• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pasvalio vandenys“ įregistruota 1996 m. balandžio 24 d. Pagrindinė veikla – vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas, nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla. Papildoma bendrovės veikla – santechnikos darbai, turto nuoma, kuri užima nežymią dalį Bendrovės veikloje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 1 617 1 684 1 666 2 067
Pardavimo savikaina 1 427 1 527 1 780 1 778
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 190 157 -114 289
Bendrojo pelno marža 12% 9% -7% 14%
Veiklos sąnaudos 206 213 258 327
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -17 -56 -372 -38
Tipinės veiklos pelno marža -1% -3% -22% -2%
EBITDA 417 426 247 465
EBITDA marža 26% 25% 15% 22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 30 12 -284 15
Grynojo pelno marža 2% 1% -17% 1%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 13 336 13 144 13 210 14 430
Nematerialus turtas 1 0 16 26
Materialus turtas 13 335 13 144 13 194 14 404
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 401 444 330 372
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 55 67 55 52
Per vienerius metus gautinos sumos 193 221 196 245
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 153 156 78 75
TURTO IŠ VISO 13 738 13 590 13 542 14 805
Nuosavas kapitalas 3 772 3 784 3 500 3 515
Dotacijos, subsidijos 8 463 8 088 7 507 8 472
Įsipareigojimai 1 503 1 718 2 536 2 818
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 063 1 147 1 166 2 134
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 048 1 071 1 077 1 533
Trumpalaikiai įsipareigojimai 455 647 1 458 1 286
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 13 738 13 590 13 542 14 805

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -2% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% -8% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -1% -8% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,08 0,09 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,88 0,69 0,23 0,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,76 0,58 0,19 0,25
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,12 0,12 0,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,13 0,13 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,43 0,45 0,48 0,59
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 25% 15% 22%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -3% -22% -2%
Grynojo pelno marža 2% 1% -17% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pasvalio vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas169236961
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaPasvalio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://pasvaliovandenys.lt/
ROE

0,4%

Darbuotojų skaičius

43

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Algimantas MataitisDirektorius

Informacija aktuali: 2024/06/14