• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Širvintų vandenys“ įregistruota 1995 m. birželio 13 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, paviršinių nuotekų tvarkymas, techninių sąlygų vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui rengimas ir išdavimas, tiekiamo ir išleidžiamo vandens kiekio apskaita ir kokybės kontrolė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 725 745 780 739
Pardavimo savikaina 586 653 761 826
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 140 92 20 -87
Bendrojo pelno marža 19% 12% 3% -12%
Veiklos sąnaudos 149 190 216 251
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -9 -98 -196 -338
Tipinės veiklos pelno marža -1% -13% -25% -46%
EBITDA 134 35 -17 -152
EBITDA marža 19% 5% -2% -21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 26 -83 -141 -313
Grynojo pelno marža 4% -11% -18% -42%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 8 185 7 882 7 555 7 355
Nematerialus turtas 1 0 0 0
Materialus turtas 8 184 7 882 7 554 7 355
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 679 519 369 180
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17 20 15 15
Per vienerius metus gautinos sumos 490 327 242 154
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 172 172 113 11
TURTO IŠ VISO 8 865 8 403 7 926 7 537
Nuosavas kapitalas 1 527 1 445 1 304 991
Dotacijos, subsidijos 6 749 6 370 5 963 5 783
Įsipareigojimai 588 587 658 761
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 411 514 564 556
Ilgalaikiai įsipareigojimai 380 482 516 498
Trumpalaikiai įsipareigojimai 208 105 141 263
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 865 8 403 7 926 7 537

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% -2% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -6% -10% -27%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -5% -11% -23%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,06 0,07 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,27 4,93 2,61 0,69
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,19 4,75 2,51 0,63
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,09 0,10 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,09 0,10 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,47 0,52 0,60 0,75
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 5% -2% -21%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -13% -25% -46%
Grynojo pelno marža 4% -11% -18% -42%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Širvintų vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas178230181
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaŠirvintų rajono savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://sirvintuvandenys.lt/
ROE

-27,2%

Darbuotojų skaičius

36

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Lina DambrauskienėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023