• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pasvalio vandenys“ įregistruota 1996 m. balandžio 24 d. Pagrindinė veikla – vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas, nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla. Papildoma bendrovės veikla – santechnikos darbai, turto nuoma, kuri užima nežymią dalį Bendrovės veikloje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 501 1 761 1 665 1 602
Pardavimo savikaina 1 413 1 453 1 501 1 427
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 88 308 165 175
Bendrojo pelno marža 6% 18% 10% 11%
Veiklos sąnaudos 183 197 194 206
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -94 111 -29 -31
Tipinės veiklos pelno marža -6% 6% -2% -2%
EBITDA 394 479 355 417
EBITDA marža 26% 27% 21% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 38 155 32 30
Grynojo pelno marža 3% 9% 2% 2%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 10 298 10 233 11 613 13 336
Nematerialus turtas 6 4 3 1
Materialus turtas 10 292 10 229 11 610 13 335
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 466 479 297 400
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25 19 38 55
Per vienerius metus gautinos sumos 161 177 210 193
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 279 283 49 153
TURTO IŠ VISO 10 765 10 713 11 912 13 738
Nuosavas kapitalas 3 581 3 730 3 742 3 772
Dotacijos, subsidijos 6 932 6 440 6 797 8 463
Įsipareigojimai 252 543 1 373 1 503
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 680 1 062
Ilgalaikiai įsipareigojimai 78 187 680 1 048
Trumpalaikiai įsipareigojimai 174 356 693 455
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 10 765 10 713 11 912 13 738

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 4% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 4% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,18 0,28
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,34 0,43 0,88
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,29 0,37 0,76
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,16 0,15 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,17 0,15 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,48 0,45 0,43
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 27% 21% 26%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 6% -2% -2%
Grynojo pelno marža 0% 9% 2% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 20,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,13 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pasvalio vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas169236961
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaPasvalio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.pasvaliovandenys.lt/
ROE

0,8%

Darbuotojų skaičius

46

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys