• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė „Neringos komunalininkas“ įregistruota 1991 m. sausio 22d. Pagrindinė veikla – Nidos keleivinio vidaus vandenų uosto veiklos valdymas ir administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 335 73
Pardavimo savikaina 278 66
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 58 8 0 0
Bendrojo pelno marža 17% 11% % %
Veiklos sąnaudos 69 37 1
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -12 -29 -1 0
Tipinės veiklos pelno marža -3% -40% % %
EBITDA 141 -29 -1 0
EBITDA marža 42% -40% % %
Grynasis pelnas (nuostoliai) -12 -29 -1 0
Grynojo pelno marža -3% -40% % %

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 648 0 0 0
Nematerialus turtas
Materialus turtas 645
Finansinis turtas 3
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 144 4 2 0
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3
Per vienerius metus gautinos sumos 17 1 1
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 124 3 2
TURTO IŠ VISO 1 796 4 2 0
Nuosavas kapitalas 1 734 4 2 0
Dotacijos, subsidijos 23
Įsipareigojimai 27 0 0 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 27 0
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 796 4 2 0

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -3% -42% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -3% -43% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -792% -58% %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 41,83 19,00
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 41,70 19,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,19 19,26 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,52
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,19 19,78 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 42% -40% % %
Tipinės veiklos pelno marža -3% -40% % %
Grynojo pelno marža -3% -40% % %
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Neringos komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152703524
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaNeringos savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,99%
https://nerkom.lt/
ROE

0,0%

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys