• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ įregistruota 2015 m. liepos 22 d. Bendrovė yra didžiausia atliekų tvarkymo sistemas organizuojanti ir administruojanti bendrovė Marijampolės apskrityje. Bendrovės pagrindinė komercinė ūkinė veikla – Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos diegimas, valdymas, administravimas ir plėtra. Teikiamos viešosios atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo paslaugos, mokesčių už atliekų tvarkymą administravimas, skolų išieškojimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 4 809 4 902 5 074 5 105
Pardavimo savikaina 3 260 3 686 3 887 4 131
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 549 1 216 1 187 974
Bendrojo pelno marža 32% 25% 23% 19%
Veiklos sąnaudos 1 206 1 115 1 134 1 277
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 344 101 53 -303
Tipinės veiklos pelno marža 7% 2% 1% -6%
EBITDA 848 617 602 199
EBITDA marža 18% 13% 12% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 232 30 12 -309
Grynojo pelno marža 5% 1% 0% -6%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 22 330 21 078 18 709 27 839
Nematerialus turtas 33 26 28 16
Materialus turtas 22 287 21 043 18 680 27 822
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 9 9 0 0
Trumpalaikis turtas 5 657 5 013 4 592 4 712
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 32 8 4
Per vienerius metus gautinos sumos 4 811 3 865 2 583 3 127
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 846 1 115 2 001 1 580
TURTO IŠ VISO 27 998 26 109 23 333 32 578
Nuosavas kapitalas 1 450 1 480 1 492 12 642
Dotacijos, subsidijos 22 637 20 496 18 334 16 262
Įsipareigojimai 3 911 4 133 3 507 3 673
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 211 2 134 1 731 1 450
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 836 2 118 1 449 1 184
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 470 1 019 863 1 084
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 27 998 26 109 23 333 32 578

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% 0% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 1% 1% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,09 0,10 0,09 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,85 4,92 5,32 4,35
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,85 4,89 5,31 4,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,17 0,18 0,21 0,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,21 0,23 0,26 0,22
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,60 3,35 3,41 0,72
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 13% 12% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 2% 1% -6%
Grynojo pelno marža 5% 1% 0% -6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas151479265
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaMarijampolės savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Kalvarijos savivaldybė
  Kazlų Rūdos savivaldybė
  Šakių rajono savivaldybė
  Vilkaviškio rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://maatc.lt/
ROE

-1,3%

Darbuotojų skaičius

86

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys