• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Palangos Klevas“ bendrovė įregistruota 1991m. gruodžio 30d. Pagrindinė bendrovės veikla – turgavietė, turgavietės priežiūra ir administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 121 127 119 125
Pardavimo savikaina 78 79 89 93
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 44 48 30 32
Bendrojo pelno marža 36% 38% 25% 25%
Veiklos sąnaudos 37 43 46 42
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 6 5 -16 -11
Tipinės veiklos pelno marža 5% 4% -14% -8%
EBITDA 27 25 10 13
EBITDA marža 22% 20% 8% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 4 -9 -10
Grynojo pelno marža 5% 3% -8% -8%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 159 145 132 116
Nematerialus turtas
Materialus turtas 137 132 120 113
Finansinis turtas 1
Kitas ilgalaikis turtas 21 13 12 2
Trumpalaikis turtas 185 200 197 206
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1
Per vienerius metus gautinos sumos 2 1 2 1
Kitas trumpalaikis turtas 80 100 100 100
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 102 99 95 104
TURTO IŠ VISO 344 345 329 322
Nuosavas kapitalas 324 323 309 299
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 21 22 20 23
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 21 22 20 23
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 344 345 329 322

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1% -3% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 1% -3% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 3% -10% -7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 9,03 9,00 9,69 9,10
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 8,99 9,00 9,69 9,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,35 0,37 0,35 0,38
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,73 0,84 0,86 1,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,37 0,39 0,38 0,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 20% 8% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 4% -14% -8%
Grynojo pelno marža 5% 3% -8% -8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 5,30
Dividendai/grynasis pelnas 0,96

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Palangos Klevas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152492671
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaPalangos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://palangosturgus.lt/
ROE

-3,3%

Darbuotojų skaičius

7

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys