• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1998 m. reorganizavimo metu naujai įkurta uždaroji akcinė bendrovė „Neringos energija“. Uždaroji akcinė bendrovė „Neringos energija“ yra pagrindinė centralizuotos šilumos energijos tiekėja Neringos mieste. Veiklos rūšis yra šiluminės energijos gamyba. Pagrindinė bendrovės ūkinės veiklos rūšis – šilumos energijos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 577 723 743 919
Pardavimo savikaina 507 343 508 523
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 70 381 236 395
Bendrojo pelno marža 12% 53% 32% 43%
Veiklos sąnaudos 9 83 101 114
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -27 48 -124 -2
Tipinės veiklos pelno marža -5% 7% -17% -0%
EBITDA 22 90 -82 33
EBITDA marža 4% 12% -11% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -16 65 -114 3
Grynojo pelno marža -3% 9% -15% 0%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 765 690 653 1 112
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 764 689 652 1 110
Finansinis turtas 1 1 1 1
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 255 342 320 426
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 46 53 86 85
Per vienerius metus gautinos sumos 107 134 182 165
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 102 155 52 176
TURTO IŠ VISO 1 025 1 036 976 1 542
Nuosavas kapitalas 552 617 503 620
Dotacijos, subsidijos 399 336 330 845
Įsipareigojimai 75 83 144 77
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 75 83 144 77
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 025 1 036 976 1 542

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% 6% -11% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% 11% -20% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% 8% -25% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,42 4,12 2,22 5,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,80 3,48 1,62 4,41
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,56 0,70 0,76 0,60
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,75 1,05 1,14 0,83
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,05 1,17 1,48 1,48
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 12% -11% 4%
Tipinės veiklos pelno marža -5% 7% -17% -0%
Grynojo pelno marža -3% 9% -15% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Neringos energija“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152768582
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaNeringos savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,99%
https://neringosenergija.lt/
ROE

0,6%

Darbuotojų skaičius

17

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Edvinas DargisDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30