• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė „Neringos komunalininkas“ įregistruota 1991 m. sausio 22d. Pagrindinė veikla – Nidos keleivinio vidaus vandenų uosto veiklos valdymas ir administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 908 818 335 73
Pardavimo savikaina 1 742 908 278 66
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 167 -90 58 8
Bendrojo pelno marža 9% -11% 17% 10%
Veiklos sąnaudos 194 152 69 37
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -27 -242 -12 -29
Tipinės veiklos pelno marža -1% -30% -3% -40%
EBITDA 181 178 141 15
EBITDA marža 9% 22% 42% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 9 -12 -29
Grynojo pelno marža 0% 1% -3% -40%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 942 752 648
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 939 749 645
Finansinis turtas 3 3 3
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 993 1 050 1 144 4
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 58 12 3
Per vienerius metus gautinos sumos 172 32 17 1
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 762 1 006 1 124 3
TURTO IŠ VISO 1 946 1 807 1 796 4
Nuosavas kapitalas 1 737 1 745 1 734 4
Dotacijos, subsidijos 37 30 23
Įsipareigojimai 173 32 27 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 173 32 27 0
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 946 1 807 1 796 4

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -1% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% -1% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% -1% -1593%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,75 32,82 41,83 21,79
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,41 32,46 41,70 21,79
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,98 0,44 0,19 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,05 0,97 0,48 0,23
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,10 0,47 0,19 0,08
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 22% 42% 21%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -30% -3% -40%
Grynojo pelno marža 0% 1% -3% -40%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Neringos komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152703524
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaNeringos savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,999%
https://nerkom.lt/
ROE

-3,4%

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys