• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ įregistruota 1995 m. kovo 13 d. Pagrindinė veikla – miesto išorinio apšvietimo elektros tinklų eksploatacija, miesto apšvietimo tinklų statyba ir kapitalinis remontas, neono reklamos gamyba ir eksploatacija, eismo reguliavimo priemonių eksploatacija, remontas ir statyba, kitų organizacijų (pagal sutartis) išorės apšvietimas einamasis remontas, kapitalinis remontas bei kiti darbai, mažmeninė ir didmeninė prekyba, produkcijos, reikalingos apšvietimui, gamyba, transporto paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 709 1 918 1 429 1 628
Pardavimo savikaina 1 231 1 348 939 1 095
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 477 570 490 533
Bendrojo pelno marža 28% 30% 34% 33%
Veiklos sąnaudos 383 430 430 471
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 94 140 60 62
Tipinės veiklos pelno marža 6% 7% 4% 4%
EBITDA 124 193 566 621
EBITDA marža 7% 10% 40% 38%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 85 124 65 66
Grynojo pelno marža 5% 6% 5% 4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 353 533 12 334 12 119
Nematerialus turtas 2 14 10 7
Materialus turtas 351 518 12 324 12 112
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 959 980 967 2 761
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 112 118 193 194
Per vienerius metus gautinos sumos 156 83 296 301
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 691 779 478 2 266
TURTO IŠ VISO 1 318 1 517 13 308 14 890
Nuosavas kapitalas 1 182 1 245 13 060 13 076
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 85 212 155 1 685
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 1 500
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 1 500
Trumpalaikiai įsipareigojimai 85 212 155 185
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 318 1 517 13 308 14 890

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 9% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 10% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 22% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 4,63 6,24 14,90
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 4,07 4,99 13,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,35 0,19 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 4,33 0,22 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,58 0,20 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 10% 40% 38%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 7% 4% 4%
Grynojo pelno marža 0% 6% 5% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 50,00 50,00 50,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,40 0,78 0,76

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas144129510
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, apšvietimo priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.sga.lt/
ROE

0,5%

Darbuotojų skaičius

49

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys