• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB ,,Pasvalio butų ūkis“ įregistruota 1993 m. vasario 26 d. Bendrovės pagrindinė ūkinė veikla – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas ir techninė priežiūra, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, Savivaldybei nuosavybes teise priklausančių gyvenamųjų namų patalpų nuomos administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 146 165 158 180
Pardavimo savikaina 74 79 84 85
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 72 86 73 96
Bendrojo pelno marža 49% 52% 47% 53%
Veiklos sąnaudos 82 83 77 93
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -13 1 -6 1
Tipinės veiklos pelno marža -9% 0% -4% 0%
EBITDA -12 2 -6 1
EBITDA marža -8% 1% -3% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -13 1 -5 1
Grynojo pelno marža -9% 1% -3% 0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 7 6 5 5
Nematerialus turtas
Materialus turtas 7 6 5 5
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 223 302 279 302
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 3 5 5
Per vienerius metus gautinos sumos 41 40 34 30
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 180 260 241 266
TURTO IŠ VISO 231 309 286 308
Nuosavas kapitalas 40 40 36 36
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 192 268 250 271
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 6 4 2
Trumpalaikiai įsipareigojimai 185 265 249 271
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 231 309 286 308

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -5% 0% -2% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -27% 2% -13% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -29% 2% -16% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,21 1,14 1,12 1,11
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,19 1,13 1,10 1,09
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,63 0,53 0,55 0,59
Ilgalaikio turto apyvartumas 21,79 28,38 30,92 36,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,70 4,07 4,44 4,97
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -8% 1% -3% 1%
Tipinės veiklos pelno marža -9% 0% -4% 0%
Grynojo pelno marža -9% 1% -3% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pasvalio butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas169176222
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaPasvalio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://pasvaliobu.lt/
ROE

2,5%

Darbuotojų skaičius

14

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Neringa BarauskienėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023