• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Radviliškio šiluma“ įregistruota 1998 m. gruodžio 23 d. Pagrindinė veikla – šilumos gamyba ir tiekimas, karšto vandens tiekimas, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 889 2 801 2 490 3 246
Pardavimo savikaina 2 634 2 538 2 256 3 017
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 254 264 233 230
Bendrojo pelno marža 9% 9% 9% 7%
Veiklos sąnaudos 220 228 212 312
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 34 35 21 -82
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 1% -3%
EBITDA 599 632 353 417
EBITDA marža 21% 23% 14% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 12 6 19
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 6 302 7 546 7 225 7 718
Nematerialus turtas 2 2 1 1
Materialus turtas 6 289 7 540 7 220 7 713
Finansinis turtas 10 4 4 4
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 043 1 026 952 1 200
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 273 259 246 159
Per vienerius metus gautinos sumos 713 667 631 832
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 57 100 75 209
TURTO IŠ VISO 7 366 8 603 8 217 8 924
Nuosavas kapitalas 2 959 3 001 3 007 3 026
Dotacijos, subsidijos 2 235 2 872 2 689 2 941
Įsipareigojimai 2 172 2 730 2 521 2 957
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 608 2 357 2 257 2 565
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 518 2 221 2 124 2 408
Trumpalaikiai įsipareigojimai 598 454 343 494
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 366 8 603 8 217 8 924

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 2% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,54 0,79 0,75 0,85
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,74 2,26 2,77 2,43
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,29 1,69 2,06 2,11
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,39 0,35 0,30 0,38
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,46 0,40 0,34 0,43
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,98 0,94 0,83 1,08
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 23% 14% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 1% -3%
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Radviliškio šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas171444859
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaRadviliškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,1%
https://radsiluma.lt/
ROE

0,6%

Darbuotojų skaičius

44

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys