• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Panevėžio energija“ bendrovė įregistruota 1991m. balandžio 8d. AB „Panevėžio energija“ veiklos sritys – šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas, elektros energijos gamyba ir tiekimas, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 37 236 37 023 34 581 29 483
Pardavimo savikaina 33 373 32 420 30 593 25 349
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 863 4 604 3 988 4 134
Bendrojo pelno marža 10% 12% 12% 14%
Veiklos sąnaudos 2 341 2 731 3 795 3 449
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 522 1 873 193 685
Tipinės veiklos pelno marža 4% 5% 1% 2%
EBITDA 6 349 9 506 4 929 5 969
EBITDA marža 17% 26% 14% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 876 5 169 740 1 763
Grynojo pelno marža 5% 14% 2% 6%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 72 784 78 981 85 979 86 889
Nematerialus turtas 100 124 178 160
Materialus turtas 72 008 78 141 85 054 85 983
Finansinis turtas 117 124 120 119
Kitas ilgalaikis turtas 560 593 627 629
Trumpalaikis turtas 9 664 10 464 12 176 8 377
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 442 2 533 2 089 2 020
Per vienerius metus gautinos sumos 5 853 6 588 9 731 6 227
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 370 1 343 356 131
TURTO IŠ VISO 82 532 89 491 98 252 95 331
Nuosavas kapitalas 50 349 54 959 54 954 56 484
Dotacijos, subsidijos 19 757 23 184 31 811 30 191
Įsipareigojimai 12 426 11 348 11 487 8 656
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 6 271 3 432 4 643 2 635
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 483 1 718 4 4
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 967 8 526 10 218 7 399
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 82 532 89 491 98 252 95 331

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 6% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 10% 1% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 13% 1% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,06 0,08 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,23 1,19 1,13
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,93 0,99 0,86
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,43 0,37 0,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,49 0,42 0,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,70 0,63 0,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 26% 14% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 5% 1% 2%
Grynojo pelno marža 0% 14% 2% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 732,08 228,81 512,51
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,14 0,31 0,29

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Panevėžio energija“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas147248313
 • SektoriusŠilumos tinklai
 • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
 • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Kėdainių rajono savivaldybė
  Kupiškio rajono savivaldybė
  Panevėžio rajono savivaldybė
  Pasvalio rajono savivaldybė
  Rokiškio rajono savivaldybė
  Zarasų rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis98,2%
https://www.pe.lt/
ROE

3,2%

Darbuotojų skaičius

431

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys