• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Raseinių autobusų parkas“ įregistruota 1992 m. sausio 28 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje, kitas keleivių vežimo sausumos transportas, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, perkraustymo paslaugos, sausumos transportui būdingų paslaugų veikla, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kitų, niekur kitur nepriskirtų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 716 756 781 371
Pardavimo savikaina 601 704 662 253
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 115 53 119 119
Bendrojo pelno marža 16% 7% 15% 32%
Veiklos sąnaudos 157 205 146 82
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -42 -152 -27 37
Tipinės veiklos pelno marža -6% -20% -3% 10%
EBITDA 202 74 205 316
EBITDA marža 28% 10% 26% 85%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -47 -176 -33 82
Grynojo pelno marža -6% -23% -4% 22%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 795 1 595 1 371 1 192
Nematerialus turtas 2 1 0
Materialus turtas 1 793 1 595 1 371 1 192
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 578 294 286 417
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 24 14 31 13
Per vienerius metus gautinos sumos 48 26 158 129
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 507 254 97 276
TURTO IŠ VISO 2 378 1 893 1 660 1 613
Nuosavas kapitalas 604 502 470 552
Dotacijos, subsidijos 817 763 700 626
Įsipareigojimai 957 628 490 435
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 864 516 327 269
Ilgalaikiai įsipareigojimai 514 327 212 154
Trumpalaikiai įsipareigojimai 443 301 278 281
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 378 1 893 1 660 1 613

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -8% -2% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -32% -7% 16%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -20% -3% 14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,03 0,70 0,49
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,98 1,03 1,49
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,93 0,92 1,44
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,35 0,44 0,23
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,45 0,53 0,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,37 1,61 0,73
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 26% 85%
Tipinės veiklos pelno marža -20% -3% 10%
Grynojo pelno marža -23% -4% 22%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Raseinių autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas172247665
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaRaseinių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://raseiniuautobusuparkas.lt/
ROE

16,0%

Darbuotojų skaičius

46

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Kęstutis DerliūnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2021/06/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

  • Lina DargevičiusPrezidento Jono Žemaičio gimnazijos direktorius

Informacija aktuali: 2021/06/01