• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Rokiškio vandenys“ įregistruota 2002 m. gruodžio 31 d. Pagrindinė veikla – vandens gamyba ir tiekimas, nuotekų šalinimas ir valymas. 2015 m. rugpjūčio 20 d. Valstybinė kainų ir energetikos kainų komisija UAB „Rokiškio vandenys“ išdavė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją. Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 18 d. UAB „Rokiškio vandenys“ paskyrė viešuoju geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkytoju Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 466 1 638 1 535 1 565
Pardavimo savikaina 1 109 1 203 1 431 1 553
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 357 434 104 11
Bendrojo pelno marža 24% 27% 7% 1%
Veiklos sąnaudos 393 429 404 396
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -36 5 -300 -384
Tipinės veiklos pelno marža -2% 0% -20% -25%
EBITDA 179 233 -80 -140
EBITDA marža 12% 14% -5% -9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -26 22 -288 -339
Grynojo pelno marža -2% 1% -19% -22%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 12 658 12 644 14 206 15 127
Nematerialus turtas 37 27 21 11
Materialus turtas 12 622 12 616 14 185 15 116
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 026 1 573 978 516
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 71 276 102 149
Per vienerius metus gautinos sumos 192 195 201 209
Kitas trumpalaikis turtas 553 378 398 78
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 210 724 278 80
TURTO IŠ VISO 13 702 14 232 15 198 15 656
Nuosavas kapitalas 5 146 5 168 4 880 4 541
Dotacijos, subsidijos 8 047 8 326 8 753 9 200
Įsipareigojimai 500 734 1 560 1 909
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 440 659 1 340 1 794
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 490 983 1 354
Trumpalaikiai įsipareigojimai 500 244 574 549
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 13 702 14 233 15 199 15 656

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% -4% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,13 0,27 0,40
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 6,45 1,70 0,94
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 5,32 1,53 0,67
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,12 0,10 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,13 0,11 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,32 0,31 0,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 14% -5% -9%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% -20% -25%
Grynojo pelno marža 0% 1% -19% -22%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Rokiškio vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas173741535
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaRokiškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.rokvandenys.lt/
ROE

-7,2%

Darbuotojų skaičius

66

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys