• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Radviliškio šiluma“ įregistruota 1998 m. gruodžio 23 d. Pagrindinė veikla – šilumos gamyba ir tiekimas, karšto vandens tiekimas, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 801 2 490 3 246 4 021
Pardavimo savikaina 2 538 2 256 3 017 3 931
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 264 233 230 91
Bendrojo pelno marža 9% 9% 7% 2%
Veiklos sąnaudos 228 212 312 272
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 35 21 -82 -181
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% -3% -4%
EBITDA 632 353 417 408
EBITDA marža 23% 14% 13% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 6 19 16
Grynojo pelno marža 0% 0% 1% 0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 7 546 7 225 7 718 7 228
Nematerialus turtas 2 1 1
Materialus turtas 7 540 7 220 7 713 7 224
Finansinis turtas 4 4 4 4
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 026 952 1 200 1 399
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 259 246 159 492
Per vienerius metus gautinos sumos 667 631 832 841
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 100 75 209 66
TURTO IŠ VISO 8 603 8 217 8 924 8 633
Nuosavas kapitalas 3 001 3 007 3 026 3 042
Dotacijos, subsidijos 2 872 2 689 2 941 2 723
Įsipareigojimai 2 675 2 467 2 903 2 813
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 357 2 257 2 565 2 407
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 221 2 124 2 408 2 249
Trumpalaikiai įsipareigojimai 454 343 494 564
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 603 8 217 8 924 8 633

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 0% -2% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,27 0,27 0,29 0,28
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,26 2,77 2,43 2,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,69 2,06 2,11 1,61
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,33 0,30 0,36 0,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,37 0,34 0,42 0,56
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,93 0,83 1,07 1,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 23% 14% 13% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% -3% -4%
Grynojo pelno marža 0% 0% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Radviliškio šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas171444859
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaRadviliškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,1%
https://radsiluma.lt/
ROE

0,5%

Darbuotojų skaičius

46

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Pranas MickaitisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023