• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Radviliškio šiluma“ įregistruota 1998 m. gruodžio 23 d. Pagrindinė veikla – šilumos gamyba ir tiekimas, karšto vandens tiekimas, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 643 2 889 2 801 2 490
Pardavimo savikaina 2 574 2 634 2 538 2 256
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 69 254 264 233
Bendrojo pelno marža 3% 9% 9% 9%
Veiklos sąnaudos 210 220 228 212
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -141 34 35 21
Tipinės veiklos pelno marža -5% 1% 1% 1%
EBITDA 810 599 632 579
EBITDA marža 31% 21% 23% 23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 60 12 12 6
Grynojo pelno marža 2% 0% 0% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 6 325 6 302 7 546 7 225
Nematerialus turtas 0 2 2 1
Materialus turtas 6 315 6 289 7 540 7 220
Finansinis turtas 10 10 4 4
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 886 1 043 1 026 952
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 150 273 259 246
Per vienerius metus gautinos sumos 601 713 667 631
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 135 57 100 75
TURTO IŠ VISO 7 261 7 366 8 603 8 217
Nuosavas kapitalas 2 920 2 959 3 001 3 007
Dotacijos, subsidijos 2 358 2 235 2 872 2 689
Įsipareigojimai 1 982 2 172 2 730 2 521
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 605 1 608 2 357 2 257
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 516 1 518 2 221 2 124
Trumpalaikiai įsipareigojimai 266 598 454 343
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 261 7 366 8 603 8 217

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 2% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,54 0,79 0,75
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,74 2,26 2,77
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,29 1,69 2,06
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,39 0,35 0,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,46 0,40 0,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,98 0,94 0,83
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 21% 23% 23%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 1% 1%
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Radviliškio šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas171444859
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaRadviliškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,1%
http://www.radsiluma.lt/
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

45

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys