• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Prienų butų ūkis“ įregistruota 1990 lapkričio 28 d. Pagrindinė veikla – pastatų aptarnavimas, butų ir kitų patalpų savininkų apskaitos duomenų tvarkymas, techninės priežiūros organizavimas, avarijų lokalizavimas, likvidavimas, žemės sklypų tvarkymas, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano parengimas, mėnesinių mokesčių ir įmokų apskaičiavimas ir tvarkymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 725 801 967 1 025
Pardavimo savikaina 406 444 547 651
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 319 356 421 374
Bendrojo pelno marža 44% 45% 43% 36%
Veiklos sąnaudos 308 325 383 438
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 11 32 38 -64
Tipinės veiklos pelno marža 2% 4% 4% -6%
EBITDA 37 56 72 -24
EBITDA marža 5% 7% 7% -2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 14 31 31 -64
Grynojo pelno marža 2% 4% 3% -6%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 180 168 262 250
Nematerialus turtas 4 3 2 0
Materialus turtas 176 165 260 250
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 128 152 132 127
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 18 3 9 9
Per vienerius metus gautinos sumos 99 96 108 86
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 52 15 32
TURTO IŠ VISO 310 321 394 378
Nuosavas kapitalas 207 237 268 204
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 103 84 126 174
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 2 41 106
Ilgalaikiai įsipareigojimai 17 12
Trumpalaikiai įsipareigojimai 103 84 109 162
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 310 321 394 378

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 10% 9% -17%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 14% 12% -27%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 13% 13% -30%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,01 0,10 0,28
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,25 1,81 1,21 0,79
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,07 1,77 1,13 0,73
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,34 2,50 2,45 2,71
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,02 4,76 3,70 4,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,51 3,38 3,61 5,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 7% 7% -2%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 4% 4% -6%
Grynojo pelno marža 2% 4% 3% -6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Prienų butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas170609076
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaPrienų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://prienubu.lt/
ROE

-27,0%

Darbuotojų skaičius

42

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Algis ValatkaDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023