• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ įregistruota 2000 m. rugpjūčio 1 d. Pagrindinė veikla – centralizuotas šilumos ir karšto vandens tiekimas, kokybiškų vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms, organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 831 865 798 990
Pardavimo savikaina 643 634 644 673
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 188 232 154 317
Bendrojo pelno marža 23% 27% 19% 32%
Veiklos sąnaudos 272 287 328 325
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -84 -56 -174 -8
Tipinės veiklos pelno marža -10% -6% -22% -1%
EBITDA 114 132 39 190
EBITDA marža 14% 15% 5% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -47 -46 -149 11
Grynojo pelno marža -6% -5% -19% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 9 343 9 647 9 335 8 980
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 9 343 9 647 9 335 8 980
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 353 280 253 332
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 157 120 103 119
Per vienerius metus gautinos sumos 167 133 125 187
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 29 28 26 25
TURTO IŠ VISO 9 698 9 929 9 590 9 313
Nuosavas kapitalas 1 360 1 338 1 525 1 606
Dotacijos, subsidijos 7 201 7 591 7 029 6 748
Įsipareigojimai 1 136 999 1 036 960
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 829 747 809 791
Ilgalaikiai įsipareigojimai 751 669 731 713
Trumpalaikiai įsipareigojimai 385 330 305 247
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 698 9 929 9 590 9 313

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -0% -2% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -4% -3% -10% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -0% -2% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,61 0,56 0,53 0,49
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,92 0,85 0,83 1,35
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,51 0,49 0,49 0,86
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,09 0,08 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,09 0,08 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,76 0,64 0,56 0,63
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 15% 5% 19%
Tipinės veiklos pelno marža -10% -6% -22% -1%
Grynojo pelno marža -6% -5% -19% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Rietavo komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas171668992
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaRietavo savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://rietkom.lt/
ROE

0,7%

Darbuotojų skaičius

34

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys