• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šakių vandenys“ įsteigta 1991 m. rugpjūčio 1 d. reorganizavus Šakių valstybinę vandens tiekimo įmonę. Įmonė teikia geriamą vandenį gyventojams ir įmonėms bei kanalizuoja ir valo nuotekas. Nuo 2002 m. sausio 1 d. bendrovės priežiūrai ir eksploatacijai buvo perduoti dauguma Šakių rajono seniūnijų vandentiekiu.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 165 1 236 1 231 1 291
Pardavimo savikaina 933 999 984 1 018
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 232 237 247 273
Bendrojo pelno marža 20% 19% 20% 21%
Veiklos sąnaudos 317 336 396 399
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -85 -99 -150 -126
Tipinės veiklos pelno marža -7% -8% -12% -10%
EBITDA 260 236 186 242
EBITDA marža 22% 19% 15% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -75 -87 -110 -52
Grynojo pelno marža -6% -7% -9% -4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 29 774 28 782 27 681 26 684
Nematerialus turtas 1 1 0 21
Materialus turtas 29 773 28 782 27 681 26 663
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 303 330 229 575
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 20 23 27 19
Per vienerius metus gautinos sumos 111 102 133 173
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 172 206 69 383
TURTO IŠ VISO 30 078 29 114 27 911 27 260
Nuosavas kapitalas 3 739 4 085 3 975 3 923
Dotacijos, subsidijos 25 164 24 253 23 251 22 277
Įsipareigojimai 1 163 761 675 1 045
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 632 586 521 522
Ilgalaikiai įsipareigojimai 490 482 436 433
Trumpalaikiai įsipareigojimai 672 280 238 612
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 30 078 29 114 27 911 27 260

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -0% -0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -2% -3% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -1% -1% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,14 0,13 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,18 0,96 0,94
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,10 0,85 0,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,04 0,04 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,04 0,04 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,32 0,31 0,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 19% 15% 19%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -8% -12% -10%
Grynojo pelno marža 0% -7% -9% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šakių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174264880
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaŠakių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.sakvan.eu/
ROE

-1,3%

Darbuotojų skaičius

47

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys