• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1998 m. reorganizavimo metu naujai įkurta uždaroji akcinė bendrovė „Neringos energija“. Uždaroji akcinė bendrovė „Neringos energija“ yra pagrindinė centralizuotos šilumos energijos tiekėja Neringos mieste. Veiklos rūšis yra šiluminės energijos gamyba. Pagrindinė bendrovės ūkinės veiklos rūšis – šilumos energijos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 656 655 636 577
Pardavimo savikaina 506 599 543 507
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 150 56 93 70
Bendrojo pelno marža 23% 9% 15% 12%
Veiklos sąnaudos 146 135 118 97
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 4 -79 -26 -27
Tipinės veiklos pelno marža 1% -12% -4% -5%
EBITDA 65 -16 12 22
EBITDA marža 10% -2% 2% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 -80 -32 -16
Grynojo pelno marža 0% -12% -5% -3%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 888 786 714 765
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 887 785 713 764
Finansinis turtas 1 1 1 1
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 273 293 288 241
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 30 54 65 46
Per vienerius metus gautinos sumos 56 119 62 93
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 187 120 160 102
TURTO IŠ VISO 1 162 1 081 1 003 1 057
Nuosavas kapitalas 679 599 568 552
Dotacijos, subsidijos 410 412 370 444
Įsipareigojimai 47 69 66 61
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 47 69 66 61
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 162 1 081 1 003 1 057

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -7% -3% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -13% -5% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -16% -7% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 4,23 4,37 3,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 3,45 3,38 3,22
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,58 0,61 0,56
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,78 0,85 0,78
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,02 1,09 1,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% -2% 2% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -12% -4% -5%
Grynojo pelno marža 0% -12% -5% -3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Neringos energija“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152768582
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaNeringos savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,99%
http://neringosenergija.lt/
ROE

-2,8%

Darbuotojų skaičius

20

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys