• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Prienų šilumos tinklai“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 29 d. Pagrindinė veikla – šilumos tiekimas, turto nuoma ir šildymo bei karšo vandens sistemų eksploatavimas

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 770 1 653 1 392 1 798
Pardavimo savikaina 1 611 1 467 1 338 1 746
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 159 186 53 52
Bendrojo pelno marža 9% 11% 4% 3%
Veiklos sąnaudos 191 173 214 220
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -32 13 -160 -168
Tipinės veiklos pelno marža -2% 1% -12% -9%
EBITDA 154 201 119 15
EBITDA marža 9% 12% 9% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -25 22 -63 -172
Grynojo pelno marža -1% 1% -4% -10%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 2 655 2 712 2 453 2 370
Nematerialus turtas
Materialus turtas 2 645 2 712 2 453 2 370
Finansinis turtas 10
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 570 838 437 554
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 85 72 61 99
Per vienerius metus gautinos sumos 450 482 307 382
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 36 284 70 73
TURTO IŠ VISO 3 224 3 550 2 890 2 925
Nuosavas kapitalas 1 305 1 297 1 235 1 063
Dotacijos, subsidijos 889 836 784 731
Įsipareigojimai 1 031 1 417 872 1 130
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 607 694 584 484
Ilgalaikiai įsipareigojimai 501 517 456 347
Trumpalaikiai įsipareigojimai 530 899 416 783
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 224 3 550 2 890 2 925

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% 1% -2% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% 2% -5% -15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 2% -4% -15%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,47 0,53 0,47 0,46
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,07 0,93 1,05 0,71
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,92 0,85 0,91 0,58
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,54 0,49 0,43 0,62
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,65 0,62 0,54 0,75
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,32 1,27 1,10 1,56
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 12% 9% 1%
Tipinės veiklos pelno marža -2% 1% -12% -9%
Grynojo pelno marža -1% 1% -4% -10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Prienų šilumos tinklai“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas170759250
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaPrienų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis96,76%
https://prienusiluma.lt/
ROE

-14,9%

Darbuotojų skaičius

32

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys