• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Širvintų knygynas“ įregistruota 1992 m. rugpjūčio 10 d. Pagrindinė veikla – knygų ir laikraščių mažmeninė prekyba, rankinių ir kitų laikrodžių bei juvelyrinių dirbinių specializuota mažmeninė prekyba, suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba, raštinės reikmenų mažmeninė prekyba, žaidimų ir žaislų specializuota mažmeninė prekyba, naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse, odinių gaminių ir kelionės reikmenų mažmeninė prekyba.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 89 91 88 72
Pardavimo savikaina 61 62 56 51
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 28 29 32 21
Bendrojo pelno marža 31% 32% 36% 29%
Veiklos sąnaudos 30 30 35 22
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -2 -1 -3 -1
Tipinės veiklos pelno marža -2% -1% -3% -2%
EBITDA 3 3 2 1
EBITDA marža 3% 3% 2% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 2 1 0
Grynojo pelno marža 2% 2% 1% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 3 2 2
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 3 3 2 2
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 42 36 37 34
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 26 24 21 19
Per vienerius metus gautinos sumos 4 4 5 2
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 7 11 13
TURTO IŠ VISO 46 38 39 36
Nuosavas kapitalas 5 7 8 8
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 40 31 31 28
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 40 31 31 28
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 46 38 39 36

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 55% 27% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,14 1,19 1,22
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,37 0,53 0,55
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 2,16 2,25 1,91
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 29,74 33,69 31,39
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 14,51 11,38 8,70
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 3% 2% 1%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -1% -3% -2%
Grynojo pelno marža 0% 2% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Širvintų knygynas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas178243638
  • SektoriusKita
  • VeiklaKnygynų paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaŠirvintų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://sirvintuknygynas.lt/
ROE

2,4%

Darbuotojų skaičius

4

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys