• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šakių laidotuvių namai“ įregistruota 1995 m. liepos 13 d. Pagrindinė veikla – laidojimo paslaugos ir su jomis susijusios kitos paslaugos, nekilnojamojo turto ir kitų daiktų nuoma, prekyba laidojimo reikmėmis ir kitomis kasdieninės paklausos prekėmis, transporto paslaugos, maitinimo paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 389 420 302 340
Pardavimo savikaina 279 291 222 224
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 110 129 80 116
Bendrojo pelno marža 28% 31% 26% 34%
Veiklos sąnaudos 104 114 78 108
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 6 15 2 9
Tipinės veiklos pelno marža 2% 3% 1% 2%
EBITDA 24 34 21 24
EBITDA marža 6% 8% 7% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 12 2 7
Grynojo pelno marža 1% 3% 1% 2%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 146 184 165 149
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 146 184 165 149
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 48 33 46 71
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25 25 24 25
Per vienerius metus gautinos sumos 1 0 4 3
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 23 7 18 44
TURTO IŠ VISO 207 217 212 221
Nuosavas kapitalas 167 179 181 188
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 40 37 31 33
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 40 37 31 33
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 207 217 212 221

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 6% 1% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 7% 1% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 16% 2% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,87 1,48 2,20
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,20 0,70 1,44
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,98 1,41 1,58
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 2,54 1,73 2,17
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 2,42 1,68 1,85
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 8% 7% 7%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% 1% 2%
Grynojo pelno marža 0% 3% 1% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šakių laidotuvių namai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174206197
  • SektoriusKita
  • VeiklaLaidojimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaŠakių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://sakiuln.lt/
ROE

3,9%

Darbuotojų skaičius

13

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys