• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB ,,Pasvalio butų ūkis“ įregistruota 1993 m. vasario 26 d. Bendrovės pagrindinė ūkinė veikla – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas ir techninė priežiūra, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, Savivaldybei nuosavybes teise priklausančių gyvenamųjų namų patalpų nuomos administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 191 175 146 165
Pardavimo savikaina 95 85 74 79
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 96 90 72 86
Bendrojo pelno marža 50% 51% 49% 52%
Veiklos sąnaudos 80 84 85 85
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 16 6 -13 1
Tipinės veiklos pelno marža 8% 3% -9% 0%
EBITDA 17 7 -12 2
EBITDA marža 9% 4% -8% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 14 4 -13 1
Grynojo pelno marža 7% 2% -9% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 6 7 6
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 3 6 7 6
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 290 244 223 302
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 5 3 3
Per vienerius metus gautinos sumos 47 47 41 40
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 238 191 180 260
TURTO IŠ VISO 295 251 231 309
Nuosavas kapitalas 48 52 40 40
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 247 199 192 268
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 11 9 6 4
Trumpalaikiai įsipareigojimai 235 190 185 265
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 295 251 231 309

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 2% -5% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 8% -27% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 19% -58% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,28 1,21 1,14
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,26 1,19 1,13
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,64 0,61 0,61
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 42,14 23,93 26,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 3,51 3,19 4,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 4% -8% 1%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% -9% 0%
Grynojo pelno marža 0% 2% -9% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pasvalio butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas169176222
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaPasvalio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.pasvaliobu.lt/
ROE

2,3%

Darbuotojų skaičius

13

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys