• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šakių vandenys“ įsteigta 1991 m. rugpjūčio 1 d. reorganizavus Šakių valstybinę vandens tiekimo įmonę. Įmonė teikia geriamą vandenį gyventojams ir įmonėms bei kanalizuoja ir valo nuotekas. Nuo 2002 m. sausio 1 d. bendrovės priežiūrai ir eksploatacijai buvo perduoti dauguma Šakių rajono seniūnijų vandentiekiu.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 231 1 291 1 366 1 428
Pardavimo savikaina 984 1 018 1 211 1 463
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 247 273 155 -36
Bendrojo pelno marža 20% 21% 11% -3%
Veiklos sąnaudos 226 242 257 367
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -150 -126 -273 -491
Tipinės veiklos pelno marža -12% -10% -20% -34%
EBITDA 186 242 103 -127
EBITDA marža 15% 19% 8% -9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -110 -52 -174 -434
Grynojo pelno marža -9% -4% -13% -30%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 27 681 26 684 26 196 24 935
Nematerialus turtas 0 21 16 11
Materialus turtas 27 681 26 663 26 180 24 923
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 229 575 253 234
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 27 19 43 37
Per vienerius metus gautinos sumos 133 173 164 184
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 69 383 47 13
TURTO IŠ VISO 27 911 27 260 26 450 25 170
Nuosavas kapitalas 3 975 3 923 3 749 3 385
Dotacijos, subsidijos 23 251 22 277 21 523 20 486
Įsipareigojimai 675 1 045 1 164 1 287
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 521 522 684 854
Ilgalaikiai įsipareigojimai 436 433 573 708
Trumpalaikiai įsipareigojimai 238 612 591 579
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 27 911 27 260 26 450 25 170

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -0% -1% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -1% -5% -12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -3% -6% -12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,02 0,03 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,96 0,94 0,43 0,40
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,85 0,91 0,36 0,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,05 0,05 0,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,05 0,05 0,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,31 0,33 0,36 0,42
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 19% 8% -9%
Tipinės veiklos pelno marža -12% -10% -20% -34%
Grynojo pelno marža -9% -4% -13% -30%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šakių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174264880
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaŠakių rajono savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://sakvan.eu/
ROE

-12,2%

Darbuotojų skaičius

44

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Kęstutis VilkauskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023