• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ įregistruota 2000 m. rugpjūčio 1 d. Pagrindinė veikla – centralizuotas šilumos ir karšto vandens tiekimas, kokybiškų vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms, organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 744 831 865 798
Pardavimo savikaina 576 643 634 644
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 168 188 232 154
Bendrojo pelno marža 23% 23% 27% 19%
Veiklos sąnaudos 256 272 287 328
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -88 -84 -56 -174
Tipinės veiklos pelno marža -12% -10% -6% -22%
EBITDA 81 114 132 39
EBITDA marža 11% 14% 15% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -122 -47 -46 -149
Grynojo pelno marža -16% -6% -5% -19%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 8 550 9 343 9 647 9 335
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 8 550 9 343 9 647 9 335
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 374 353 280 253
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 155 157 120 103
Per vienerius metus gautinos sumos 140 167 133 124
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 79 29 28 26
TURTO IŠ VISO 8 925 9 698 9 929 9 590
Nuosavas kapitalas 829 1 360 1 338 1 525
Dotacijos, subsidijos 6 926 7 201 7 591 7 029
Įsipareigojimai 1 170 1 136 999 1 036
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 915 829 747 809
Ilgalaikiai įsipareigojimai 837 751 669 731
Trumpalaikiai įsipareigojimai 333 385 330 305
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 925 9 698 9 929 9 590

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -0% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -4% -3% -10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -0% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,61 0,56 0,53
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,92 0,85 0,83
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,51 0,49 0,49
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,09 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,09 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,76 0,64 0,56
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 15% 5%
Tipinės veiklos pelno marža -10% -6% -22%
Grynojo pelno marža -6% -5% -19%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Rietavo komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas171668992
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaRietavo savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.rietkom.lt/
ROE

-10,4%

Darbuotojų skaičius

34

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Alvydas RojusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2021/06/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

  • Vytautas DičiūnasRietavo savivaldybės administracijos direktorius

Informacija aktuali: 2021/06/01