• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ įregistruota 2015 m. liepos 22 d. Bendrovė yra didžiausia atliekų tvarkymo sistemas organizuojanti ir administruojanti bendrovė Marijampolės apskrityje. Bendrovės pagrindinė komercinė ūkinė veikla – Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos diegimas, valdymas, administravimas ir plėtra. Teikiamos viešosios atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo paslaugos, mokesčių už atliekų tvarkymą administravimas, skolų išieškojimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 4 511 4 809 4 902 5 074
Pardavimo savikaina 3 388 3 260 3 686 3 880
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 123 1 549 1 216 1 194
Bendrojo pelno marža 25% 32% 25% 24%
Veiklos sąnaudos 929 1 206 1 115 1 141
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 194 344 101 53
Tipinės veiklos pelno marža 4% 7% 2% 1%
EBITDA 720 848 617 602
EBITDA marža 16% 18% 13% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 93 232 30 12
Grynojo pelno marža 2% 5% 1% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 24 490 22 330 21 078 18 709
Nematerialus turtas 49 33 26 28
Materialus turtas 24 434 22 287 21 043 18 680
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 7 9 9 0
Trumpalaikis turtas 5 135 5 657 5 013 4 592
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 1 32 8
Per vienerius metus gautinos sumos 4 776 4 811 3 865 2 583
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 360 846 1 115 2 001
TURTO IŠ VISO 29 629 27 998 26 109 23 333
Nuosavas kapitalas 1 218 1 450 1 480 1 492
Dotacijos, subsidijos 24 579 22 637 20 496 18 334
Įsipareigojimai 3 832 3 911 4 133 3 507
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 707 2 211 2 134 1 731
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 150 1 836 2 118 1 449
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 323 1 470 1 019 863
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 29 629 27 998 26 109 23 333

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 3% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,09 0,10 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 3,85 4,92 5,32
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 3,85 4,89 5,31
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,17 0,18 0,21
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,21 0,23 0,26
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 3,60 3,35 3,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 18% 13% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 7% 2% 1%
Grynojo pelno marža 0% 5% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas151479265
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaMarijampolės savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Kalvarijos savivaldybė
  Kazlų Rūdos savivaldybė
  Šakių rajono savivaldybė
  Vilkaviškio rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.maatc.lt/
ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

86

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys