• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ įregistruota 2015 m. liepos 22 d. Bendrovė yra didžiausia atliekų tvarkymo sistemas organizuojanti ir administruojanti bendrovė Marijampolės apskrityje. Bendrovės pagrindinė komercinė ūkinė veikla – Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos diegimas, valdymas, administravimas ir plėtra. Teikiamos viešosios atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo paslaugos, mokesčių už atliekų tvarkymą administravimas, skolų išieškojimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 4 902 5 074 5 105 6 138
Pardavimo savikaina 3 686 3 887 4 131 5 319
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 216 1 187 974 819
Bendrojo pelno marža 25% 23% 19% 13%
Veiklos sąnaudos 1 115 1 134 1 277 1 288
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 101 53 -303 -469
Tipinės veiklos pelno marža 2% 1% -6% -8%
EBITDA 617 602 199 536
EBITDA marža 13% 12% 4% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 30 12 -309 -477
Grynojo pelno marža 1% 0% -6% -8%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 21 078 18 709 27 839 26 231
Nematerialus turtas 26 28 16 9
Materialus turtas 21 043 18 680 27 822 26 222
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 9 0 1 1
Trumpalaikis turtas 5 013 4 592 4 712 4 038
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 32 8 4 6
Per vienerius metus gautinos sumos 3 865 2 583 3 127 2 469
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 115 2 001 1 580 1 564
TURTO IŠ VISO 26 109 23 333 32 578 30 328
Nuosavas kapitalas 1 480 1 492 12 642 12 165
Dotacijos, subsidijos 20 496 18 334 16 262 14 209
Įsipareigojimai 3 138 2 312 2 268 2 204
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 134 1 731 1 450 1 283
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 118 1 449 1 184 1 101
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 019 863 1 084 1 103
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 26 109 23 333 32 578 30 328

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -1% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 1% -4% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 2% -2% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,07 0,04 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,92 5,32 4,35 3,66
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,89 5,31 4,34 3,66
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,19 0,22 0,16 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,23 0,27 0,18 0,23
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,31 3,40 0,40 0,50
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 12% 4% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 1% -6% -8%
Grynojo pelno marža 1% 0% -6% -8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas151479265
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaMarijampolės savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Kalvarijos savivaldybė
  Kazlų Rūdos savivaldybė
  Šakių rajono savivaldybė
  Vilkaviškio rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis36,7%
https://maatc.lt/
ROE

-3,8%

Darbuotojų skaičius

86

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Algirdas BagušinskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023