• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pasvalio knygos“ įregistruota 1995 m. liepos 3 d. Pagrindinė veikla – knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 108 120 124 132
Pardavimo savikaina 73 81 90 94
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 35 39 34 38
Bendrojo pelno marža 33% 33% 28% 29%
Veiklos sąnaudos 44 46 39 41
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -9 -7 -4 -3
Tipinės veiklos pelno marža -9% -6% -4% -2%
EBITDA -2 1 2 2
EBITDA marža -1% 1% 2% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -4 -1 1 1
Grynojo pelno marža -4% -1% 1% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 4 2 1 1
Nematerialus turtas
Materialus turtas 4 2 1 1
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 41 40 48 46
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 30 35 33 36
Per vienerius metus gautinos sumos 1 1 3 0
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 4 12 10
TURTO IŠ VISO 45 42 49 48
Nuosavas kapitalas 2 5 7 8
Dotacijos, subsidijos 5 3
Įsipareigojimai 43 37 38 37
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 43 37 38 37
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 45 42 49 48

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -9% -3% 2% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -404% -44% 15% 17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -425% -63% 16% 24%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,95 1,06 1,25 1,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,26 0,13 0,38 0,27
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,47 2,77 2,72 2,73
Ilgalaikio turto apyvartumas 20,49 39,13 70,78 94,36
Nuosavo kapitalo apyvartumas 105,25 37,03 22,48 18,61
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -1% 1% 2% 1%
Tipinės veiklos pelno marža -9% -6% -4% -2%
Grynojo pelno marža -4% -1% 1% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pasvalio knygos“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas169167554
  • SektoriusKita
  • VeiklaKnygynų paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaPasvalio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

17,3%

Darbuotojų skaičius

5

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys