• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Raseinių vandenys“ įregistruota 1995 m. birželio 22 d. Pagrindinė veikla – tiekti geriamąjį vandenį ir surinkti nuotekas, jas išvalyti iki DLT (didžioji leistina tarša), prieš išleidžiant į atvirus vandens telkinius. Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį ir išvalo nuotekas Raseinių miesto gyventojams, komunalinėms, pramoninėms ir kitoms įmonėms bei organizacijoms. Bendrovė yra ne tik technologinė, bet ir aplinkosaugos įmonė, valanti miesto ir gyvenviečių nuotekas ir taip sauganti ne tik patį miestą ir gyvenvietes, bet ir upes bei atvirus vandens telkinius nuo užterštumo.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 610 1 638 1 608 1 712
Pardavimo savikaina 1 174 1 206 1 139 1 465
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 436 431 469 247
Bendrojo pelno marža 27% 26% 29% 14%
Veiklos sąnaudos 534 745 573 621
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -98 -314 -104 -374
Tipinės veiklos pelno marža -6% -19% -6% -22%
EBITDA 460 634 367 283
EBITDA marža 29% 39% 23% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 187 13 -174
Grynojo pelno marža 1% 11% 1% -10%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 22 154 24 491 24 709 25 757
Nematerialus turtas 1 2 5 3
Materialus turtas 22 153 24 489 24 704 25 754
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 512 688 915 625
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 207 187 144 98
Per vienerius metus gautinos sumos 256 225 207 209
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 049 276 564 318
TURTO IŠ VISO 23 668 25 181 25 625 26 383
Nuosavas kapitalas 7 796 8 385 8 982 9 261
Dotacijos, subsidijos 13 766 15 529 15 596 16 027
Įsipareigojimai 2 107 1 268 1 047 1 096
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 717 533 437 329
Ilgalaikiai įsipareigojimai 508 437 291 215
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 187 831 756 842
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 23 668 25 181 25 625 26 383

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 2% 0% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 2% 0% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,09 0,06 0,05 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,27 0,83 1,21 0,74
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,10 0,60 1,02 0,63
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,07 0,06 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,07 0,07 0,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,22 0,20 0,19 0,19
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% 39% 23% 17%
Tipinės veiklos pelno marža -6% -19% -6% -22%
Grynojo pelno marža 1% 11% 1% -10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Raseinių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas172380181
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaRaseinių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.raseiniuvandenys.lt/
ROE

-1,9%

Darbuotojų skaičius

59

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys