• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Prienų butų ūkis“ įregistruota 1990 lapkričio 28 d. Pagrindinė veikla – pastatų aptarnavimas, butų ir kitų patalpų savininkų apskaitos duomenų tvarkymas, techninės priežiūros organizavimas, avarijų lokalizavimas, likvidavimas, žemės sklypų tvarkymas, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano parengimas, mėnesinių mokesčių ir įmokų apskaičiavimas ir tvarkymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 672 725 801 967
Pardavimo savikaina 412 406 444 547
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 259 319 356 421
Bendrojo pelno marža 39% 44% 45% 43%
Veiklos sąnaudos 311 308 325 383
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -52 11 32 38
Tipinės veiklos pelno marža -8% 2% 4% 4%
EBITDA -28 37 56 72
EBITDA marža -4% 5% 7% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -51 14 31 31
Grynojo pelno marža -8% 2% 4% 3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 197 180 168 262
Nematerialus turtas 6 4 3 2
Materialus turtas 191 176 165 260
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 129 128 152 132
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 23 18 3 9
Per vienerius metus gautinos sumos 99 99 96 108
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 12 52 15
TURTO IŠ VISO 327 310 321 394
Nuosavas kapitalas 193 207 237 268
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 135 103 84 126
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 1 2 25
Ilgalaikiai įsipareigojimai 17
Trumpalaikiai įsipareigojimai 135 103 84 109
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 327 310 321 394

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -15% 4% 10% 9%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -23% 7% 14% 12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -53% 13% 28% 28%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,00 0,01 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,96 1,25 1,81 1,21
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,79 1,07 1,77 1,13
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,97 2,28 2,54 2,71
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,40 3,84 4,59 4,50
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,08 3,63 3,61 3,83
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -4% 5% 7% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -8% 2% 4% 4%
Grynojo pelno marža -8% 2% 4% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Prienų butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas170609076
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaPrienų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://prienubu.lt/
ROE

12,4%

Darbuotojų skaičius

39

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys