• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Širvintų knygynas“ įregistruota 1992 m. rugpjūčio 10 d. Pagrindinė veikla – knygų ir laikraščių mažmeninė prekyba, rankinių ir kitų laikrodžių bei juvelyrinių dirbinių specializuota mažmeninė prekyba, suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba, raštinės reikmenų mažmeninė prekyba, žaidimų ir žaislų specializuota mažmeninė prekyba, naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse, odinių gaminių ir kelionės reikmenų mažmeninė prekyba.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 88 72 65 68
Pardavimo savikaina 56 51 40 47
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 32 21 25 21
Bendrojo pelno marža 36% 29% 38% 31%
Veiklos sąnaudos 35 22 27 32
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -3 -1 -2 -11
Tipinės veiklos pelno marža -3% -2% -3% -15%
EBITDA 2 1 1 -5
EBITDA marža 2% 1% 1% -8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 0 0 -6
Grynojo pelno marža 1% 0% 0% -9%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 2 2 2 2
Nematerialus turtas
Materialus turtas 2 2 2 2
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 37 34 36 31
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 21 19 25 24
Per vienerius metus gautinos sumos 5 2 1 2
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 13 10 5
TURTO IŠ VISO 39 36 38 33
Nuosavas kapitalas 8 8 9 3
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 31 28 30 30
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 31 28 30 30
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 39 36 38 33

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 1% 1% -17%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 14% 2% 2% -105%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -32% -14% -22% -389%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,19 1,22 1,22 1,03
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,53 0,55 0,38 0,23
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,23 1,99 1,69 2,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 38,09 31,39 28,63 40,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 10,68 8,60 7,42 25,22
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% 1% 1% -8%
Tipinės veiklos pelno marža -3% -2% -3% -15%
Grynojo pelno marža 1% 0% 0% -9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Širvintų knygynas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas178243638
  • SektoriusKita
  • VeiklaKnygynų paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaŠirvintų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://sirvintuknygynas.lt/
ROE

-104,7%

Darbuotojų skaičius

3

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vaiva DaugėlienėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023