• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ įregistruota 2000 m. rugpjūčio 1 d. Pagrindinė veikla – centralizuotas šilumos ir karšto vandens tiekimas, kokybiškų vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms, organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 865 798 990 1 235
Pardavimo savikaina 634 644 673 998
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 232 154 317 237
Bendrojo pelno marža 27% 19% 32% 19%
Veiklos sąnaudos 148 184 179 192
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -56 -174 -8 -99
Tipinės veiklos pelno marža -6% -22% -1% -8%
EBITDA 132 39 190 177
EBITDA marža 15% 5% 19% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -46 -149 10 5
Grynojo pelno marža -5% -19% 1% 0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 9 647 9 335 8 980 8 603
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 9 647 9 335 8 980 8 603
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 280 253 332 463
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 120 103 119 127
Per vienerius metus gautinos sumos 133 125 187 271
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 28 26 25 65
TURTO IŠ VISO 9 929 9 590 9 313 9 068
Nuosavas kapitalas 1 338 1 525 1 606 1 620
Dotacijos, subsidijos 7 591 7 029 6 748 6 474
Įsipareigojimai 999 1 036 960 974
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 747 809 791 763
Ilgalaikiai įsipareigojimai 669 731 713 685
Trumpalaikiai įsipareigojimai 330 305 247 288
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 929 9 590 9 314 9 068

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -2% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -10% 1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -8% -0% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,08 0,08 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,85 0,83 1,35 1,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,49 0,49 0,86 1,16
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,08 0,11 0,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,09 0,11 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,65 0,52 0,62 0,76
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 5% 19% 14%
Tipinės veiklos pelno marža -6% -22% -1% -8%
Grynojo pelno marža -5% -19% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Rietavo komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas171668992
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaRietavo savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://rietkom.lt/
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

33

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Alvydas RojusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023