• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ įregistruota 1995 m. kovo 13 d. Pagrindinė veikla – miesto išorinio apšvietimo elektros tinklų eksploatacija, miesto apšvietimo tinklų statyba ir kapitalinis remontas, neono reklamos gamyba ir eksploatacija, eismo reguliavimo priemonių eksploatacija, remontas ir statyba, kitų organizacijų (pagal sutartis) išorės apšvietimas einamasis remontas, kapitalinis remontas bei kiti darbai, mažmeninė ir didmeninė prekyba, produkcijos, reikalingos apšvietimui, gamyba, transporto paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 429 1 628 1 899 1 831
Pardavimo savikaina 939 1 095 1 170 1 126
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 490 533 730 705
Bendrojo pelno marža 34% 33% 38% 39%
Veiklos sąnaudos 429 469 492 697
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 60 62 236 6
Tipinės veiklos pelno marža 4% 4% 12% 0%
EBITDA 566 621 660 653
EBITDA marža 40% 38% 35% 36%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 65 66 72 77
Grynojo pelno marža 5% 4% 4% 4%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 12 334 12 119 12 409 13 075
Nematerialus turtas 10 7 3 2
Materialus turtas 12 324 12 112 12 406 13 073
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 967 2 761 2 893 3 155
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 193 194 217 555
Per vienerius metus gautinos sumos 296 301 535 334
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 478 2 266 2 142 2 265
TURTO IŠ VISO 13 308 14 890 15 314 16 244
Nuosavas kapitalas 13 060 13 076 13 098 13 432
Dotacijos, subsidijos 359 557
Įsipareigojimai 155 1 685 1 793 2 194
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 1 500 1 500 1 500
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 500 1 481 1 469
Trumpalaikiai įsipareigojimai 155 185 312 725
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 13 308 14 890 15 314 16 244

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 2% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,10 0,10 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,24 14,90 9,28 4,35
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,99 13,85 8,58 3,59
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,11 0,12 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,13 0,15 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,11 0,12 0,15 0,14
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 40% 38% 35% 36%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 4% 12% 0%
Grynojo pelno marža 5% 4% 4% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 50,00 50,00 50,00 24,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,78 0,76 0,69 0,31

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas144129510
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, apšvietimo priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://sga.lt/
Grąža savivaldybei

24 tūkst. eurų

ROE

0,6%

Darbuotojų skaičius

54

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Tomas PetreikisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023