• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pasvalio knygos“ įregistruota 1995 m. liepos 3 d. Pagrindinė veikla – knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 97 108 120 124
Pardavimo savikaina 69 73 81 90
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 28 35 39 34
Bendrojo pelno marža 29% 33% 33% 28%
Veiklos sąnaudos 40 44 46 39
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -12 -9 -7 -4
Tipinės veiklos pelno marža -13% -9% -6% -4%
EBITDA -5 -2 1 2
EBITDA marža -5% -1% 1% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -8 -4 -1 -48
Grynojo pelno marža -8% -4% -1% -39%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 7 4 2 1
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 6 4 2 1
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 36 41 40 48
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 27 30 35 33
Per vienerius metus gautinos sumos 0 1 1 3
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 10 11 4 12
TURTO IŠ VISO 43 45 42 49
Nuosavas kapitalas 0 2 5 6
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 5
Įsipareigojimai 43 43 37 38
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 43 43 37 38
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 43 45 42 49

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -9% -3% -106%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -404% -44% -874%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -425% -63% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,95 1,06 1,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,26 0,13 0,38
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 2,47 2,77 2,72
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 20,49 39,13 70,78
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 105,25 37,03 22,56
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% -1% 1% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -9% -6% -4%
Grynojo pelno marža 0% -4% -1% -39%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pasvalio knygos“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas169167554
  • SektoriusKita
  • VeiklaKnygynų paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaPasvalio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

-874,2%

Darbuotojų skaičius

5

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys