• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pasvalio vandenys“ įregistruota 1996 m. balandžio 24 d. Pagrindinė veikla – vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas, nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla. Papildoma bendrovės veikla – santechnikos darbai, turto nuoma, kuri užima nežymią dalį Bendrovės veikloje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 761 1 665 1 617 1 684
Pardavimo savikaina 1 453 1 501 1 427 1 527
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 308 165 190 157
Bendrojo pelno marža 18% 10% 12% 9%
Veiklos sąnaudos 197 194 206 213
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 111 -29 -17 -56
Tipinės veiklos pelno marža 6% -2% -1% -3%
EBITDA 479 355 417 426
EBITDA marža 27% 21% 26% 25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 155 32 30 12
Grynojo pelno marža 9% 2% 2% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 10 233 11 613 13 336 13 144
Nematerialus turtas 4 3 1 0
Materialus turtas 10 229 11 610 13 335 13 144
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 479 297 401 444
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 19 38 55 67
Per vienerius metus gautinos sumos 177 210 193 221
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 283 49 153 156
TURTO IŠ VISO 10 713 11 912 13 738 13 590
Nuosavas kapitalas 3 730 3 742 3 772 3 784
Dotacijos, subsidijos 6 440 6 797 8 463 8 088
Įsipareigojimai 543 1 373 1 503 1 718
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 680 1 063 1 147
Ilgalaikiai įsipareigojimai 187 680 1 048 1 071
Trumpalaikiai įsipareigojimai 356 693 455 647
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 10 713 11 912 13 738 13 590

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 1% 1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 1% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,18 0,28 0,30
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,34 0,43 0,88 0,69
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,29 0,37 0,76 0,58
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16 0,15 0,13 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,17 0,15 0,13 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,48 0,45 0,43 0,45
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 21% 26% 25%
Tipinės veiklos pelno marža 6% -2% -1% -3%
Grynojo pelno marža 9% 2% 2% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 20,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,13

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pasvalio vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas169236961
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaPasvalio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.pasvaliovandenys.lt/
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

43

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys