• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Raseinių autobusų parkas“ įregistruota 1992 m. sausio 28 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje, kitas keleivių vežimo sausumos transportas, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, perkraustymo paslaugos, sausumos transportui būdingų paslaugų veikla, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kitų, niekur kitur nepriskirtų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 756 781 371 428
Pardavimo savikaina 704 662 253 292
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 53 119 119 136
Bendrojo pelno marža 7% 15% 32% 32%
Veiklos sąnaudos 205 146 82 72
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -152 -27 37 64
Tipinės veiklos pelno marža -20% -3% 10% 15%
EBITDA 74 205 316 298
EBITDA marža 10% 26% 85% 70%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -176 -33 82 69
Grynojo pelno marža -23% -4% 22% 16%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 595 1 371 1 192 1 116
Nematerialus turtas 1 0
Materialus turtas 1 595 1 371 1 192 1 116
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 294 286 417 448
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 14 31 13 22
Per vienerius metus gautinos sumos 26 158 129 70
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 254 97 276 355
TURTO IŠ VISO 1 893 1 660 1 613 1 569
Nuosavas kapitalas 502 470 552 671
Dotacijos, subsidijos 763 700 626 576
Įsipareigojimai 628 490 435 322
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 516 327 269 154
Ilgalaikiai įsipareigojimai 327 212 154 39
Trumpalaikiai įsipareigojimai 301 278 281 284
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 893 1 660 1 613 1 569

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -8% -2% 5% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -32% -7% 16% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -20% -3% 14% 12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,03 0,70 0,49 0,23
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,98 1,03 1,49 1,58
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,93 0,92 1,44 1,50
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,35 0,44 0,23 0,27
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,45 0,53 0,29 0,37
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,37 1,61 0,73 0,70
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 26% 85% 70%
Tipinės veiklos pelno marža -20% -3% 10% 15%
Grynojo pelno marža -23% -4% 22% 16%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Raseinių autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas172247665
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaRaseinių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://raseiniuautobusuparkas.lt/
ROE

11,3%

Darbuotojų skaičius

42

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys