• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šakių vandenys“ įsteigta 1991 m. rugpjūčio 1 d. reorganizavus Šakių valstybinę vandens tiekimo įmonę. Įmonė teikia geriamą vandenį gyventojams ir įmonėms bei kanalizuoja ir valo nuotekas. Nuo 2002 m. sausio 1 d. bendrovės priežiūrai ir eksploatacijai buvo perduoti dauguma Šakių rajono seniūnijų vandentiekiu.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 236 1 231 1 291 1 366
Pardavimo savikaina 999 984 1 018 1 211
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 237 247 273 155
Bendrojo pelno marža 19% 20% 21% 11%
Veiklos sąnaudos 336 396 399 427
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -99 -150 -126 -273
Tipinės veiklos pelno marža -8% -12% -10% -20%
EBITDA 236 186 242 103
EBITDA marža 19% 15% 19% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -87 -110 -52 -174
Grynojo pelno marža -7% -9% -4% -13%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 28 782 27 681 26 684 26 196
Nematerialus turtas 1 0 21 16
Materialus turtas 28 782 27 681 26 663 26 180
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 330 229 575 253
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 23 27 19 43
Per vienerius metus gautinos sumos 102 133 173 164
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 206 69 383 47
TURTO IŠ VISO 29 114 27 911 27 260 26 450
Nuosavas kapitalas 4 085 3 975 3 923 3 749
Dotacijos, subsidijos 24 253 23 251 22 277 21 523
Įsipareigojimai 761 675 1 045 1 164
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 586 521 522 684
Ilgalaikiai įsipareigojimai 482 436 433 573
Trumpalaikiai įsipareigojimai 280 238 612 591
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 29 114 27 911 27 260 26 450

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -0% -0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% -3% -1% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -1% -0% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14 0,13 0,13 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,18 0,96 0,94 0,43
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,10 0,85 0,91 0,36
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,04 0,05 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,04 0,05 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,32 0,31 0,33 0,36
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 15% 19% 8%
Tipinės veiklos pelno marža -8% -12% -10% -20%
Grynojo pelno marža -7% -9% -4% -13%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šakių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174264880
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaŠakių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://sakvan.eu/
ROE

-4,5%

Darbuotojų skaičius

47

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys