• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Palangos Klevas“ bendrovė įregistruota 1991m. gruodžio 30d. Pagrindinė bendrovės veikla – turgavietė, turgavietės priežiūra ir administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 127 119 125 179
Pardavimo savikaina 79 89 93 90
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 48 30 32 89
Bendrojo pelno marža 38% 25% 25% 50%
Veiklos sąnaudos 43 46 42 44
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 5 -16 -11 45
Tipinės veiklos pelno marža 4% -14% -8% 25%
EBITDA 25 10 13 60
EBITDA marža 20% 8% 10% 33%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 -9 -10 41
Grynojo pelno marža 3% -8% -8% 23%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 145 132 116 102
Nematerialus turtas
Materialus turtas 132 120 113 102
Finansinis turtas 1
Kitas ilgalaikis turtas 13 12 2
Trumpalaikis turtas 200 197 206 261
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 1 2 1 5
Kitas trumpalaikis turtas 100 100 100 100
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 99 95 104 156
TURTO IŠ VISO 345 329 322 363
Nuosavas kapitalas 323 309 299 340
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 22 20 23 23
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 22 20 23 23
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 345 329 322 363

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -3% -3% 12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -3% -3% 13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -5% -4% 13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 9,00 9,69 9,10 11,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 9,00 9,69 9,10 11,54
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,37 0,36 0,39 0,49
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,88 0,90 1,08 1,76
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,39 0,38 0,42 0,52
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 8% 10% 33%
Tipinės veiklos pelno marža 4% -14% -8% 25%
Grynojo pelno marža 3% -8% -8% 23%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Palangos Klevas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152492671
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaPalangos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://palangosturgus.lt/
ROE

12,8%

Darbuotojų skaičius

7

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Andrejus ByčkovasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023