• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Panevėžio energija“ bendrovė įregistruota 1991m. balandžio 8d. AB „Panevėžio energija“ veiklos sritys – šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas, elektros energijos gamyba ir tiekimas, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 37 023 34 581 29 483 36 982
Pardavimo savikaina 32 420 30 593 25 349 33 891
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 604 3 988 4 134 3 091
Bendrojo pelno marža 12% 12% 14% 8%
Veiklos sąnaudos 2 731 3 795 3 449 3 343
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 873 193 685 -252
Tipinės veiklos pelno marža 5% 1% 2% -1%
EBITDA 9 506 4 929 5 961 5 023
EBITDA marža 26% 14% 20% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 169 740 1 763 383
Grynojo pelno marža 14% 2% 6% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 78 981 85 979 86 889 84 530
Nematerialus turtas 124 178 160 144
Materialus turtas 78 141 85 054 85 983 83 582
Finansinis turtas 124 120 119 174
Kitas ilgalaikis turtas 593 627 628 629
Trumpalaikis turtas 10 464 12 176 8 377 9 723
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 533 2 089 2 020 1 558
Per vienerius metus gautinos sumos 6 588 9 731 6 227 7 378
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 343 356 131 787
TURTO IŠ VISO 89 491 98 252 95 331 94 297
Nuosavas kapitalas 54 959 54 954 56 484 56 345
Dotacijos, subsidijos 23 184 31 811 30 191 28 373
Įsipareigojimai 11 348 11 487 8 656 9 578
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 3 432 4 643 2 635
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 718 4 4 2
Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 526 10 218 7 399 8 372
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 89 491 98 252 95 331 94 297

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 1% 2% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 10% 1% 3% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 1% 3% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,08 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,23 1,19 1,13 1,16
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,93 0,99 0,86 0,98
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,43 0,37 0,30 0,39
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,49 0,42 0,34 0,43
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,70 0,63 0,53 0,66
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 14% 20% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 1% 2% -1%
Grynojo pelno marža 14% 2% 6% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 732,08 228,81 512,51 119,02
Dividendai/grynasis pelnas 0,14 0,31 0,29 0,31

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Panevėžio energija“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas147248313
 • SektoriusŠilumos tinklai
 • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
 • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Kėdainių rajono savivaldybė
  Kupiškio rajono savivaldybė
  Panevėžio rajono savivaldybė
  Pasvalio rajono savivaldybė
  Rokiškio rajono savivaldybė
  Zarasų rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis98,2%
https://pe.lt/
ROE

0,7%

Darbuotojų skaičius

419

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys