• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ įregistruota 1995 m. kovo 13 d. Pagrindinė veikla – miesto išorinio apšvietimo elektros tinklų eksploatacija, miesto apšvietimo tinklų statyba ir kapitalinis remontas, neono reklamos gamyba ir eksploatacija, eismo reguliavimo priemonių eksploatacija, remontas ir statyba, kitų organizacijų (pagal sutartis) išorės apšvietimas einamasis remontas, kapitalinis remontas bei kiti darbai, mažmeninė ir didmeninė prekyba, produkcijos, reikalingos apšvietimui, gamyba, transporto paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 918 1 429 1 628 1 899
Pardavimo savikaina 1 348 939 1 095 1 170
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 570 490 533 730
Bendrojo pelno marža 30% 34% 33% 38%
Veiklos sąnaudos 430 430 471 494
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 140 60 62 236
Tipinės veiklos pelno marža 7% 4% 4% 12%
EBITDA 193 566 621 660
EBITDA marža 10% 40% 38% 35%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 124 65 66 72
Grynojo pelno marža 6% 5% 4% 4%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 533 12 334 12 119 12 409
Nematerialus turtas 14 10 7 3
Materialus turtas 518 12 324 12 112 12 406
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 980 967 2 761 2 893
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 118 193 194 217
Per vienerius metus gautinos sumos 83 296 301 535
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 779 478 2 266 2 142
TURTO IŠ VISO 1 517 13 308 14 890 15 314
Nuosavas kapitalas 1 245 13 060 13 076 13 098
Dotacijos, subsidijos 359
Įsipareigojimai 212 155 1 685 1 793
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 500 1 500
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 500 1 481
Trumpalaikiai įsipareigojimai 212 155 185 312
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 517 13 308 14 890 15 314

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 9% 1% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 10% 1% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 22% 1% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,11 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,63 6,24 14,90 9,28
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,07 4,99 13,85 8,58
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,35 0,19 0,12 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,33 0,22 0,13 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,58 0,20 0,12 0,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 40% 38% 35%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 4% 4% 12%
Grynojo pelno marža 6% 5% 4% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 50,00 50,00 50,00 50,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,40 0,78 0,76 0,69

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas144129510
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, apšvietimo priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.sga.lt/
ROE

0,6%

Darbuotojų skaičius

46

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys