• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pasvalio vandenys“ įregistruota 1996 m. balandžio 24 d. Pagrindinė veikla – vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas, nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla. Papildoma bendrovės veikla – santechnikos darbai, turto nuoma, kuri užima nežymią dalį Bendrovės veikloje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 665 1 617 1 684 1 666
Pardavimo savikaina 1 501 1 427 1 527 1 780
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 165 190 157 -114
Bendrojo pelno marža 10% 12% 9% -7%
Veiklos sąnaudos 194 206 213 258
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -29 -17 -56 -372
Tipinės veiklos pelno marža -2% -1% -3% -22%
EBITDA 355 417 426 247
EBITDA marža 21% 26% 25% 15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 32 30 12 -284
Grynojo pelno marža 2% 2% 1% -17%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 11 613 13 336 13 144 13 210
Nematerialus turtas 3 1 0 16
Materialus turtas 11 610 13 335 13 144 13 194
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 297 401 444 330
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 38 55 67 55
Per vienerius metus gautinos sumos 210 193 221 196
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 49 153 156 78
TURTO IŠ VISO 11 912 13 738 13 590 13 542
Nuosavas kapitalas 3 742 3 772 3 784 3 500
Dotacijos, subsidijos 6 797 8 463 8 088 7 507
Įsipareigojimai 1 373 1 503 1 718 2 536
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 680 1 063 1 147 1 166
Ilgalaikiai įsipareigojimai 680 1 048 1 071 1 077
Trumpalaikiai įsipareigojimai 693 455 647 1 458
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 912 13 738 13 590 13 542

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 0% -8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -0% -1% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,08 0,08 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,43 0,88 0,69 0,23
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,37 0,76 0,58 0,19
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,14 0,12 0,12 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,12 0,13 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,45 0,43 0,45 0,48
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 26% 25% 15%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -1% -3% -22%
Grynojo pelno marža 2% 2% 1% -17%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pasvalio vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas169236961
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaPasvalio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://pasvaliovandenys.lt/
ROE

-7,8%

Darbuotojų skaičius

42

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Algimantas MataitisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023