• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Širvintų vandenys“ įregistruota 1995 m. birželio 13 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, paviršinių nuotekų tvarkymas, techninių sąlygų vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui rengimas ir išdavimas, tiekiamo ir išleidžiamo vandens kiekio apskaita ir kokybės kontrolė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 684 711 725 745
Pardavimo savikaina 540 530 586 653
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 144 181 140 92
Bendrojo pelno marža 21% 25% 19% 12%
Veiklos sąnaudos 153 152 149 190
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -9 29 -9 -98
Tipinės veiklos pelno marža -1% 4% -1% -13%
EBITDA 132 201 134 35
EBITDA marža 19% 28% 19% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 16 82 26 -83
Grynojo pelno marža 2% 12% 4% -11%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 8 386 8 124 8 185 7 882
Nematerialus turtas 1 0 1 0
Materialus turtas 8 385 8 124 8 184 7 882
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 029 1 125 679 519
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 12 15 17 20
Per vienerius metus gautinos sumos 963 962 490 327
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 54 148 172 172
TURTO IŠ VISO 9 436 9 281 8 865 8 403
Nuosavas kapitalas 1 419 1 502 1 527 1 445
Dotacijos, subsidijos 7 648 7 200 6 749 6 370
Įsipareigojimai 369 580 588 587
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 304 272 411 513
Ilgalaikiai įsipareigojimai 273 240 380 482
Trumpalaikiai įsipareigojimai 96 339 208 105
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 436 9 281 8 865 8 403

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 6% 2% -6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 2% 1% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,18 0,27 0,36
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 3,32 3,27 4,93
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 3,27 3,19 4,75
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,08 0,08 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,09 0,09 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,49 0,48 0,50
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 28% 19% 5%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 4% -1% -13%
Grynojo pelno marža 0% 12% 4% -11%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Širvintų vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas178230181
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaŠirvintų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.sirvintuvandenys.lt/
ROE

-5,6%

Darbuotojų skaičius

37

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys