• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Rokiškio komunalininkas“ įregistruota 1995 m. birželio 7 d. Pagrindinė veikla – atliekų surinkimas. Kita veikla – šilumos tiekimas, pirties paslaugos, transporto nuoma, krovinių gabenimas, statybos darbai ir kita veikla. Pastaraisiais metais Bendrovė daugiausiai pajamų gauna iš kitos veiklos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 605 1 529 1 625 1 882
Pardavimo savikaina 1 459 1 398 1 397 1 382
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 146 131 228 500
Bendrojo pelno marža 9% 9% 14% 27%
Veiklos sąnaudos 291 416 370 380
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -145 -285 -142 120
Tipinės veiklos pelno marža -9% -19% -9% 6%
EBITDA 38 -105 32 315
EBITDA marža 2% -7% 2% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -139 -280 -141 119
Grynojo pelno marža -9% -18% -9% 6%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 088 1 020 859 1 613
Nematerialus turtas 0 0 1 1
Materialus turtas 1 088 1 020 858 1 612
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 762 527 707 927
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 86 48 49 88
Per vienerius metus gautinos sumos 421 291 347 304
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 255 189 312 535
TURTO IŠ VISO 1 919 1 614 1 622 2 621
Nuosavas kapitalas 1 800 1 520 1 379 2 266
Dotacijos, subsidijos 11 144
Įsipareigojimai 118 94 233 211
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 37 13 50
Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 37
Trumpalaikiai įsipareigojimai 105 94 196 211
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 919 1 614 1 622 2 621

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -7% -16% -9% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -7% -17% -10% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -15% -37% -20% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,01 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,25 5,59 3,61 4,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,43 5,09 3,36 3,98
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,77 0,87 1,00 0,89
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,41 1,45 1,73 1,52
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,86 0,92 1,12 1,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% -7% 2% 17%
Tipinės veiklos pelno marža -9% -19% -9% 6%
Grynojo pelno marža -9% -18% -9% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Rokiškio komunalininkas“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas173000664
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaRokiškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis87,4%
http://www.rokom.lt/
ROE

6,5%

Darbuotojų skaičius

68

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys