarijų daugiabučių namų ir kitų patalpų inžineriniuose tinkluose likvidavimas, remonto paslaugos, teritorijų priežiūra. Pagal Lietuvos banko išduotą licenciją teikia mokėjimo paslaugą – mokėjimo perlaidą, pagal sutartis vykdo administratoriaus funkcijas daugiabučių namų savininkų bendrijų namuose.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 741 670 680 762
Pardavimo savikaina 410 390 357 360
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 332 281 323 402
Bendrojo pelno marža 45% 42% 47% 53%
Veiklos sąnaudos 364 316 325 359
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -32 -35 -3 43
Tipinės veiklos pelno marža -4% -5% -0% 6%
EBITDA 27 -7 29 164
EBITDA marža 4% -1% 4% 22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 17 -25 8 125
Grynojo pelno marža 2% -4% 1% 16%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 118 91 81 63
Nematerialus turtas 15 8 3 0
Materialus turtas 103 83 78 63
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 011 1 026 1 019 1 141
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 15 7 6 9
Per vienerius metus gautinos sumos 400 318 240 193
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 595 700 773 940
TURTO IŠ VISO 1 129 1 117 1 100 1 205
Nuosavas kapitalas 382 352 360 486
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 747 765 740 719
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 747 765 740 719
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 129 1 117 1 100 1 205

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -2% 1% 11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -7% 2% 30%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -20% 0% 58%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,34 1,38 1,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,33 1,37 1,58
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,60 0,61 0,66
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 6,40 7,92 10,64
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,83 1,91 1,80
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% -1% 4% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -5% -0% 6%
Grynojo pelno marža 0% -4% 1% 16%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Tauragės butų ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas179206436
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaTauragės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.taubu.lt/
ROE

29,6%

Darbuotojų skaičius

42

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys