• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šakių laidotuvių namai“ įregistruota 1995 m. liepos 13 d. Pagrindinė veikla – laidojimo paslaugos ir su jomis susijusios kitos paslaugos, nekilnojamojo turto ir kitų daiktų nuoma, prekyba laidojimo reikmėmis ir kitomis kasdieninės paklausos prekėmis, transporto paslaugos, maitinimo paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 420 302 340 404
Pardavimo savikaina 291 222 224 259
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 129 80 116 144
Bendrojo pelno marža 31% 26% 34% 36%
Veiklos sąnaudos 114 78 108 129
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 15 2 9 16
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% 2% 4%
EBITDA 34 21 24 31
EBITDA marža 8% 7% 7% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 2 7 13
Grynojo pelno marža 3% 1% 2% 3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 184 165 149 134
Nematerialus turtas
Materialus turtas 184 165 149 134
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 33 46 71 109
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25 24 25 30
Per vienerius metus gautinos sumos 0 4 3 1
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 18 44 78
TURTO IŠ VISO 217 212 221 242
Nuosavas kapitalas 179 181 188 201
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 37 31 33 41
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 37 31 33 41
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 217 212 221 242

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 1% 3% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 1% 4% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 16% 2% 9% 15%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,87 1,48 2,20 2,65
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,20 0,70 1,44 1,92
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,98 1,41 1,58 1,74
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,54 1,73 2,17 2,86
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,42 1,68 1,85 2,07
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 7% 7% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% 2% 4%
Grynojo pelno marža 3% 1% 2% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šakių laidotuvių namai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174206197
  • SektoriusKita
  • VeiklaLaidojimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaŠakių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://sakiuln.lt/
ROE

6,8%

Darbuotojų skaičius

11

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys