• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Širvintų vandenys“ įregistruota 1995 m. birželio 13 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, paviršinių nuotekų tvarkymas, techninių sąlygų vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui rengimas ir išdavimas, tiekiamo ir išleidžiamo vandens kiekio apskaita ir kokybės kontrolė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 711 725 745 780
Pardavimo savikaina 530 586 653 761
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 181 140 92 20
Bendrojo pelno marža 25% 19% 12% 3%
Veiklos sąnaudos 152 149 190 216
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 29 -9 -98 -196
Tipinės veiklos pelno marža 4% -1% -13% -25%
EBITDA 201 134 35 -17
EBITDA marža 28% 19% 5% -2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 82 26 -83 -141
Grynojo pelno marža 12% 4% -11% -18%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 8 124 8 185 7 882 7 555
Nematerialus turtas 0 1 0 0
Materialus turtas 8 124 8 184 7 882 7 554
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 125 679 519 369
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 15 17 20 15
Per vienerius metus gautinos sumos 962 490 327 242
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 148 172 172 113
TURTO IŠ VISO 9 281 8 865 8 403 7 926
Nuosavas kapitalas 1 502 1 527 1 445 1 304
Dotacijos, subsidijos 7 200 6 749 6 370 5 963
Įsipareigojimai 580 588 587 658
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 272 411 514 564
Ilgalaikiai įsipareigojimai 240 380 482 516
Trumpalaikiai įsipareigojimai 339 208 105 141
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 281 8 865 8 403 7 926

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% -1% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 2% -6% -10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 1% -2% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,18 0,27 0,36 0,43
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,32 3,27 4,93 2,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,27 3,19 4,75 2,51
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,08 0,09 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,09 0,09 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,49 0,48 0,50 0,57
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 28% 19% 5% -2%
Tipinės veiklos pelno marža 4% -1% -13% -25%
Grynojo pelno marža 12% 4% -11% -18%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Širvintų vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas178230181
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaŠirvintų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://sirvintuvandenys.lt/
ROE

-10,2%

Darbuotojų skaičius

36

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys