• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Raseinių vandenys“ įregistruota 1995 m. birželio 22 d. Pagrindinė veikla – tiekti geriamąjį vandenį ir surinkti nuotekas, jas išvalyti iki DLT (didžioji leistina tarša), prieš išleidžiant į atvirus vandens telkinius. Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį ir išvalo nuotekas Raseinių miesto gyventojams, komunalinėms, pramoninėms ir kitoms įmonėms bei organizacijoms. Bendrovė yra ne tik technologinė, bet ir aplinkosaugos įmonė, valanti miesto ir gyvenviečių nuotekas ir taip sauganti ne tik patį miestą ir gyvenvietes, bet ir upes bei atvirus vandens telkinius nuo užterštumo.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 537 1 610 1 638 1 608
Pardavimo savikaina 1 101 1 174 1 206 1 139
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 436 436 431 469
Bendrojo pelno marža 28% 27% 26% 29%
Veiklos sąnaudos 517 534 745 573
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -81 -98 -314 -104
Tipinės veiklos pelno marža -5% -6% -19% -6%
EBITDA 423 460 634 367
EBITDA marža 28% 29% 39% 23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 8 187 13
Grynojo pelno marža 0% 1% 11% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 22 127 22 154 24 491 24 709
Nematerialus turtas 1 1 2 5
Materialus turtas 22 126 22 153 24 489 24 704
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 003 1 512 688 915
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 123 207 187 144
Per vienerius metus gautinos sumos 258 256 225 207
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 622 1 049 276 564
TURTO IŠ VISO 23 132 23 668 25 181 25 625
Nuosavas kapitalas 7 147 7 796 8 385 8 982
Dotacijos, subsidijos 13 541 13 766 15 529 15 596
Įsipareigojimai 2 445 2 107 1 268 1 047
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 407 717 533 437
Ilgalaikiai įsipareigojimai 317 508 437 291
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 717 1 187 831 756
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 23 132 23 668 25 181 25 625

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 2% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 2% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,09 0,06 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,27 0,83 1,21
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,10 0,60 1,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,07 0,07 0,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,07 0,07 0,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,22 0,20 0,19
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 29% 39% 23%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -6% -19% -6%
Grynojo pelno marža 0% 1% 11% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Raseinių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas172380181
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaRaseinių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.raseiniuvandenys.lt/
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

57

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys