• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė „Neringos komunalininkas“ įregistruota 1991 m. sausio 22d. Pagrindinė veikla – Nidos keleivinio vidaus vandenų uosto veiklos valdymas ir administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 818 335 73
Pardavimo savikaina 908 278 66
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -90 58 8 0
Bendrojo pelno marža -11% 17% 11% %
Veiklos sąnaudos 152 69 37 1
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -242 -12 -29 -1
Tipinės veiklos pelno marža -30% -3% -40% %
EBITDA 178 141 -29 -1
EBITDA marža 22% 42% -40% %
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 -12 -29 -1
Grynojo pelno marža 1% -3% -40% %

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 752 648 0 0
Nematerialus turtas
Materialus turtas 749 645
Finansinis turtas 3 3
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 050 1 144 4 2
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 12 3
Per vienerius metus gautinos sumos 32 17 1 1
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 006 1 124 3 2
TURTO IŠ VISO 1 807 1 796 4 2
Nuosavas kapitalas 1 745 1 734 4 2
Dotacijos, subsidijos 30 23
Įsipareigojimai 32 27 0 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 32 27 0
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 807 1 796 4 2

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% -3% -42%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -1% -3% -43%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -14% -1% -792% -58%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 32,82 41,83 19,00
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 32,46 41,70 19,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,45 0,19 19,26 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,09 0,52
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,47 0,19 19,78 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 42% -40% %
Tipinės veiklos pelno marža -30% -3% -40% %
Grynojo pelno marža 1% -3% -40% %
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Neringos komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152703524
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaNeringos savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,99%
https://nerkom.lt/
ROE

-42,6%

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arūnas MažeikisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023