• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Prienų šilumos tinklai“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 29 d. Pagrindinė veikla – šilumos tiekimas, turto nuoma ir šildymo bei karšo vandens sistemų eksploatavimas

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 746 1 770 1 653 1 392
Pardavimo savikaina 1 565 1 611 1 467 1 338
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 182 159 186 53
Bendrojo pelno marža 10% 9% 11% 4%
Veiklos sąnaudos 164 191 173 214
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 18 -32 13 -160
Tipinės veiklos pelno marža 1% -2% 1% -12%
EBITDA 190 154 201 119
EBITDA marža 11% 9% 12% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 23 -25 22 -63
Grynojo pelno marža 1% -1% 1% -4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 757 2 655 2 712 2 453
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 2 747 2 645 2 712 2 453
Finansinis turtas 10 10 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 534 570 838 437
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 52 85 72 61
Per vienerius metus gautinos sumos 447 450 482 307
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 36 36 284 70
TURTO IŠ VISO 3 291 3 224 3 550 2 890
Nuosavas kapitalas 1 370 1 305 1 297 1 235
Dotacijos, subsidijos 876 889 836 784
Įsipareigojimai 1 045 1 031 1 417 872
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 769 607 694 584
Ilgalaikiai įsipareigojimai 554 501 517 456
Trumpalaikiai įsipareigojimai 491 530 899 416
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 291 3 224 3 550 2 890

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -1% 2% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,47 0,53 0,47
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,07 0,93 1,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,92 0,85 0,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,54 0,49 0,43
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,65 0,62 0,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,32 1,27 1,10
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 9% 12% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -2% 1% -12%
Grynojo pelno marža 0% -1% 1% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Prienų šilumos tinklai“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas170759250
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaPrienų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis96,76%
http://www.prienusiluma.lt/
ROE

-4,9%

Darbuotojų skaičius

35

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys