• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1998 m. reorganizavimo metu naujai įkurta uždaroji akcinė bendrovė „Neringos energija“. Uždaroji akcinė bendrovė „Neringos energija“ yra pagrindinė centralizuotos šilumos energijos tiekėja Neringos mieste. Veiklos rūšis yra šiluminės energijos gamyba. Pagrindinė bendrovės ūkinės veiklos rūšis – šilumos energijos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 655 636 577 723
Pardavimo savikaina 599 543 507 343
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 56 93 70 381
Bendrojo pelno marža 9% 15% 12% 53%
Veiklos sąnaudos 135 118 97 333
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -79 -26 -27 48
Tipinės veiklos pelno marža -12% -4% -5% 7%
EBITDA -16 12 22 90
EBITDA marža -2% 2% 4% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -80 -32 -16 65
Grynojo pelno marža -12% -5% -3% 9%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 786 714 765 690
Nematerialus turtas 0 0 0
Materialus turtas 785 713 764 689
Finansinis turtas 1 1 1 1
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 293 288 255 342
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 54 65 46 53
Per vienerius metus gautinos sumos 119 62 107 134
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 120 160 102 155
TURTO IŠ VISO 1 081 1 003 1 025 1 036
Nuosavas kapitalas 599 568 552 617
Dotacijos, subsidijos 412 370 399 336
Įsipareigojimai 69 66 75 83
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 69 66 75 83
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 081 1 003 1 025 1 036

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -7% -3% -2% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -13% -5% -3% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -16% -7% -3% 14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,23 4,37 3,42 4,12
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,45 3,38 2,80 3,48
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,58 0,61 0,57 0,70
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,78 0,85 0,78 0,99
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,02 1,09 1,03 1,24
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -2% 2% 4% 12%
Tipinės veiklos pelno marža -12% -4% -5% 7%
Grynojo pelno marža -12% -5% -3% 9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Neringos energija“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152768582
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaNeringos savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,99%
https://neringosenergija.lt/
ROE

11,1%

Darbuotojų skaičius

18

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys