• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Raseinių autobusų parkas“ įregistruota 1992 m. sausio 28 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje, kitas keleivių vežimo sausumos transportas, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, perkraustymo paslaugos, sausumos transportui būdingų paslaugų veikla, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kitų, niekur kitur nepriskirtų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 781 371 428 825
Pardavimo savikaina 662 253 292 661
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 119 119 136 164
Bendrojo pelno marža 15% 32% 32% 20%
Veiklos sąnaudos 146 82
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -27 37 64 65
Tipinės veiklos pelno marža -3% 10% 15% 8%
EBITDA 205 316 215 318
EBITDA marža 26% 85% 50% 39%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -33 82 54 58
Grynojo pelno marža -4% 22% 13% 7%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 371 1 192 1 116 963
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 1 371 1 192 1 116 963
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 286 417 448 535
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 31 13 22 47
Per vienerius metus gautinos sumos 158 129 70 205
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 97 276 355 282
TURTO IŠ VISO 1 660 1 613 1 569 1 506
Nuosavas kapitalas 470 552 671 765
Dotacijos, subsidijos 700 626 576 514
Įsipareigojimai 490 435 322 227
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 327 269 154 39
Ilgalaikiai įsipareigojimai 212 154 39 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 278 281 284 227
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 660 1 613 1 569 1 506

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% 5% 3% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -7% 16% 9% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% 5% 9% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,20 0,17 0,10 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,03 1,49 1,58 2,36
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,92 1,44 1,50 2,15
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,47 0,23 0,27 0,55
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,57 0,31 0,38 0,86
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,66 0,67 0,64 1,08
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 85% 50% 39%
Tipinės veiklos pelno marža -3% 10% 15% 8%
Grynojo pelno marža -4% 22% 13% 7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Raseinių autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas172247665
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaRaseinių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://raseiniuautobusuparkas.lt/
ROE

8,1%

Darbuotojų skaičius

44

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Kęstutis DerliūnasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023