• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Rokiškio komunalininkas“ įregistruota 1995 m. birželio 7 d. Pagrindinė veikla – atliekų surinkimas. Kita veikla – šilumos tiekimas, pirties paslaugos, transporto nuoma, krovinių gabenimas, statybos darbai ir kita veikla. Pastaraisiais metais Bendrovė daugiausiai pajamų gauna iš kitos veiklos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 220 1 605 1 529 1 625
Pardavimo savikaina 1 859 1 459 1 398 1 397
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 361 146 131 228
Bendrojo pelno marža 16% 9% 9% 14%
Veiklos sąnaudos 358 291 416 370
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 -145 -285 -142
Tipinės veiklos pelno marža 0% -9% -19% -9%
EBITDA 175 38 -105 32
EBITDA marža 8% 2% -7% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 -139 -280 -141
Grynojo pelno marža 0% -9% -18% -9%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 184 1 088 1 020 859
Nematerialus turtas 1 0 0 1
Materialus turtas 1 183 1 088 1 020 858
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 982 762 527 707
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 123 86 48 49
Per vienerius metus gautinos sumos 0 421 291 347
Kitas trumpalaikis turtas 526 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 334 255 189 312
TURTO IŠ VISO 2 233 1 919 1 614 1 622
Nuosavas kapitalas 1 939 1 800 1 520 1 379
Dotacijos, subsidijos -13 0 0 11
Įsipareigojimai 306 118 94 233
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 83 37 13 50
Ilgalaikiai įsipareigojimai 37 13 0 37
Trumpalaikiai įsipareigojimai 269 105 94 196
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 233 1 919 1 614 1 622

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -15% -37% -20%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,02 0,01 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 7,25 5,59 3,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 6,43 5,09 3,36
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,77 0,87 1,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,41 1,45 1,73
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,86 0,92 1,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 2% -7% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -9% -19% -9%
Grynojo pelno marža 0% -9% -18% -9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Rokiškio komunalininkas“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas173000664
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaRokiškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis87,4%
http://www.rokom.lt/
ROE

-9,7%

Darbuotojų skaičius

72

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys