• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Raseinių vandenys“ įregistruota 1995 m. birželio 22 d. Pagrindinė veikla – tiekti geriamąjį vandenį ir surinkti nuotekas, jas išvalyti iki DLT (didžioji leistina tarša), prieš išleidžiant į atvirus vandens telkinius. Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį ir išvalo nuotekas Raseinių miesto gyventojams, komunalinėms, pramoninėms ir kitoms įmonėms bei organizacijoms. Bendrovė yra ne tik technologinė, bet ir aplinkosaugos įmonė, valanti miesto ir gyvenviečių nuotekas ir taip sauganti ne tik patį miestą ir gyvenvietes, bet ir upes bei atvirus vandens telkinius nuo užterštumo.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 638 1 608 1 712 1 690
Pardavimo savikaina 1 206 1 139 1 465 1 831
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 431 469 247 -141
Bendrojo pelno marža 26% 29% 14% -8%
Veiklos sąnaudos 594 446 505 1 011
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -314 -104 -374 -1 243
Tipinės veiklos pelno marža -19% -6% -22% -74%
EBITDA 634 367 283 -682
EBITDA marža 39% 23% 17% -40%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 187 13 -174 -1 123
Grynojo pelno marža 11% 1% -10% -66%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 24 491 24 709 25 757 25 270
Nematerialus turtas 2 5 3 2
Materialus turtas 24 489 24 704 25 754 25 269
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 688 915 625 699
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 187 144 98 82
Per vienerius metus gautinos sumos 225 207 209 220
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 276 564 318 397
TURTO IŠ VISO 25 181 25 625 26 383 25 971
Nuosavas kapitalas 8 385 8 982 9 261 8 674
Dotacijos, subsidijos 15 529 15 596 16 027 15 570
Įsipareigojimai 1 268 1 047 1 057 1 727
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 533 437 329 668
Ilgalaikiai įsipareigojimai 437 291 215 449
Trumpalaikiai įsipareigojimai 831 756 842 1 278
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 25 181 25 625 26 384 25 971

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% -1% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 0% -2% -13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -1% -4% -14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,02 0,01 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,83 1,21 0,74 0,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,60 1,02 0,63 0,48
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,06 0,06 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,07 0,07 0,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,20 0,18 0,18 0,19
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 39% 23% 17% -40%
Tipinės veiklos pelno marža -19% -6% -22% -74%
Grynojo pelno marža 11% 1% -10% -66%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Raseinių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas172380181
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaRaseinių rajono savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://raseiniuvandenys.lt/
ROE

-12,5%

Darbuotojų skaičius

59

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vaclovas SimonavičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023