• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ įregistruota 2015 m. liepos 22 d. Bendrovė yra didžiausia atliekų tvarkymo sistemas organizuojanti ir administruojanti bendrovė Marijampolės apskrityje. Bendrovės pagrindinė komercinė ūkinė veikla – Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos diegimas, valdymas, administravimas ir plėtra. Teikiamos viešosios atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo paslaugos, mokesčių už atliekų tvarkymą administravimas, skolų išieškojimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 5 074 5 105 6 138 6 291
Pardavimo savikaina 3 887 4 131 5 319 5 628
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 187 974 819 664
Bendrojo pelno marža 23% 19% 13% 11%
Veiklos sąnaudos 1 134 1 277 1 288 1 571
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 53 -303 -469 -908
Tipinės veiklos pelno marža 1% -6% -8% -14%
EBITDA 602 199 536 97
EBITDA marža 12% 4% 9% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 -309 -477 -971
Grynojo pelno marža 0% -6% -8% -15%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 18 709 27 839 26 231 24 554
Nematerialus turtas 28 16 9 14
Materialus turtas 18 680 27 822 26 222 24 528
Finansinis turtas 11
Kitas ilgalaikis turtas 0 1 1 1
Trumpalaikis turtas 4 592 4 712 4 038 3 794
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 8 4 6 14
Per vienerius metus gautinos sumos 2 583 3 127 2 469 1 763
Kitas trumpalaikis turtas 1 355
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 001 1 580 1 563 662
TURTO IŠ VISO 23 333 32 578 30 328 28 404
Nuosavas kapitalas 1 492 12 642 12 165 11 194
Dotacijos, subsidijos 18 334 16 262 14 209 13 179
Įsipareigojimai 2 312 2 268 2 204 2 316
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 731 1 450 1 283 1 407
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 449 1 184 1 101 1 222
Trumpalaikiai įsipareigojimai 863 1 084 1 103 1 094
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 23 333 32 578 30 328 28 404

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% -2% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -4% -4% -8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -2% -4% -7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,04 0,04 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,32 4,35 3,66 3,47
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,31 4,34 3,66 3,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,16 0,20 0,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,27 0,18 0,23 0,26
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,40 0,40 0,50 0,56
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 4% 9% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -6% -8% -14%
Grynojo pelno marža 0% -6% -8% -15%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas151479265
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaMarijampolės savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Kalvarijos savivaldybė
  Kazlų Rūdos savivaldybė
  Šakių rajono savivaldybė
  Vilkaviškio rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis36,7%
https://maatc.lt/
ROE

-8,3%

Darbuotojų skaičius

85

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Irma ŽiūkaitėDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30