• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Prienų butų ūkis“ įregistruota 1990 lapkričio 28 d. Pagrindinė veikla – pastatų aptarnavimas, butų ir kitų patalpų savininkų apskaitos duomenų tvarkymas, techninės priežiūros organizavimas, avarijų lokalizavimas, likvidavimas, žemės sklypų tvarkymas, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano parengimas, mėnesinių mokesčių ir įmokų apskaičiavimas ir tvarkymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 646 672 725 801
Pardavimo savikaina 387 412 406 444
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 259 259 319 356
Bendrojo pelno marža 40% 39% 44% 45%
Veiklos sąnaudos 265 311 308 325
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -6 -52 11 32
Tipinės veiklos pelno marža -1% -8% 2% 4%
EBITDA 15 -28 37 56
EBITDA marža 2% -4% 5% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -6 -51 14 31
Grynojo pelno marža -1% -8% 2% 4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 198 197 180 168
Nematerialus turtas 1 6 4 3
Materialus turtas 197 191 176 165
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 142 129 128 152
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 19 23 18 3
Per vienerius metus gautinos sumos 91 99 99 96
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 33 8 12 52
TURTO IŠ VISO 353 327 310 321
Nuosavas kapitalas 244 193 207 237
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 109 135 103 84
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 7 2 1 2
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 108 135 103 84
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 353 327 310 321

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -15% 4% 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -23% 7% 14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -53% 13% 28%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,01 0,00 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,96 1,25 1,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,79 1,07 1,77
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,97 2,28 2,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 3,40 3,84 4,59
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 3,08 3,63 3,61
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% -4% 5% 7%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -8% 2% 4%
Grynojo pelno marža 0% -8% 2% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Prienų butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas170609076
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaPrienų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.prienubu.lt/
ROE

14,1%

Darbuotojų skaičius

35

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys