• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Prienų šilumos tinklai“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 29 d. Pagrindinė veikla – šilumos tiekimas, turto nuoma ir šildymo bei karšo vandens sistemų eksploatavimas

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 653 1 392 1 798 2 642
Pardavimo savikaina 1 467 1 338 1 746 2 578
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 186 53 52 64
Bendrojo pelno marža 11% 4% 3% 2%
Veiklos sąnaudos 173 214 220 226
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 13 -160 -168 -162
Tipinės veiklos pelno marža 1% -12% -9% -6%
EBITDA 201 119 -37 42
EBITDA marža 12% 9% -2% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 22 -63 -172 -165
Grynojo pelno marža 1% -4% -10% -6%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 2 712 2 453 2 370 2 246
Nematerialus turtas 1
Materialus turtas 2 712 2 453 2 370 2 245
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 838 437 554 770
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 72 61 99 145
Per vienerius metus gautinos sumos 482 307 382 515
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 284 70 73 110
TURTO IŠ VISO 3 550 2 890 2 924 3 016
Nuosavas kapitalas 1 297 1 235 1 063 898
Dotacijos, subsidijos 836 784 731 682
Įsipareigojimai 1 417 872 1 130 1 436
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 694 584 484 649
Ilgalaikiai įsipareigojimai 517 456 347 471
Trumpalaikiai įsipareigojimai 899 416 783 965
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 550 2 890 2 924 3 016

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -2% -6% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -5% -15% -17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -9% -12% -12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,20 0,20 0,17 0,22
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,93 1,05 0,71 0,80
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,85 0,91 0,58 0,65
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,47 0,48 0,61 0,88
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,61 0,57 0,76 1,18
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,27 1,13 1,69 2,94
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 9% -2% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -12% -9% -6%
Grynojo pelno marža 1% -4% -10% -6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Prienų šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas170759250
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaPrienų rajono savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://prienusiluma.lt/
ROE

-16,8%

Darbuotojų skaičius

30

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Paulius MinajevasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023