• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Palangos Klevas“ bendrovė įregistruota 1991m. gruodžio 30d. Pagrindinė bendrovės veikla – turgavietė, turgavietės priežiūra ir administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 120 121 127 119
Pardavimo savikaina 66 78 79 89
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 54 44 48 30
Bendrojo pelno marža 45% 36% 38% 25%
Veiklos sąnaudos 39 37 43 46
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 15 6 5 -16
Tipinės veiklos pelno marža 13% 5% 4% -14%
EBITDA 36 27 25 10
EBITDA marža 30% 22% 20% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 13 6 4 -9
Grynojo pelno marža 11% 5% 3% -8%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 172 159 145 132
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 143 137 132 120
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 29 21 13 12
Trumpalaikis turtas 173 185 200 197
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 1 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 2 2 1 2
Kitas trumpalaikis turtas 60 80 100 100
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 111 102 99 95
TURTO IŠ VISO 345 344 345 329
Nuosavas kapitalas 331 324 323 309
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 14 21 22 20
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 14 21 22 20
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 345 344 345 329

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 2% 1% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 2% 1% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 4% 3% -10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 9,03 9,00 9,69
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 8,99 9,00 9,69
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,35 0,37 0,35
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,73 0,84 0,86
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,37 0,39 0,38
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 22% 20% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 5% 4% -14%
Grynojo pelno marža 0% 5% 3% -8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 5,30 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,96 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Palangos Klevas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152492671
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaPalangos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.palangosturgus.lt/
ROE

-3,0%

Darbuotojų skaičius

7

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys