• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB ,,Pasvalio butų ūkis“ įregistruota 1993 m. vasario 26 d. Bendrovės pagrindinė ūkinė veikla – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas ir techninė priežiūra, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, Savivaldybei nuosavybes teise priklausančių gyvenamųjų namų patalpų nuomos administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 175 146 165 158
Pardavimo savikaina 85 74 79 84
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 90 72 86 73
Bendrojo pelno marža 51% 49% 52% 47%
Veiklos sąnaudos 84 85 85 79
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 6 -13 1 -6
Tipinės veiklos pelno marža 3% -9% 0% -4%
EBITDA 7 -12 2 -5
EBITDA marža 4% -8% 1% -3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 -13 1 -5
Grynojo pelno marža 2% -9% 1% -3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 6 7 6 5
Nematerialus turtas
Materialus turtas 6 7 6 5
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 244 223 302 279
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 3 3 5
Per vienerius metus gautinos sumos 47 41 40 34
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 191 180 260 241
TURTO IŠ VISO 251 231 309 286
Nuosavas kapitalas 52 40 40 36
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 199 192 268 250
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 6 4 2
Trumpalaikiai įsipareigojimai 190 185 265 249
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 251 231 309 286

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% -5% 0% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% -27% 2% -13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 19% -58% 3% -32%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,28 1,21 1,14 1,12
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,26 1,19 1,13 1,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,64 0,61 0,61 0,53
Ilgalaikio turto apyvartumas 42,14 23,93 26,34 28,94
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,51 3,19 4,12 4,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% -8% 1% -3%
Tipinės veiklos pelno marža 3% -9% 0% -4%
Grynojo pelno marža 2% -9% 1% -3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pasvalio butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas169176222
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaPasvalio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://pasvaliobu.lt/
ROE

-12,6%

Darbuotojų skaičius

14

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys