• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Rokiškio vandenys“ įregistruota 2002 m. gruodžio 31 d. Pagrindinė veikla – vandens gamyba ir tiekimas, nuotekų šalinimas ir valymas. 2015 m. rugpjūčio 20 d. Valstybinė kainų ir energetikos kainų komisija UAB „Rokiškio vandenys“ išdavė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją. Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 18 d. UAB „Rokiškio vandenys“ paskyrė viešuoju geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkytoju Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 638 1 535 1 565 1 715
Pardavimo savikaina 1 203 1 431 1 553 1 717
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 434 104 11 -1
Bendrojo pelno marža 27% 7% 1% -0%
Veiklos sąnaudos 429 404 396 415
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 5 -300 -384 -416
Tipinės veiklos pelno marža 0% -20% -25% -24%
EBITDA 233 -80 -130 -108
EBITDA marža 14% -5% -8% -6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 22 -288 -339 -387
Grynojo pelno marža 1% -19% -22% -23%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 12 644 14 206 15 127 15 337
Nematerialus turtas 27 21 11 5
Materialus turtas 12 616 14 185 15 116 15 332
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 573 978 516 522
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 276 102 149 130
Per vienerius metus gautinos sumos 195 201 209 230
Kitas trumpalaikis turtas 378 398 78
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 724 278 80 162
TURTO IŠ VISO 14 232 15 198 15 656 15 870
Nuosavas kapitalas 5 168 4 880 4 541 4 155
Dotacijos, subsidijos 8 326 8 753 9 200 9 632
Įsipareigojimai 734 1 560 1 909 2 073
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 659 1 340 1 354 1 712
Ilgalaikiai įsipareigojimai 490 983 1 354 1 578
Trumpalaikiai įsipareigojimai 244 574 549 489
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 14 233 15 199 15 656 15 870

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -2% -2% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -6% -7% -9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -4% -5% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,13 0,27 0,30 0,41
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,45 1,70 0,94 1,07
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,32 1,53 0,67 0,80
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,10 0,10 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,11 0,11 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,32 0,31 0,33 0,39
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% -5% -8% -6%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -20% -25% -24%
Grynojo pelno marža 1% -19% -22% -23%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Rokiškio vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas173741535
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaRokiškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.rokvandenys.lt/
ROE

-8,9%

Darbuotojų skaičius

64

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys