• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Panevėžio energija“ bendrovė įregistruota 1991m. balandžio 8d. AB „Panevėžio energija“ veiklos sritys – šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas, elektros energijos gamyba ir tiekimas, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 34 581 29 483 36 982 54 657
Pardavimo savikaina 30 593 25 349 33 891 51 190
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 988 4 134 3 091 3 468
Bendrojo pelno marža 12% 14% 8% 6%
Veiklos sąnaudos 3 795 3 449 3 343 4 223
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 193 685 -252 -755
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% -1% -1%
EBITDA 4 929 5 961 5 077 6 827
EBITDA marža 14% 20% 14% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 740 1 763 383 2 178
Grynojo pelno marža 2% 6% 1% 4%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 85 979 86 889 84 530 80 730
Nematerialus turtas 178 160 144 129
Materialus turtas 85 054 85 983 83 582 79 689
Finansinis turtas 120 119 174 194
Kitas ilgalaikis turtas 627 628 629 719
Trumpalaikis turtas 12 176 8 377 9 723 16 269
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 089 2 020 1 558 3 693
Per vienerius metus gautinos sumos 9 731 6 227 7 378 11 968
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 356 131 787 607
TURTO IŠ VISO 98 252 95 331 94 297 97 048
Nuosavas kapitalas 54 954 56 484 56 345 58 402
Dotacijos, subsidijos 31 811 30 191 28 373 27 274
Įsipareigojimai 10 222 7 403 8 375 9 706
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 643 2 635 0 1 037
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 4 2 1
Trumpalaikiai įsipareigojimai 10 218 7 399 8 372 9 705
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 98 252 95 331 94 297 97 048

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 0% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 3% 1% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% -0% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,03 0,00 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,19 1,13 1,16 1,68
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,99 0,86 0,98 1,30
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,35 0,31 0,39 0,56
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,40 0,34 0,44 0,68
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,63 0,52 0,66 0,94
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 20% 14% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% -1% -1%
Grynojo pelno marža 2% 6% 1% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 228,81 512,51 119,02 387,53
Dividendai/grynasis pelnas 0,31 0,29 0,31 0,18

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Panevėžio energija“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas147248313
 • SektoriusŠilumos tinklai
 • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
 • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Kėdainių rajono savivaldybė
  Kupiškio rajono savivaldybė
  Panevėžio rajono savivaldybė
  Pasvalio rajono savivaldybė
  Rokiškio rajono savivaldybė
  Zarasų rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis59,4%
https://pe.lt/
Grąža savivaldybei

388 tūkst. eurų

ROE

3,8%

Darbuotojų skaičius

405

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Petras DiksaDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023