• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ įregistruota 2000 m. rugpjūčio 1 d. Pagrindinė veikla – centralizuotas šilumos ir karšto vandens tiekimas, kokybiškų vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms, organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 798 990 1 235 1 444
Pardavimo savikaina 644 673 998 1 064
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 154 317 237 380
Bendrojo pelno marža 19% 32% 19% 26%
Veiklos sąnaudos 184 179 192 232
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -174 -8 -99 -23
Tipinės veiklos pelno marža -22% -1% -8% -2%
EBITDA 39 190 177 260
EBITDA marža 5% 19% 14% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -149 10 5 25
Grynojo pelno marža -19% 1% 0% 2%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 9 335 8 980 8 603 8 257
Nematerialus turtas 0 2
Materialus turtas 9 335 8 980 8 603 8 254
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 253 332 463 421
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 103 119 128 122
Per vienerius metus gautinos sumos 125 187 271 216
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 26 25 65 84
TURTO IŠ VISO 9 590 9 313 9 068 8 681
Nuosavas kapitalas 1 525 1 606 1 620 1 718
Dotacijos, subsidijos 7 029 6 748 6 474 6 191
Įsipareigojimai 1 036 960 974 772
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 809 791 763 608
Ilgalaikiai įsipareigojimai 731 713 685 524
Trumpalaikiai įsipareigojimai 305 247 288 248
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 590 9 314 9 068 8 681

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -10% 1% 0% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -8% -0% -4% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,08 0,08 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,83 1,35 1,61 1,70
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,49 0,86 1,16 1,21
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,11 0,14 0,17
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,11 0,14 0,17
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,52 0,62 0,76 0,84
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 19% 14% 18%
Tipinės veiklos pelno marža -22% -1% -8% -2%
Grynojo pelno marža -19% 1% 0% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Rietavo komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas171668992
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaRietavo savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://rietkom.lt/
ROE

1,5%

Darbuotojų skaičius

33

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Alvydas RojusDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30