• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Tauragės butų ūkis įregistruotas 1990 m. lapkričio 21 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimas ir techninė priežiūra, daugiabučių namų ir kitų patalpų šilumos ūkio techninė priežiūra, avarijų daugiabučių namų ir kitų patalpų inžineriniuose tinkluose likvidavimas, remonto paslaugos, teritorijų priežiūra. Pagal Lietuvos banko išduotą licenciją teikia mokėjimo paslaugą – mokėjimo perlaidą, pagal sutartis vykdo administratoriaus funkcijas daugiabučių namų savininkų bendrijų namuose.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 680 762 744 817
Pardavimo savikaina 357 360 336 403
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 323 402 408 414
Bendrojo pelno marža 47% 53% 55% 51%
Veiklos sąnaudos 325 359 381 391
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -3 43 27 23
Tipinės veiklos pelno marža -0% 6% 4% 3%
EBITDA 29 164 49 47
EBITDA marža 4% 22% 7% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 125 27 26
Grynojo pelno marža 1% 16% 4% 3%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 81 63 50 74
Nematerialus turtas 3
Materialus turtas 78 63 50 74
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 019 1 141 1 225 1 299
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 9 11 13
Per vienerius metus gautinos sumos 240 193 171 132
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 773 940 1 043 1 154
TURTO IŠ VISO 1 100 1 205 1 277 1 375
Nuosavas kapitalas 360 486 482 478
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 740 719 795 897
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 740 719 795 897
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 100 1 205 1 277 1 375

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 11% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 30% 5% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 9% 6% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,38 1,59 1,54 1,45
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,37 1,58 1,53 1,43
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,62 0,63 0,58 0,59
Ilgalaikio turto apyvartumas 8,44 12,15 14,98 11,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,89 1,57 1,54 1,71
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 22% 7% 6%
Tipinės veiklos pelno marža -0% 6% 4% 3%
Grynojo pelno marža 1% 16% 4% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Tauragės butų ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas179206436
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaTauragės rajono savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://taubu.lt/
ROE

5,5%

Darbuotojų skaičius

41

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Egidijus VaitiekusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023