• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ įregistruota 1995 m. kovo 13 d. Pagrindinė veikla – miesto išorinio apšvietimo elektros tinklų eksploatacija, miesto apšvietimo tinklų statyba ir kapitalinis remontas, neono reklamos gamyba ir eksploatacija, eismo reguliavimo priemonių eksploatacija, remontas ir statyba, kitų organizacijų (pagal sutartis) išorės apšvietimas einamasis remontas, kapitalinis remontas bei kiti darbai, mažmeninė ir didmeninė prekyba, produkcijos, reikalingos apšvietimui, gamyba, transporto paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 1 628 1 899 1 831 2 963
Pardavimo savikaina 1 095 1 170 1 126 1 562
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 533 730 705 1 401
Bendrojo pelno marža 33% 38% 39% 47%
Veiklos sąnaudos 469 492 697 1 111
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 62 236 6 283
Tipinės veiklos pelno marža 4% 12% 0% 10%
EBITDA 621 660 653 1 023
EBITDA marža 38% 35% 36% 35%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 66 72 77 92
Grynojo pelno marža 4% 4% 4% 3%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 12 119 12 409 13 075 16 575
Nematerialus turtas 7 3 2 54
Materialus turtas 12 112 12 406 13 073 16 521
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 761 2 893 3 155 1 646
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 194 217 555 390
Per vienerius metus gautinos sumos 301 535 334 519
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 266 2 142 2 265 736
TURTO IŠ VISO 14 890 15 314 16 244 18 281
Nuosavas kapitalas 13 076 13 098 13 432 14 046
Dotacijos, subsidijos 359 557 1 813
Įsipareigojimai 1 685 1 793 2 194 2 252
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 500 1 500 1 500 1 490
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 500 1 481 1 469 1 365
Trumpalaikiai įsipareigojimai 185 312 725 888
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 14 890 15 314 16 244 18 281

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 2% 0% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,10 0,09 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 14,90 9,28 4,35 1,85
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 13,85 8,58 3,59 1,41
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,12 0,11 0,16
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,15 0,14 0,18
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,15 0,14 0,21
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 38% 35% 36% 35%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 12% 0% 10%
Grynojo pelno marža 4% 4% 4% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 50,00 50,00 24,00 28,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,76 0,69 0,31 0,31

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas144129510
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, apšvietimo priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://sga.lt/
Grąža savivaldybei

28 tūkst. eurų

ROE

0,7%

Darbuotojų skaičius

82

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Tomas PetreikisDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30