• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1998 m. reorganizavimo metu naujai įkurta uždaroji akcinė bendrovė „Neringos energija“. Uždaroji akcinė bendrovė „Neringos energija“ yra pagrindinė centralizuotos šilumos energijos tiekėja Neringos mieste. Veiklos rūšis yra šiluminės energijos gamyba. Pagrindinė bendrovės ūkinės veiklos rūšis – šilumos energijos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 636 577 723 743
Pardavimo savikaina 543 507 343 508
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 93 70 381 236
Bendrojo pelno marža 15% 12% 53% 32%
Veiklos sąnaudos 22 9 83 101
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -26 -27 48 -124
Tipinės veiklos pelno marža -4% -5% 7% -17%
EBITDA 12 22 90 -82
EBITDA marža 2% 4% 12% -11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -32 -16 65 -114
Grynojo pelno marža -5% -3% 9% -15%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 714 765 690 642
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 713 764 689 640
Finansinis turtas 1 1 1 1
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 288 255 342 331
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 65 46 53 97
Per vienerius metus gautinos sumos 62 107 134 182
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 160 102 155 52
TURTO IŠ VISO 1 003 1 025 1 036 976
Nuosavas kapitalas 568 552 617 503
Dotacijos, subsidijos 370 399 336 330
Įsipareigojimai 66 75 83 144
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 66 75 83 144
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 003 1 025 1 036 976

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% -2% 6% -11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% -3% 11% -20%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -5% 8% -25%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,37 3,42 4,12 2,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,38 2,80 3,48 1,62
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,63 0,56 0,70 0,76
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,89 0,75 1,05 1,16
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,12 1,05 1,17 1,48
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% 4% 12% -11%
Tipinės veiklos pelno marža -4% -5% 7% -17%
Grynojo pelno marža -5% -3% 9% -15%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Neringos energija“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152768582
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaNeringos savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,99%
https://neringosenergija.lt/
ROE

-20,3%

Darbuotojų skaičius

18

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Edvinas DargisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023