• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė „Neringos komunalininkas“ įregistruota 1991 m. sausio 22d. Pagrindinė veikla – Nidos keleivinio vidaus vandenų uosto veiklos valdymas ir administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 828 1 908 818 335
Pardavimo savikaina 1 647 1 742 908 278
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 181 167 -90 58
Bendrojo pelno marža 10% 9% -11% 17%
Veiklos sąnaudos 200 194 152 69
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -19 -27 -242 -12
Tipinės veiklos pelno marža -1% -1% -30% -3%
EBITDA 181 181 178 141
EBITDA marža 10% 9% 22% 42%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 19 2 9 -12
Grynojo pelno marža 1% 0% 1% -3%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 921 942 752 648
Nematerialus turtas 1 0 0 0
Materialus turtas 917 939 749 645
Finansinis turtas 3 3 3 3
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 001 993 1 050 1 144
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 46 58 12 3
Per vienerius metus gautinos sumos 0 172 32 17
Kitas trumpalaikis turtas 128 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 828 762 1 006 1 124
TURTO IŠ VISO 1 932 1 946 1 807 1 796
Nuosavas kapitalas 1 735 1 737 1 745 1 734
Dotacijos, subsidijos 2 37 30 23
Įsipareigojimai 195 173 32 27
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 35 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 184 173 32 27
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 932 1 946 1 807 1 796

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 5,75 32,82 41,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 5,41 32,46 41,63
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,98 0,44 0,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 2,05 0,97 0,48
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,10 0,47 0,19
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 9% 22% 42%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -1% -30% -3%
Grynojo pelno marža 0% 0% 1% -3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Neringos komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152703524
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaNeringos savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,999%
http://www.nerkom.lt/
ROE

-0,7%

Darbuotojų skaičius

5

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys