• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Širvintų knygynas“ įregistruota 1992 m. rugpjūčio 10 d. Pagrindinė veikla – knygų ir laikraščių mažmeninė prekyba, rankinių ir kitų laikrodžių bei juvelyrinių dirbinių specializuota mažmeninė prekyba, suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba, raštinės reikmenų mažmeninė prekyba, žaidimų ir žaislų specializuota mažmeninė prekyba, naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse, odinių gaminių ir kelionės reikmenų mažmeninė prekyba.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 91 88 72 65
Pardavimo savikaina 62 56 51 40
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 29 32 21 25
Bendrojo pelno marža 32% 36% 29% 38%
Veiklos sąnaudos 30 35 22 27
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 -3 -1 -2
Tipinės veiklos pelno marža -1% -3% -2% -3%
EBITDA 3 2 1 1
EBITDA marža 3% 2% 1% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 1 0 0
Grynojo pelno marža 2% 1% 0% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 3 2 2 2
Nematerialus turtas
Materialus turtas 3 2 2 2
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 36 37 34 36
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 24 21 19 25
Per vienerius metus gautinos sumos 4 5 2 1
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 11 13 10
TURTO IŠ VISO 38 39 36 38
Nuosavas kapitalas 7 8 8 9
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 31 31 28 30
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 31 31 28 30
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 38 39 36 38

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 3% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 30% 14% 2% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 55% 27% 5% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,14 1,19 1,22 1,21
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,37 0,53 0,55 0,38
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,16 2,25 1,91 1,74
Ilgalaikio turto apyvartumas 29,74 33,69 31,39 28,26
Nuosavo kapitalo apyvartumas 14,51 11,38 8,70 7,65
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 2% 1% 1%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -3% -2% -3%
Grynojo pelno marža 2% 1% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Širvintų knygynas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas178243638
  • SektoriusKita
  • VeiklaKnygynų paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaŠirvintų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://sirvintuknygynas.lt/
ROE

2,4%

Darbuotojų skaičius

3

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys